Награда "28 април"

НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА

ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

У циљу промоције безбедности и здравља на раду а поводом обележавања „28. априла” Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са социјалним партнерима организује такмичење за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду.

Национална признања из области безбедности и здравља на раду могу се доделити правним и физичким лицима, одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у овој области.

Врсте националних признања из области безбедности и здравља на раду су: 

  • Повеља „28. април”;
  • Плакета „28. април”;
  • Похвалница „28. април”.

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији.

 


 

Добитници националних признања из области безбедности и здравља на раду

 

Категорија правних лица са више од 250 запослених.

Добитници Повеље „28. април”:

1.      Contitech Fluid Serbia doo, Суботица

2.      Хенкел Србија д.о.о., Београд

3.      „Радијатор-инжењеринг” доо, Краљево

 


 

Категорија правних лица и предузетника до 250 запослених.

Добитници Повеље „28. април”:

1.      „ЛАЗАР” д.о.о., Блаце

2.      Институт за вирусологију, вакцине и серуме „ТОРЛАК”, Београд

3.      EKOSTEP PELLET DOO, Петровац на Млави

 


 

Добитници Плакете „28. април”:

-          Зоран Недељковић, Рудник и Флотација „Рудник” доо;

-          СС БОФОС – Самостални синдикат запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије;

-          Удружење за безбедност и здравље на раду општине Житиште;

-          Пoлитехничка школа, Крагујевац;

-          Техничка школа „Иван Сарић”, Суботица.

 


 

 Добитници Похвалнице „28. април”:

-          Одбор за безбедност и здравље на раду КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње”;

-          Ружица Грабовац, АД „ИНСА” Индустрија сатова;

-          Ђорђе Трајковић, Knauf Insulation Serbia;

-          Ненад Вељковић, Унисол д.о.о;

-          Дејан Ивошевић, ПИК Бечеј АД.