Министар

Министар

Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

Рођен је у Београду 11. фебруара 1970. године. Завршио је Школу националне одбране - Високе студије безбедности и одбране. У фази је завршетка докторских студија из области економских наука, са усмерењем на финансијску контролу, управљање, извештавање и ревизију.

Мастер је економских наука - област: Међународно банкарство и финансије, заједнички програм на енглеском језику Универзитета Пантеион, Атина Грчка - Факултета за друштвене и политичке науке и Факултета за међународну економију, Београд. Професионално искуство стицао је на руководећим позицијама у области финансијског и извршног менаџмента у реномираним домаћим и међународним компанијама. Уско је усмерен на међународне финансије и банкарство, финансијску контролу и управљање, финансијско извештавање и ревизију. Од 2012. до избора за министра одбране 2016. године био је државни секретар у Министарству одбране, а од августа 2016. године Министар одбране.
Председник је Политичког савета за родну равноправност Владе Републике Србије (Резолуција УН 1325) и Национални директор за наоружање. Објавио је више радова у водећим домаћим и страним научним и стручним часописима из економије и финансија и више (чланака) радова у "Војном делу" и часопису "Рачуноводство". Стекао је више угледних професионалних сертификата. Члан је удружења Менса Србија. Говори енглески и руски језик. Одслужио је војни рок (1988/1989). Ожењен је, отац је ћерке и сина.