Обрасци, обавештења и упутства

Све информације везане за Регистар синдиката, упис, промене, брисање као и за издавање потврда могу се добити путем телефона 011/3631-448 и 3613-424 уторком и петком од 13,00-15,00 часова.

1. Обрасци у области волонтирања

xlsПријава за упис у евиденцију о организаторима волонтирања

xlsИзвештај о волонтирању

docПотврда о волонтирању

 

Обавештења у области упућивања на привремени рад

docОбразац обавештења о упућивању на привремени рад у иностранству и Образац обавештења о промени података из обавештења о упућивању запслених на привремени рад у иностранство

Обрасци у области спречавања злостављања на раду

docОбавештење о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања38 KB

Обавештење о потребној документацији која се подноси уз захтев на основу члана 116. став 2. Закона о раду

docПреузмите Обавештење28 KB

Упутство за попуњавање уплатница за синдикате и удружења послодаваца

pdfПреузмите Упутство135.69 KB