Конкурси

Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите у 2019. години 

Јавни позив

Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта

Анекс 2 - Образац буџета пројекта

Анекс 3 - Наративни буџет

Анекс 4 - Изврсни преглед пројекта

Прилог 1 - Модел предуговора о партнерству

Смернице за подносиоце предлога пројектата

Упутство за писање предлога пројекта

Упутство за састављање буџета пројекта
 


Јавни позив за учешће на ИПА пројекту “Technical Assistance for Capacity Building in Employment Policy”  конкурс отворен од 9.1.2019. do 28.1.2019. године

Call for CVs Revised


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА „ЕДИТАТОНУ“ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЖЕНА 8. МАРТА 2019. ГОДИНЕ

Јавни позив за учешће организација цивилног друштва на „едитатону“ поводом међународног дана жена 8. марта 2019. године 


Јавни позив за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом Републици Србији у 2019. години

Јавни позив за подношење предлога програма на Програмски конкурс у 2019. години

Анекс 1 - Образац за писање предлога програма

Анекс 2 - Образац буџета програма

Анекс 3 - Образац наративног буџета програма


Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у Центру за заштиту жртава трговине људима

 ТЕКСТ КОНКУРСА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области  заштите породице, деце и социјалне заштите

Процењени пројекти 2018.

Пристигли пројекти 2018.

01. Јавни позив за подношење предлога пројекта

02. Упутство за писање пројекта

03. Смернице за подносиоца предлога пројекта

04. Анекс 1 -  образац за писање предлога пројекта

05. Анекс 2 - образац буџета пројекта 2018

06. Анекс 3 - Наративни буџет 2018.

07. Анекс 4 - Извршни преглед пројекта 2018


Јавни конкурс за подношење предлога програма удружења за успостављање националне СОС телефонске линије за подршку женама са искуством насиља

Обустављање конкурса

Одлука

Јавни конкурс

Смернице за писање предлога програма

Образац за писање предлога програма


Конкурс за подношење предлога пројеката из области борацко-инвалидске заштите

Одлука

Листа вредновања и рангирања

Листа пристиглих пројеката 

Анекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2018

Анекс 2 - Образац буџета пројекта

Анекс 3 - Наративни буџет

Анекс 4 - Извршни преглед пројекта

Јавни позив

Прилог 1 - Модел предуговора о партнерству

Смернице за подносиоце предлога пројектата

Упутство за писање предлога пројекта

Упутство за састављање буџета пројекта


 II Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2018. 

Одлука о додели средстава по II Јавном позиву за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2018. години.

Листа поднетих пријава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ


Јавни конкурс за удружења  у 2018. години за финансирање пројеката на тему економског оснаживања жена на селу

Одлуку о избору пројеката којима се додељују финансијска средства за побољшање економског положаја жена на селу (број: 119-01-118/2018-21 од 22.октобра 2018. године).

Саопштење у вези објављивања Коначне листе пројеката

Коначна листа вреднованих и рангираних 11 пројеката за финансирање у 2018. години

Саопштење у вези објављивања Листе пројеката

 Листа вредновања и рангирања пријављених пројаката, 25.09.2018. године

Одлука о расписивању јавног конкурса за удружења у 2018

1. Јавни конкурс за удружења  у 2018. години на тему економског оснаживања жена на селу

2. Смернице за подношење предлога пројеката удружења у 2018. години

Образац-број-1-Општи-подаци-о-подносиоцу-пријаве-на-Јавни-конкурс

Образац-број-2-Подаци-о-предлогу-пројекта-за-финансирање

Образац број 3 - Пројектни оквир

Образац број  4 - Буџет пројекта

Образац број 5 - Биографије пројектног тима


Јавни позив за подношење предлога пројеката на Конкурсу за унапређење система социјалне заштите у 2018. години

Одлука о финансирању пројекта на Конкурсу за унапређење система социјалне заштите у Републици Србији у 2018. години

 Вреднован и оцењен пројекат за унапређење система социјалне заштите у 2018.

Листа пристиглих предлога пројеката по Јавном позиву "Унапређење система социјалне заштите у 2018. години

Анекс 1 Образац за писање предлога пројекта

Анекс 2 Образац буџета пројекта

Анекс 3 Образац наративног прегледа буџета пројекта

Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава на Конкурсу за унапређење социјалне заштите 2018 године

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Техничко упутство за писање предлога пројекта


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА „ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ“  У 2018. ГОДИНИ

Одлука - Дечија недеља 2018

Позив за подношење предлога


 Отворени позив за ангажовање спољних оцењивача

Instructions-for-the-interested-parties-assessors-GS

 Annex 1 – TERMS OF REFERENCE

 Annex 2 - EVALUATION GRID

Open call for Assesors


Јавни позив за подношење захтева ради упућивања војних инвалида на бањско и климатско лечење и опоравак у 2018.

Листа 1

Листа 2

Јавни позив за подношење захтева


Стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години

Одлука о финансирању програма од 18.10.2018. године

 Одлука о финансирању програма од 15.11.2018. године

Одлука о финансирању програма од 07.12.2018. године

Листу пристиглих предлога програма

Одлука о финансирању програма од 01.10.2018. године

Одлука о финансирању програма од 04.09.2018. године

Одлука о финансирању програма од 27.08.2018. године

Одлуку о финансирању програма od 20.07.2018 године

Одлука о финансирању програма од 01.06.2018. године

Одлука о расписивању Јавног конкурса за подношење предлога програма на Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години

Јавни конкурс за подношење предлога програма на Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години

Анекс 1 – Образац за писање предлога програма

Анекс 2 – Образац буџета програма

Анекс 3 – Образац наративног прегледа буџета програма

Смернице за подносиоце предлога програма

Изјава да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин обезбеђена


I Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2018.

Одлука о додели средстава по И Јавном позиву за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2018. години 

Листа поднетих пријава по И Јавном позиву за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2018. години

Одлука о исправци Одлуке о расписивању I Јавног позива за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2018. години

Одлука о расписивању I Јавног позива

Рeшeњe о имeновању Комисијe за припрeму Прeдлога одлукe о додeли срeдстава по I Јавном позиву

I Јавни позив (.pdf)


Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом Републици Србији у 2018. години

Одлукa о финансирању или учешћу у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на Програмском конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години.

Листа врeдновања и рангирања програма

Листа пристиглих програма на Програмски конкурс за унапређење полoжаја особа са инвалидитетом у 2018. години


Јавни позив за подношeњe прeдлога програма на Програмски конкурс у 2018. години

Смeрницe за подносиоцe прeдлога програма на Програмски конкурс у 2018. години

Анeкс 1 - Образац за писањe прeдлога програма

Анeкс 2 - Образац буџeта програма

Анeкс 3 - Образац наративног буџeта програма


Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

Одлука

Листа врeдновања и рангирања

Листа пристиглих пројeката

Јавни позив за подношење предлога пројеката

Смернице за подносиоце предлога пројеката

Прилог 1 - Модeл прeдуговора о партнeрству

Упутство за писање предлога пројекта

Упутство за састављање буџета пројекта

Анекс 1

Анекс 2

Анекс 3

Анекс 4


Јавни позив за ангажовање лица за позиције на пројекту MADAD 2

Public call for hiring Project Manager of the project “EU Support to Serbia in Migration Management”

Public call for hiring Outreach Social Workers for work with unaccompanied minors on the project “EU Support to Serbia in Migration Management”


II Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

Одлука о додели средстава

II Јавни позив за додeлу срeдстава за побољшањe услова рада у прeдузeћима за профeсионалну рeхабилитацију и запошљавањe особа са инвалидитeтом у 2017. години

 

Листа процењених пројеката - Стручна  подршка деци са проблемима у понашању и њиховим породицама

ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦЕ, ДЕЦЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.

 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању Јавног позива за удружења ради пружања услуга СОС телефона намењене особама са искуством насиља.

Листа пристиглих и вреднованих пројеката за побољшање економског положаја жена - 16.новембар 2017.године

Одлука о избору пројеката којима се додељују средства за побољшање економског положаја жена -16.новембар 2017.године


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УДРУЖЕЊА РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОС ТЕЛЕФОНА ЗА ЖЕНЕ СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА

1. Јавни позив

2. Смернице

3. Aнекс 1

4. Анекс 2

3. Aнекс 3


КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА УДРУЖЕЊА НА ТЕМУ "ПОБОЉШАЊА ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА" У 2017. ГОДИНИ

Одлука ( 27. новембар 2017. године)

doc1. II Konkurs 2017 - Poziv

pdf2. Odluka o raspisivanju konkursa u 2017. godini

doc3. II Konkurs 2017 - Smernice

doc4. II Konkurs 2017 - Uputstvo

doc5. II Konkurs 2017 - Aneks 1

xls6. Copy of II Konkurs 2017 - Aneks 2

doc7. II Konkurs 2017 - Aneks 3


 


 


Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука о финансирању

docЛиста вредновања и рангирања

docЛиста пристиглих пројеката

docЈавни позив209 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта261 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта55.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата92.5 KB

docУпутство за писање предлога пројекта78.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта124 KB


 


Позив за подношење предлога Програма активности за време трајања ,,Дечје недеље” у 2017. години

pdfОдлука161.96 KB

Преузмите позив ОВДЕ61.5 KB


 


Конкурс за побољшање економског положаја жена

pdfОбавештење115 KB

pdfЛиста одабраних предлога пројеката95.43 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката139.85 KB

docПозив204.5 KB

docСмернице205 KB

docАнекс 1262 KB

xlsАнекс 260 KB

docАнекс 337.5 KB

docУпутство127 KB


 


Јавни позив за подношење захтева ради упућивања војних инвалида на бањско и климатско лечење и опоравак 2017.

pdfЛиста IV266.00 KB

pdfЛиста III353.88 KB

pdfЛиста II287.68 KB

pdfЛиста I343.81 KB

docxЈавни позив61.7 KB


Унапређење система социјалне заштите у 2017. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката37 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката97.5 KB

docЈавни позив142 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката218.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта118 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта255.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта38 KB


 


I Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2017. години

pdfОдлука о додели средстава1.47 MB

docxЈавни позив49.4 KB

docxТекст Јавног позива15.03 KB


Стални отворени Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

КОНАЧНA ГОДИШЊA ЛИСТA ПРОЦЕЊЕНИХ И ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Листа пристиглих предлога пројеката

Листа процењених пројеката VIII

Листа процењених пројеката VII

docЛиста процењених пројеката VI51.5 KB

docЛиста процењених пројеката V35.5 KB

docЛиста процењених пројеката IV52.5 KB

docxЛиста процењених пројеката III17.97 KB

docЛиста процењених пројеката II47.5 KB

docЛиста процењених пројеката I45 KB

docЈавни позив подношење предлога пројеката на Стални отворени Конкурс 2017. године135 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката на Сталном отвореном конкурсу 2017. године213 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта227.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта46.5 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB


Годишњи Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката710 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката139 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката на Годишњи Конкурс 2017. године132 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката202.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта112 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта235 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта50 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта44 KB


Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука1.4 MB

pdfЛиста вредновања и рангирања322.86 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката II380.78 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката354.82 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката209 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата92 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docУпутство за писање предлога пројекта78.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта124 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта264 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта55.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB


 


Позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области заштите породице, деце и социјалне заштите

xlsЛиста процењених предлога пројеката42 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројекта78 KB

docЈавни позив120.5 KB

docСмернице79 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта133 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет36 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта34 KB

docУпутство за писање пројекта53.5 KB


Подношење предлога пројеката за побољшање економског положаја жена 

pdfОдлука о финансирању545.6 KB

pdfЛиста процењених предлога пројеката86.4 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката124.68 KB

docПозив202.5 KB

docСмернице205 KB

docАнекс 1261.5 KB

xlsАнекс 254.5 KB

docАнекс 337.5 KB

docУпутство о попуњавању125 KB


Програмски Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години

Одлукa о финансирању или учешћу у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на Програмском конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години.

xlsЛиста процењених пројеката210.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката212.5 KB

docОбавештење121 KB

docЈавни позив137.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката203 KB

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и Анекса 3605 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2017200.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 20174.93 MB

xlsАнекс 3 - Образац месечног плана активности 20172.77 MB


Додела годишњег признања и награде „Човек године“

docТекст Конкурса30.5 KB


 


Позив за подношење предлога Програма активности за време трајања ,,Дечје недеље” у 2016. години

pdfОдлука о прихватању предлога Програма активности749.96 KB

docДокументација69 KB


Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите

pdfОдлука о финансирању пројектних активности1.16 MB

pdfЛиста вредновања и рангирања76.32 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката103.75 KB

docЈавни позив208 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата91 KB

docУпутство за писање предлога пројекта78 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта124 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта263.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта48.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB


Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско климатско лечење и опоравак 2016.

xlsxЛиста VI12.6 KB

pdfЛиста V289.81 KB

pdfЛиста IV299.33 KB

pdfЛиста III326.27 KB

pdfЛиста II89.82 KB

pdfЛиста I63.96 KB

docxЈавни позив66.58 KB


Јавни позив за подношење предлога пројеката на Конкурсу за унапређење система социјалне заштите у 2016. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката36.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката85 KB

docЈавни позив138.5 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта117 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката217 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта261.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта60 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта38 KB


Јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2016. години

pdfОдлука о додели средстава предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом1.43 MB

docxЈавни позив - Подношење пријаве - Документација - Образац пријаве45.2 KB


Годишњи Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

xlsЛиста процењених предлога пројеката746.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката131 KB

docТехничко упутство за писање предлога пројекта148 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројекта133.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројекта241.5 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта237 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта51 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB


Стални отворени Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

docxКоначна годишња листа процењених и одобрених пројеката29.52 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката267 KB

docxЛиста процењених пројеката 1017.72 KB

docxЛиста процењених пројеката 921.84 KB

docxЛиста процењених пројеката 817.07 KB

docxЛиста процењених пројеката 720.78 KB

docxЛиста процењених пројеката 618.19 KB

docxЛиста процењених пројеката 517.14 KB

docxЛиста процењених пројеката 419.12 KB

docxЛиста процењених пројеката 318.48 KB

docxЛиста процењених пројеката 217.73 KB

docxЛиста процењених и одобрених пројеката 117.68 KB

docЈавни позив подношење предлога пројеката134.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката208 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта229 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта46.5 KB

docАнекс 3 - Образац наративног прегледа буџета пројекта43.5 KB


Конкурс за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите за 2016. годину

pdfОдлука о финансирању2.68 MB

pdfЛиста процењених пројеката79.17 KB

pdfЛиста пристиглих предлога пројеката110.17 KB

docЈавни позив за подношење предлога пројеката207 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта263.5 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта48.5 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет111.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта35 KB

docПрилог 1 - Модел предуговора о партнерству36.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројектата90 KB

docУпутство за писање предлога пројекта77.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта117.5 KB


 


Програмски Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2016. години

pdfОдлука  о финансирању или учешћу у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на Програмском конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом1.22 MB

xlsЛиста процењених пројеката668.5 KB

xlsЛиста пристиглих предлога пројеката68.5 KB

docЈавни позив131 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката на Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом200 KB

docУпутство за попуњавање Анекса 2 и Анекса 3605 KB

docАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 2016203 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 20164.93 MB

xlsАнекс 3 - Образац месечног плана активности 20162.77 MB


Конкурс за доделу годишњег признања и награде «Човек године»

docТекст Конкурса26 KB


Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за финансирање пројектних активности издавања часописа у области социјалне политике и социјалног рада и организације стручних скупова и семинара из области социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката689.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката717.5 KB

docЈавни позив133.5 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката94 KB

docАнекс 1127.5 KB

xlsАнекс 260 KB

docАнекс 337 KB

docАнекс 435.5 KB

docАнекс 5 Упутство за писање предлога пројекта72 KB

docАнекс 6 Упутство за састављање буџета109.5 KB


Јавни позив за подношење предлога пројеката за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области  заштите породице, деце и социјалне заштите

xlsЛиста процењених пројеката24.5 KB

xlsЛиста пристиглих пројеката710.5 KB

docЈавни позив135 KB

docУпутство за писање предлога пројекта 201584 KB

docСмернице за подносиоце предлога пројеката96.5 KB

docУпутство за састављање буџета пројекта 2015109.5 KB

docxАнекс 1 - Образац за писање предлога пројекта 201560.34 KB

xlsАнекс 2 - Образац буџета пројекта 201560 KB

docАнекс 3 - Наративни буџет 201537.5 KB

docАнекс 4 - Извршни преглед пројекта 201535.5 KB