Набавка горива за потребе пројекта “Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2” – Supply of fuel for the purposes of the project “EU Support to Serbia in Migration Management “ – MADAD 2.

Набавка горива за потребе пројекта “Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2” - П 23/18

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања намерава да додели уговор за снабдевање горивом (Еуро премиум БМБ 95 и Еуро дизел) за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова на целој територији Републике Србије, уз финансијску подршку Европске уније.

Рок за подношење понуда је 23. јул 2018. године у 14:00 часова.
Све додатне информације и евентуална разјашњења биће објављени на овој страници.

Преузмите: Конкурсна документација

 


 

Supply of fuel for the purposes of the project “EU Support to Serbia in Migration Management “ – P 23/18

Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs of the Republic of Serbia intends to award a supply contract for fuel (Euro premium BMB 95 and Euro diesel) in Republic of Serbia with financial assistance from the European Union
The deadline for submission of offers is 23rd July 2018 at 14:00

Any additional informations or clarifications shall be published on this webpage.

Download:Tender dossier