Јавне набавке

ЈН 1/2019 – Набавка пнеуматика за службена возила – по партијама, Партијe 1 и 2

(3) JН 1-2019 Конкурсна документација

(4) JН 1-2019 Позив за подношење понуда


ЈН 47/2018  - Услуге Новинске агенције ТАЊУГ

Обавештење о закљученом уговору

(12) ЈН 47-2018  Одлука о додели уговора

(6) ЈН 47-2018  Конкурсна документација

(6-1) JН 47-2018  Позив за подношење понуда


ЈН 41/2018  - Услуге Новинске агенције FoNet

(11) ЈН 41-2018  Одлука о додели уговора

 (6-1) ЈН 41-2018  Конкурсна документација

(6-1) JН 41-2018  Позив за подношење понуда


ЈН 38/2018  - Доградња и модификација софтвера за дечије и родитељске додатке у  складу са одредбама Закона о изменама и допуна Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гл.“ РС број 50/2018)

Обавештење о закљученом уговору

(11) ЈН 38-2018  Одлука о додели уговора

(5) ЈН 38-2018  Конкурсна документација

(5-1) JН 38-2018  Позив за подношење понуда


ЈН 40/2018  - Услуге Новинске агенције Beta Press

Обавештење о закљученом уговору

(11) ЈН 40-2018  Одлука о додели уговора

(6) ЈН 40-2018  Конкурсна документација

(6-1) JН 40-2018  Позив за подношење понуда


ЦЈН 9/2018 – Набавка рачунарске опреме – хардвер

Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 24 - Обавештење о закљученом уговору


ЦЈН 8/2017 – Набавка рачунарског материјала – тонера

Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 4 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 - Обавештење о закљученом уговору


ЦЈН 10/2017 – Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача

Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 5 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 6 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 7 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 9 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 11 - Обавештење о закљученом уговору

Партија 13 - Обавештење о закљученом уговору


ЈН 48/2018  - Услуге видео снимања и монтаже са догађаја из свакодневног рада за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

(4) ЈН 48-2018  Позив за подношење понуда

(5) JН 48-2018  Конкурсна документација


JН 39/2018 – Услуга штампања, по партијама, Партијe 2, 3 и 4

(4) JН 39-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 39-2018 Конкурсна документација


ЈН 36/2018 – Услуге - Oрганизовање и реализација свечаности поводом обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова  Србије у 2019. години, по партијама, Партије 1, 2, 3 и 4 

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

(12) ЈН 36-2018 Одлука о додели уговора

(5) JН 36-2018 Позив за подношење понуда

(6) JН 36-2018 Конкурсна документација


ЈН 31/2018 – Услуга модификације софтвера за јединствену матичну евиденцију корисника права у области борачко-инвалидске заштите

Обавештење о закљученом уговору

(10) JН 31/2018 Одлука о додели уговора

ЈН 31-2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

JН 31-2018 Конкурсна документација


ЈН 37/2018 –  Услуга израде анализе процеса интерне и екстерне комуникације, предлога процеса комуникације и плана унапређења поцеса комуникације Министарства за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања

Обавештење о закљученом уговору

(9) JН 37-2018 Одлука о додели уговора

(4) JН 37-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 37-2018 Конкурсна документација


ЈН 35/2018 – Посредовање при куповини и резервацији превозних карата и хотелског смештаја за службена путовања за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Обавештење о закљученом oквирном споразуму

Одлука о закључењу оквирном споразума

(4) JН 35-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 35-2018 Конкурсна документација


ЈН 34/2018 – Услуга штампања, по партијама, Партијe 2, 3 и 4

(8) JН 34/2018 Одлука о обустави поступка

JН 34-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

(5-1) JН 34-2018 Конкурсна документација - измењена

(4) JН 34-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 34-2018 Конкурсна документација


ЈН 33/2018 – Услуга штампања, по партијама, Партија 1

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

(6-1) JН 33-2018 Одговори на постављена питања

(6) JН 33-2018 Одговори на постављена питања

(4) JН 33-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 33-2018 Конкурсна документација


ЈН 32/2018 - Услуга израде службених легитимација и идентификационих картица

Обавештење о закљученом уговору

(10) JН 32-2018 Одлука о додели уговора

(6) JН 32-2018 Одговори на постављена питања

(4) JН 32-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 32-2018 Конкурсна документација


ЈН 30/2018 - Услуге поправка и одржавање службених аутомобила, по партијама

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

(10-1) JН 30/2018 Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

(6-1) JН 30/2018 Одговори на постављена питања

(4) JН 30-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 30-2018 Конкурсна документација


ЈН 29/2018 - Набавка нових санитетских возила са пратећом медицинском опремом

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

(6) JН 29-2018 Одговори на постављена питања

(4) JН 29-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 29-2018 Конкурсна документација


ЈН 28/2018 – Услуга закупа излагачког простора на 49. Сајму образовања и наставних средстава, 63. Међународном београдском сајму књига и 4. Медија маркету

ЈН 28/2018 – Обавештење о закљученом уговору

(9) JН 28-2018 Одлука о додели уговора

(4) JН 28-2018 Обавештење о покретању поступка

(5) JН 28-2018 Конкурсна документација


ЈН 27/2018 – Услуге стручног усавршавање запослених - Стручни семинар  за инспекторе рада

Обавештење о закљученом уговору

(9) JН 27-2018 Одлука о додели уговора

(4) JН 27-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 27-2018 Конкурсна документација


ЈН 26/2018 – Набавка Информационог система Социјална карта – I фаза

ЈН 26/2018 – Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

JН 26-2018 Обавештење о продужењу рока за доставу понуда

(6-4)  JН 26-2018 Одговори на постављена питања 4

(6-3)  JН 26-2018 Одговори на постављена питања 3

(6-2)  JН 26-2018 Одговори на постављена питања 2

(6-1)  JН 26-2018 Одговори на постављена питања 1

(4) JН 26-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 26-2018 Конкурсна документација

(5-1) JН 26-2018 Конкурсна документација 1 - Измењена

(5-2) JН 26-2018 Конкурсна документација 2 - Измењена

(5-3) JН 26-2018 Конкурсна документација 3 - Измењена

(5-4) JН 26-2018 Конкурсна документација 4 - Измењена


ЈН 13/2018 – Обједињена услуга комуникацијске подршке пројекту „Јачање капацитета Инспектората за рад и подизање свести грађана у циљу сузбијања рада ''на црно'' , (''РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО'')

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 13/2018 – Одлука о додели уговора

(4) JН 13-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 13-2018 Конкурсна документација

(5-1) JН 13-2018 Конкурсна документација - Измењена

(6) JН 13-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

(6-1) JН 13-2018 Одговори на питања 1

(5-2) JН 13-2018 Конкурсна документација 2 – Измењена

(7-2) JН 13-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


JН 25/2018 – Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 (6-1) ЈН 25-2018 – Одговори на постављена питања 1

 (5-1) ЈН 25-2018 – Конкурсна документација 1 измењена

(6-2)  ЈН 25-2018 – Одговори на постављена питања 2

 (5-2) ЈН 25-2018 – Конкурсна документација 2 измењена

 (4-1) ЈН 25-2018 – Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада – Позив за подношење понуда

(4-2) ЈН 25-2018 – Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада – Позив за подношење понуда – енглески

 (5)    ЈН 25-2018 – Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада – Конкурсна документација


ЈН 24/2018 - Услуге превођења, по партијама, у циљу закључења Оквирног споразума

JН 24-2018 Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 2

(10) JН 24-2018 Одлука о додели уговора

Појашњење Конкурсне документације број 3

Измењенa и допуњенa Конкурснa документацијa број 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 2

(5-2) ЈН 24/2018 –  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

(5-1) ЈН 24/2018 –  Конкурсна документација 1 - Измењена

(6-2) ЈН 24/2018 –  Одговори на постављена питања 2

ЈН 24/2018 – Одговори на постављена питања 1

(4) JН 24-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 24-2018 Конкурсна документација


JН 23/2018 - Закуп мултифункционалних уређаја за обраду текста (штампање, копирање скенирање)

JН 23-2018 Обавештење о закљученом уговору

(10) JН 23-2018 Одлука о додели уговора

(4) JН 23-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 23-2018 Конкурсна документација


JН 21/2018 - Завршетак модификације софтвера за дечије додатке и родитељске додатке у складу  са изменама новог Закона о финaнсијској подршци породици са децом - Имплементација развијеног софтвера

ЈН 21/2018 – Обавештење о закљученом уговору

JН 21-2018 Одлука о додели уговора

(5) JН 21-2018 Конкурсна документација - ИЗМЕЊЕНА

(4) JН 21-2018 Обавештење о покретању поступка

(5) JН 21-2018 Конкурсна документација


JН 22/2018 - Услуге одржавања апликативног софтвера за  дечије и родитељске додатке за потребе 140 служби дечије заштите у Републици Србији

(9) Одлука о додели уговора

ЈН 22/2018 – Обавештење о закљученом уговору

(4) JН 22-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 22-2018 Конкурсна документација


JН 20/2018 – Набавка пет нових санитетских возила са пратећом медицинском опремом

JН 20-2018 Обавештење о закљученом уговору

(10) ЈН 20-2018 Одлука о додели уговора

(6-1) JН 20-2018 Одговори на постављена питања 1

(5-1) JН 20-2018 Конкурсна документација 1 - Измењена

(4) ЈН 20-2018 Позив за подношење понуда

(5) ЈН 20-2018 конкурсна документација


JН 15/2018 - Услуге поправке и одржавања службених аутомобила

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ЈН 15/2018 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈН 15/2018 – Конкурсна документација 2 - Измењена

ЈН 15/2018 – Одговори на постављена питања 3

(6-2) JН 15-2018 Одговори на постављена питања 2

6-1_-ЈН-15-2018-Одговори-на-постављена-питања-1

(5-1) ЈН 15-2018 Конкурсна документација 1 - Измењена

(4) JН 15-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 15-2018 конкурсна документација


JН 19/2018 - Услуге домског смештаја које се пружају одраслим и старијим лицима

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

JН 19-2018 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

(10-1) JН 19-2018 Одлука о закљученју оквирног споразума

(6) JН 19-2018 Одговори на постављена питања-1

(5) JН 19-2018 Конкурсна документација 2- измењена 

(4) JН 19-2018 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

(5-1) JН 19-2018 конкурсна документација 1 –  измењена

(4) JН 19-2018 Oбавештење за покретање поступка

(5) JН 19-2018 конкурсна документација


JН 18/2018 -Услуге одржавања апликативног софтвера NexTBIZ за економско-финансијско пословање 

Обавештењe о закљученoм уговору

(9) JН 18 - 2018  Одлука о додели уговора

(4) JН 18-2018 Oбавештење за покретање поступка

(5) JН 18-2018 конкурсна документација


JН 17/2018 - Услуга oбнова техничке подршке лиценци за Oracle database 11g

Обавештењe о закљученoм уговору

(10) JН 17 - 2018 Одлука о додели уговора

Одговори на постављена питања 1

Конкурсна документација 1 – измењена

Обавештење о продужетку рока за  подношење понуда

(4) JН 17-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 17-2018 Kонкурсна документација


JН 16/2018 - Набавка добара - венаца, цвећа, застава, јарбола и других државних симбола за потребе обележевања значајних датума, по партијама

Обавештење  о закљученом уговору - партија 1

Обавештењe о закљученoм уговору-партија 2

Одлука о додели уговора

(4) JН 16-2018 Позив за подношење понуда

(5) JН 16-2018 конкурсна документација


ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2


ЈН 14/2018 - Услуга oбнова техничке подршке лиценци за Oracle database 11g

Обавештењe o обустави поступка јавне набавке

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 12/2018 - Услуге превођења, по партијама 

Н 12/2018 Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

Обавештења о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Oдговори на постављена питања 4

Одговори на питања - 3

Одговори на питања - 2

Обавештење о продужетку рока - 2

Конкурсна документација – измењена - 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Услуге превођења -  КД-ИД

Одговори на постављена питања

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


ЈН 11/2018 - услуга уступања мултимедијалног пакета - Сервиса новинске агенције ТАНЈУГ

Обавештењe o закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација


ЈН 10/2018 Набавка услуге израда студије у области управљања људским и социјалним ресурсима у центрима за социјални рад, израда предлога мера за унапређење нормативног оквира управљања људским и социјалним ресурсима у центрима за социјални рад и израде пројектног предлога унапређења система управљања људским ресурсима у центрима за социјални рад у складу са критеријумима позива које расписују органи и програмска тела Европске уније

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 7/2018 Лиценце за даљински приступ рачунарима TEAM VIEWER - BUSSINES

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на питања 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 8/2018 - Услуга -  Завршетак модификације софтвера за дечије додатке и родитељске додатке

Обавештењe о закљученoм уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока

Конкурснa документацијa – 1 - Исправка

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација


ЈН 9/2018 - Услуга одржавања софтвера NexTBIZ за економско-финансијско пословање

Обавештењe o обустави поступка јавне набавке

Одлука о обустави поступка

Обавештење о покретању поступка 

Конкурсна документација


JН 6/2018 Обнова лиценце за антивирус софтвер NOD

Обавештење о закљученом уговору.

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 5/2018 Организовање  присуствовања комеморативним свечаностима у иностранству ради обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2018. години

Обавештењe о поднетом захтеву за заштиту права

Oбавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

Обавештење о закљученом уговору за Партију 6

Обавештење о закљученом уговору за Партију 7

Обавештење о закљученом уговору за Партију 9

Одлука о обустави поступка за партију 8

Одлука о додели уговора

Одговори на питања 2

Одговори на питања 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 4/2018 Бањско и климатско лечење и опоравак корисника у области борачко инвалидске заштите, по партиjама

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

Обавештење о закљученом уговору за Партију 5

Одлука о додели уговора

Одговори на питања 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 3/2018 - Услугe одржавања софтвeра за јeдинствeну матичну eвидeнцију корисника у области борачко-инвалидскe заштитe

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавeштeњe о покрeтању поступка

Конкурсна документација


ЈН 2/2018.- Организовање и реализација свечаности поводом обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2018. години

Обавештење о Закљученом Уговору партија  1

Обавештење о Закљученом Уговору партија  2 

Обавештење о Закљученом Уговору партија  4

Обавештење о Закљученом Уговору партија  5

Обавештење о Закљученом Уговору партија  6

Обавештење о Закљученом Уговору партија  7

Обавештење о Закљученом Уговору партија  8

Обавештење о Закљученом Уговору партија  9

Обавештење о Закљученом Уговору партија  10

Обавештење о Закљученом Уговору партија  11

Обавештење о Закљученом Уговору партија  12

Обавештење о Закљученом Уговору партија  13

Обавештење о Закљученом Уговору партија  14

Обавештење о Закљученом Уговору партија  15

Обавештење о Закљученом Уговору партија  16

 Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације 2

Појашњење конкурсне документације 1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЈН 1/2018 - Услуге организовања и реализације свечаности поводом обележавања

Обавештење о закљученом уговору за партију 18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Одговори на питања 2

Одговори на питања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


ЦЈН 13/2017 Набавка  рачунарске  опреме  и штампача.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

Обавештење о закљученом уговору за Партију 6

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

ЦЈН 8/2017 – Партија 3 – Набавка оригиналних тонера за HP уређаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 3

ЦЈН 8/2017 – Партија 5 - Набавка оригиналних тонера за LEXMARK уређаје

Обавештење о закљученом уговору.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Партија 5

ЈН 47/2017.- Услуге теренског прикупљања и информатичке обраде података центара за социјални рад у Републици Србији који се односе на расположиве људске и професионалне ресурсе

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈН 47/17

ЦЈН 10/217.-Одржавање рачунарске  и комуникационе опреме  и штампача

Обавeштeњe о закључeном уговору партија1

Обавeштeњe о закључeном уговору партија 3

Обавeштeњe о закључeном уговору партија 5

Обавeштeњe о закључeном уговору партија 7 LEXMARK

Обавeштeњe о закључeном уговору партија 9 CANON

Обавeштeњe о закључeном уговору партија 11 KYOCERA

ЈН 46/2017 - Уступање мултимедијалног пакета сервиса вести Новинске агенције FoNet

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за ЈН 46/2017

Појашњење (2) конкурсне документације за ЈН 46/2017

ПОЈАШЊЕЊЕ (1) У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Обавештење о покретању поступка

docxКонкурсна документација

ЈН 45/2017 - Уступање услуга дневног и економског BETA сервиса вести и билтена BetaNews Новинске aгенције BETA PRESS

Обавештење о закљученом уговору.

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка

docxКонкурсна документација

ЈН 44/2017 – Услуге хостинга и израде интернет презентације и миграције података са тренутне интернет презентације

Одлука о обустави поступка

Појашњење (4) Конкурсне документације за ЈН 44/2017 – услуге хостинга.

Појашњење (3) конкурсне документације за ЈН 44/2017 – услуге хостинга.

Појашњење конкурсне документације за ЈН 44/2017 – услуге хостинга и израде интернет презентације и миграције података са тренутне интернет презентације

Појашњење конкурсне документације за ЈН 44/2017 – услуге хостинга

docxПозив за подношење понуда

docxКонкурсна документација

ЈН 43/2017 – Услуге видео снимања и монтаже са догађаја из свакодневног рада

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора

docxПозив за подношење понуда

docxКонкурсна документација

Услуга Посредовање при куповини и резервацији превозних карата и хотелског смештаја за службена путовања за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка ин социјална питања. ЈН 42/2017

Обавештење о издатим наруџбеницама за IV квартал 2018. године

Обавештење о издатим наруџбеницама за III квартал 2018. године

 Обавештење о издатим наруџбеницама за II квартал 2018. године

Обавештење о издатим наруџбеницама за I квартал 2018. године

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење

Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке

Измена Конкурсне документације

docxКонкурсна документација

Набавка пнеуматика за службена возила, по партијама ЈН 41/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2

Одлука о додели уговора

docxКонкурсна документација

docxПозив за подношење понуда
 

Услуге продукције-уступање архивских материјала новинске агенције ТАНЈУГ  JН 40/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора

docxКонкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Услуге вештачења, кроз ревизију изведених радова, на објекту - Геронтолошки центар у Ваљеву Бр. ЈН 39/2017

pdfОбавeштeњe о закључeном уговору за ЈН 39/2017. Услугe вeштачeња, кроз рeвизију извeдeних радова, на објeкту - Гeронтолошки цeнтар у Ваљeву

pdfОдлука о додели уговора за ЈН 39/2017. Услуге вештачења, кроз ревизију изведених радова, на објекту - Геронтолошки центар у Ваљеву

docxКонкурсна документација

docxПозив за подношење понуда

Услуга израде апликативног софтвера „Регистар обавештења о упућивању на привремени рад у иностранство, регистар послодаваца и запослених на привременом раду у иностранству Бр. ЈН 38/2017

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка

Измена и допуна Конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Појашњење и отклањање уочених недостатака конкурсне документације

docxПозив за подношење понуда27.23 KB

docxКонурсна документација120.35 KB

Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Бр. ЈН 37/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору

pdfОдлукa о додели уговора

docxПојашњење конкурсне документације

docxКонкурсна документација - измена

docxПозив за подношење понуда

docxКонкурсна документација

docxInvitation to submit bids

Поправка и одржавање службених аутомобила за седиште Министарства и Инспектората за рад, по партијама Бр. ЈН 36/2017 

Обавештење о закљученом уговору, партија 5.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 36/2017 Поправка и одржавање службених аутомобила у гарантном року марке Шкода, партија 33

Обавештење о закљученом уговору, партија 29.

Обавештење о закљученом уговору, партија 3.

Одлуку о додели уговора

Одлуку о обустави поступка за партију 16

docxПозив за подношење понуда85.8 KB

pdfКонкурсна документација1.4 MB

Услуге продукције филмова Бр. ЈН 35/2017

Обавештење о обустави поступка за ЈН 35/2017.Услуге продукције документарних филмова за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по партијама

docxПозив за подношење понуда26.47 KB

docКонкурсна документација464 KB

Одлука о обустави поступка

Услуге пројектовања, обликоване у 16 партија, за партију 8, 9 И 12 Бр. ЈН 34/2017

pdfОбавештење о обустави - Партијe 8,9 и 12621 KB

pdfОдлука о обустави поступка600 KB

docПозив за подношење понуда54 KB

docxКонкурсна документација 106.45 KB

Набавка апликативног софтвера за вођење јединствене евиденције о свим спомен обележјима у Републици Србији, српским спомен обележјима у иностранству и спомен обележјима припадника страних оружаних снага у Републици Србији Бр. ЈН 33/2017

Oдлука о обустави поступка ЈН 33/2017

docПозив за подношење понуда66 KB

docКонкурсна документација458.5 KB

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива. Набавка хране намењене мигрантској популацији на територији Републике Србије. Бр. ЈН 32/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору578 KB

Одлука о додели уговора

docПојашњење Конкурсне документације 1145.5 KB

docxКонкурсна докуменатација106.2 KB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка591.91 KB

Услуге штампања партија 4 Штампање публикација, у вези неговања традиција ослободилачких ратова Србије и међународних активности посвећених очувању достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба Бр. ЈН 31/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 4649.23 KB

pdfОдлука о додели уговора640.62 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1146.5 KB

docПозив за подношење понуда43 KB

docКонкурсна документација380 KB

Одржавање апликативног софтвера за дечије и родитељске додатке Бр. ЈН 30/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору645.24 KB

pdfОдлука о додели уговора383.54 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 146.72 KB

docПозив за подношење понуда36 KB

docКонкурсна документација448 KB

Поправка и одржавање службених возила за седиште Министарства, по партијама Бр. ЈН 29/2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 32

Обавештење о закљученом уговору - Партија 34

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 28 и 301.18 MB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 31649.15 KB

pdfОбавештење о обустави - Партија 33559.78 KB

pdfОдлука о обустави - Партија 33620.77 KB

pdfОдлука о додели уговора - Партија 28, 30, 31,32 и 341.71 MB

docПојашњење Конкурсне документације 439.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 3147.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 242 KB

docПојашњење Конкурсне документације 139.5 KB

docПозив за подношење понуда69.5 KB

docКонкурсна документација457 KB

Поправка и одржавање службених возила Инспектората за рад, по партијама Бр. ЈН 28/2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Обавештење о закљученом уговору - Партија 18

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - Партија 12

Обавештење о закљученом уговору - Партија 25

Обавештење о закљученом уговору - Партија 22

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 20

Обавештење о закљученом уговору - Партија 17

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 24

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

Обавештење о закљученом уговору - Партија 14

Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

Обавештење о закљученом уговору - Партија 10

Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

Обавештење о закљученом уговору - Партија 21

Обавештење о закљученом уговору - Партија 23

Обавештење о закљученом уговору - Партија 19

pdfОбавештење о обустави - Партија 3, 5 и 16587.49 KB

pdfОдлука о обустави - Партија 3, 5 и 16723.4 KB

pdfОдлука о додели уговора6.37 MB

docxПојашњење конкурсне документације 139.64 KB

docПозив за подношење понуда94 KB

docКонкурсна документација3.73 MB

Средства за хигијену породични пакети - Партија 3 тоалетни сапун Бр. ЈН 27/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3617.58 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1146.5 KB

docПозив за подношење понуда44 KB

docКонкурсна документација355 KB

Услуге штампања Бр. ЈН 26/2017

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 114.74 MB

pdfОдлука о додели уговора5.42 MB

docПојашњење Конкурсне документације 1149.5 KB

docПозив за подношење понуда49 KB

docКонкурсна документација285 KB

Услуге пројектовања објеката у ресору Министарства обликовану у 16 партија Бр. ЈН 25/2017

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 3 и 101.07 MB

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 11 и 131.07 MB

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 14, 15 и 161.61 MB

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 1, 2, 4, 5, 6 и 73.22 MB

pdfОбавештење о обустави поступка - Партија 8, 9 и 12562.08 KB

pdfОдлука о додели уговора7.9 MB

pdfОдлука о обустави поступка - Партија 8, 9 и 121.33 MB

docПојашњење Конкурсне документације 13149 KB

docПојашњење Конкурсне документације 12149 KB

docПојашњење Конкурсне документације 11150 KB

docПојашњење Конкурсне документације 10148.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 9151 KB

docПојашњење Конкурсне документације 8152 KB

docПојашњење Конкурсне документације 7148 KB

docПојашњење Конкурсне документације 6148 KB

docПојашњење Конкурсне документације 5146 KB

docПојашњење Конкурсне документације 4154 KB

docПојашњење Конкурсне документације 3147 KB

docПојашњење Конкурсне документације 2154 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1156.5 KB

docПозив за подношење понуда66.5 KB

docKонкурсна документација688 KB

Обућа за социјално најугроженије становништво и мигранте, по партијама Бр. ЈН 24/2017

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 1 и 21.2 MB

pdfОдлука о додели уговора674.24 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1147.5 KB

docПозив за подношење понуда48.5 KB

docКонкурсна документација422.5 KB

Одећа за социјално најугроженије становништво и мигранте, по партијама Бр. ЈН 23/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1617.98 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2617.95 KB

pdfОдлука о додели уговора2.05 MB

docПојашњење Конкурсне документације 2147 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1147 KB

docПозив за подношење понуда48 KB

docКонкурсна документација466.5 KB

Услуге пројектовања објеката у ресору Министарства, по партијама Бр. ЈН 22/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1581.64 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3583.78 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2581.11 KB

pdfОдлука о додели уговора1.22 MB

docПојашњење Конкурсне документације 1147 KB

docПојашњење Конкурсне документације 2145.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 3146 KB

docПојашњење Конкурсне документације 4146.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 5151 KB

docПојашњење Конкурсне документације 6154.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 7155.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 8148.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 9153 KB

docПојашњење Конкурсне документације 10153 KB

docПојашњење Конкурсне документације 11148.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 12148 KB

docПојашњење Конкурсне документације 13152 KB

docПојашњење Конкурсне документације 14149.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 15153 KB

docПојашњење Конкурсне документације 16153.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 17171 KB

docПојашњење Конкурсне документације 18151 KB

docПојашњење Конкурсне документације 19149 KB

docПојашњење Конкурсне документације 20149 KB

docПојашњење Конкурсне документације 21151 KB

docПојашњење Конкурсне документације 22155.5 KB

docПозив за подношење понуда52 KB

docКонкурсна документација358 KB

Гориво, по партијама за потребе Пројекта „Хуманитарна помоћ Републике Кореје мигрантској популацији у Србији 2017: Потврда пријатељских односа измедју две државе Бр. ЈН 21/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору623.46 KB

pdfОдлука о додели уговора1.94 MB

docПозив за подношење понуда49 KB

docКонкурсна документација316.5 KB

Набавка пет санитетских возила са пратећом медицинском опремом за потребе Пројекта "Хуманитарна помоћ Републике Кореје мигрантској популацији у Србији 2017: Потврда пријатељских односа између две државе" Бр. ЈН 20/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору643.82 KB

pdfОдлука о додели уговора2.41 MB

docПозив за подношење понуда44.5 KB

docКонкурсна документација414 KB

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Услуге одржавања софтвера NexTBIZ за економско финансијско пословање Бр. ЈН 19/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору518.21 KB

pdfОдлука о додели уговора1.16 MB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка548.76 KB

docКонкурсна документација249 KB

Стручно усавршавање запослених, партија 1 стручно усавршавање запослених из Инспектората за рад Бр. ЈН 18/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору547.86 KB

pdfОдлука о додели уговора2.05 MB

docПозив за подношење понуда42 KB

docКонкурсна документација396.5 KB

Услуге интернета на 278 локација у Републици Србији Бр. ЈН 17/2017

Обавештење о закљученом уговору.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора за јавну набавку „Услуге интернета на 278 локација у Републици Србији“

Појашњење конкурсне документације (12) „Услуге интернета на 278 локација у Републици Србији

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку „Услуге интернета на 278 локација у Републици Србији“

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права575.00 KB

pdfПозив за подношење понуда23 KB

pdfКонкурсна документација153 KB

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права576.73 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 846.34 KB

docxИзмена и допуна Конкурсне документације153.84 KB

docxОбавештење о продужењу рока за подношење понуда17.49 KB

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права575.81 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 747.47 KB

docxОбавештење о продужењу рока за подношење понуда17.05 KB

docxИзмена и допуна Конкурсне документације152.39 KB

pdfРешење о усвајању захтева за заштиту права789.46 KB

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права550.59 KB

docxОбавештење о продужењу рока за подношење понуда17.88 KB

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права550.54 KB

docПојашњење Конкурсне документације 6150.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 5159 KB

docПојашњење Конкурсне документације 4160 KB

docПојашњење Конкурсне документације 3158 KB

docПојашњење Конкурсне документације 2160 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1157.5 KB

docПозив за подношење понуда54 KB

docКонкурсна документација825 KB

Поправка и одржавање службених аутомобила, по партијама Бр. ЈН 16/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 27761.38 KB

pdfОбавештења о закљученом уговору - Партија 26808.63 KB

pdfОдлука о додели уговора4.16 MB

docПозив за подношење понуда63.5 KB

docКонкурсна документација332 KB

Услуге организовања сајмова социјалне заштите Бр. ЈН 15/2017

pdfОдлука о додели уговора656.14 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 121.49 KB

docПозив за подношење понуда42.5 KB

docКонкурсна документација376.5 KB

Израда идејног решења за споменик мајор Милану Тепићу Бр. ЈН 14/2017

pdfОдлука о додели уговора1006.69 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору550.73 KB

docПозив за подношење понуда63.5 KB

docxКонкурсна документација109.6 KB

Набавка артикала хране за потребе народних кухиња и породичних пакета за социјално угрожено становништво, по партијама Бр. ЈН 13/2017

Procurement of food items for soup kitchens and family packages for socially deprived population, in lots 13/2017

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 157.84 MB

pdfОбавештења о закљученом уговору - Партија 1644.55 KB

pdfОбавештења о закљученом уговору - Партија 2644.52 KB

pdfОдлука о додели уговора9.62 MB

docПозив за подношење понуда56.5 KB

docINVITATION TO TENDER51 KB

docКонкурсна документација472 KB

docПојашњење Конкурсне документације 139.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 241.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 338 KB

docПојашњење Конкурсне документације 438 KB

docПојашњење Конкурсне документације 549.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 647.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 741 KB

docПојашњење Конкурсне документације 838 KB

docПојашњење Конкурсне документације 938 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1038.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1142 KB

docПојашњење Конкурсне документације 1240 KB

docПојашњење Конкурсне документације 13152 KB

docПојашњење Конкурсне документације 14145 KB

docПојашњење Конкурсне документације 15150.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 16147.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 17145 KB

docПојашњење Конкурсне документације 18155 KB

docПојашњење Конкурсне документације 19148 KB

docПојашњење Конкурсне документације 20146 KB

Картонске амбалажне кутије Бр. ЈН 12/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору622.72 KB

pdfОдлука о додели уговора2.79 MB

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права570.36 KB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка585.73 KB

pdfОбавештење о обустави поступка590.38 KB

pdfОдлука о обустави поступка2.57 MB

docПојашњење Конкурсне документације 139.5 KB

docПозив за подношење понуда43.5 KB

docКонкурсна документација304 KB

Средства хигијене за програм породичних пакета, по партијама Бр. ЈН 11/2017

zipОбавештење о закљученом уговору - Партија 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 84.21 MB

pdfОдлука о додели уговора5.66 MB

pdfОдлука о обустави поступка - Партија 31.61 MB

docПојашњење Конкурсне документације 12165 KB

docПојашњење Конкурсне документације 11146.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 10147.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 9146.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 8149 KB

docПојашњење Конкурсне документације 7146 KB

docПојашњење Конкурсне документације 638.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 538.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 437.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 337.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 238.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 137.5 KB

docПозив за подношење понуда52 KB

docКонкурсна документација396.5 KB

Стручно усавршавање запослених, партија 1 стручно усавршавање запослених из Инспектората за рад Бр. ЈН 10/2017

pdfОдлука о обустави поступка877.15 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 321.94 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 222.95 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 123.03 KB

docПозив за подношење понуда41 KB

docКонкурсна документација392 KB

Набавка индустријске опреме за вешерај и кухињу за потребе центара за малолетне мигранте без пратње Бр. ЈН 9/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору647.97 KB

pdfОдлука о додели уговора2.12 MB

docПојашњење Конкурсне документације 148 KB

docПозив за подношење понуда46 KB

docКонкурсна документација398.5 KB

Услуге превођења, по партијама Бр. ЈН 8/2017

pdfОдлука о додели уговора3.44 MB

docПозив за подношење понуда38 KB

docКонкурсна документација343 KB

docПозив за подношење понуда - Измена38.5 KB

docКонкурсна документација - Измена343.5 KB

docОтклањање уочених недостатака и појашњење Конкурсне документације 164 KB

docОтклањање уочених недостатака и појашњење Конкурсне документације 261.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 349 KB

docПојашњење Конкурсне документације 460 KB

docПојашњење Конкурсне документације 562 KB

Обнова лиценце, по партијама, Партија 2 Обнова техничке подршке лиценци за Oracle database 11g Бр. ЈН 7/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору527.83 KB

pdfОдлука о додели уговора1.61 MB

docПозив за подношење понуда37 KB

docКонкурсна документација226.5 KB

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за услуге одржавања софтвера за једниствену матичну евиденцију корисника права у области борачко-инвалидске заштите Бр ЈН 6/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору534.4 KB

pdfОдлука о додели уговора846.95 KB

pdfОбавештење о поркетању поступка548.72 KB

docКонкурсна документација286 KB

Обнова лиценце, по партијама, Партија 1 Обнова лиценце за антивирус софтвер НОД Бр. ЈН 5/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору535.35 KB

pdfОдлука о додели уговора1.19 MB

docПозив за подношење понуда36 KB

docКонкурсна документација224 KB

Услуга бањско и климатско лечење и опоравак корисника у области борачко инвалидске заштите, по партијама Бр. ЈН 4/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1716.6 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2739.72 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3648.33 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 4648.6 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 5647.93 KB

pdfОдлука о додели уговора2.08 MB

docxПојашњење Конкурсне документације 199.26 KB

docПозив за подношење понуда58 KB

docxКонкурсна документација99.26 KB

Организовање присуствовања комеморативним свечаностима у иностранству ради обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2017. години, по партијама Бр. ЈН 3/2017

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1793.4 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2739.16 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3739.33 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 4739.15 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 5738.98 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 6739.31 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 7707.01 KB

pdfОдлука о додели уговора3.39 MB

docxПојашњење Конкурсне документације 127.59 KB

docПозив за подношење понуда69.5 KB

docКонкурсна документација385.5 KB

Набавка венаца, цвећа, застава, јарбола и других државних симбола за потребе обележавања значајних датума, по партијама Бр. ЈН 2/2017

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2647.42 KB

pdfОдлука о додели уговора1.81 MB

docПојашњење конкурсне документације 155 KB

docПозив за подношење понуда53.5 KB

docКонкурсна документација474.5 KB

Организовање и реализација свечаности поводом обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2017. години, обликоване по партијама Бр. ЈН 1/2017

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 4541.19 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 5542.92 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 6543.52 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 7543.14 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 8543.21 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 9542.96 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 10542.07 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 11542.3 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 12542.59 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 13543.2 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 14543.09 KB

pdfОбавештења о закљученим уговорима - Партија 15543.24 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2542.28 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3542.72 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1541.62 KB

pdfОдлука о додели уговора6.95 MB

docПозив за подношење понуда73.5 KB

docКонкурсна документација433.5 KB

Услуге техничког пројектовања на програму „Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним мигратнстком кризом“ Бр. ЈН 45/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору559.73 KB

pdfОдлука о додели уговора2.34 MB

docxПојашњење Конкурсне документације 117.92 KB

docИзмена Конкурсне документације337 KB

docxОтклањање уочених недостатака 120.09 KB

docxОтклањање уочених недостатака 218.82 KB

docПозив за подношење понуда36 KB

docКонкурсна документација336.5 KB

Услуге саветовања из области грађевине као припремних радњи и одређивање приоритетних задатака за пројекат и стручни надзор за инвестициона улагања која ће бити реализована у наредном периоду Бр. ЈН 44/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору564.14 KB

pdfОдлука о додели уговора1.5 MB

docПозив за подношење понуда35 KB

docКонкурсна документација263.5 KB

Услуге реализације манифестације «Човек године» Бр. ЈН 43/2016

pdfОдлука о додели уговора1.94 MB

docПозив за подношење понуде46 KB

docКонкурсна документација289.5 KB

Таблети (ханд хелд уређаји) са мајкрософтовом платформом које не набавља Управа за заједничке послове републичких органа Бр. ЈН 42/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору567.2 KB

pdfОдлука о додели уговора1.33 MB

docПојашњење Конкурсне документације 340 KB

docПојашњење Конкурсне документације 241 KB

docПојашњење Конкурсне документације 138.5 KB

docПозив за подношење понуда40 KB

docКонкурсна документација323 KB

Услуге штампања, партија 13 штампање фасцикли и кеса за Инспекторат Бр. ЈН 41/2016

pdfОдлука о додели уговора1.41 MB

docПозив за подношење понуда40.5 KB

docКонкурсна документација258.5 KB

Услуге продукције документарно биографског филма о Диани Будисављевић за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бр. ЈН 40/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору564.25 KB

pdfОдлука о додели уговора827.98 KB

docПозив за подношење понуда50 KB

docКонкурсна документација296 KB

Услуге штампања, партија 4 штампање публикација у вези неговања традиција ослободилачких ратова Србије и међународних активности посвећених очувању достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба Бр. ЈН 39/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору552.81 KB

pdfОдлука о додели уговора847.84 KB

docПојашњење Конкурсне документације 139.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 240 KB

docПозив за подношење понуда41 KB

docКонкурсна документација245 KB

Организовање и реализација свечаности поводом обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2017. години Бр. ЈН 38/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 4599.58 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2541.54 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1532.04 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3544.37 KB

pdfОдлука о додели уговора2.56 MB

docПозив уа подношење понуда58.5 KB

docКонкурсна документација368.5 KB

Посредовање при куповини и резервацији превозних карата и хотелског смештаја за службена путовања Бр. ЈН 37/2016

IV квартал 2017. обавештење о издатим наруџбеницама

III квартал 2017. обавештење о издатим наруџбеницама

II квартал 2017. обавештење о издатим наруџбеницама

I квартал 2017. обавештење о издатим наруџбеницама

IV квартал 2016. обавештење о издатим наруџбеницама

pdfОдлука о закључењу оквирног споразума1.81 MB

docПојашњење конкурсне документације 157 KB

docПојашњење конкурсне документације 245.5 KB

docПојашњење конкурсне документације 346 KB

docПојашњење конкурсне документације 444 KB

docПојашњење конкурсне документације 550.5 KB

docПозив за подношење понуда43 KB

docКонкурсна документација359.5 KB

Набавка пнеуматика за службене аутомобиле, летњих и змиских пнеуматика за службена возила која се користе при седишту Министарства и Инспектората за рад Бр. ЈН 36/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору612.2 KB

pdfОдлука о додели уговора1.72 MB

docПозив за подношење понуда46 KB

docКонкурсна документација387.5 KB

Поправка и одржавање службених аутомобила, партија 5 Поправка и одржавања службених аутомобила одељења инспекције рада за Западнобачки округ са седиштем у Сомбору Бр. ЈН 35/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 5614.05 KB

pdfОдлука о додели уговора2.39 MB

docПозив за подношење понуда62 KB

docКонкурсна документација358 KB

Услуга продукције Бр. ЈН 34/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору605.97 KB

pdfОдлука о додели уговора2.04 MB

docПозив за подношење понуда46 KB

docКонкурсна документација273.5 KB

Израда сценарија за играни филм на тему "Битка на Кошарама". Бр. ЈН 33/2016

pdfОбавештење о закљученом566.42 KB

pdfОдлука о додели уговора899.48 KB

docxПојашњење Конкурсне документације 119.13 KB

docПозив за подношење понуда38 KB

docКонкурсна документација231 KB

Модификација постојећег апликативног решења за ДД и РД у складу са са изменама новог Закона о финансијској подршци породици са децом, повезивање са другим евиденцијама и израда модула за накнаду регресирања боравка деце у предшколским установама Бр. ЈН 32/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору532.03 KB

pdfОдлука о додели уговора1.53 MB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива543.34 KB

docКонкурсна документација275.5 KB

Стручно усавршавање запослених, Партија 1 Услуга усавршавања запослених, организовање семинара за Инспекторат за рад, за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бр. ЈН 31/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору647.16 KB

pdfОдлука о додели уговора2.07 MB

docПојашњење конкурсне документације 135 KB

docОтклањање уочених недостатака из конкурсне документације42.5 KB

docПозив за подношење понуда35 KB

docКонкурсна документација354 KB

Набавка пнеуматика за службене аутомобиле, летњих и змиских пнеуматика за службена возила која се користе при седишту Министарства и Инспектората за рад Бр. ЈН 30/2016

pdfОбавештење о обустави поступка607.94 KB

pdfОдлука о обустави поступка2.32 MB

docПозив за подношење понуда39 KB

docКонкурсна документација346 KB

Банкарске услуге и услуге готовинске исплате новчаних накнада корисницима права из надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Бр. ЈН 29/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1630.19 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2621.08 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3620.71 KB

docПозив за подношење понуда30.5 KB

docKонкурсна документација794 KB

Banking services and services of disbursement of cash benefits to the beneficiaries of the right within the competence of the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Issues, by lots PP 29/2016

docINVITATION TO SUBMIT BIDS26 KB

Поправка и одржавање службених аутомобила за потребе Инспектората за рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обликоване по партијама Бр. ЈН 28/2016

pdfОбавештење о обустави поступка - Партија 5544.53 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 10569.89 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 11570 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 24571.12 KB

pdfОдлука о додели уговора - Партија 10,11 и 24692.12 KB

pdfОдлука о обустави поступка - Партија 5346.75 KB

docПозив за подношење понуда81 KB

docКонкурсна документација636.5 KB

Претходно обавештење о намери покретања поступка јавне набавке израда сценарија за потребе снимања филма "Битка на Кошарама"

pdfПретходно обавештење о намери покретања поступка јавне набавке израда сценарија за потребе снимања филма "Битка на Кошарама"456.8 KB

Услуге штампања Бр. ЈН 27/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2646.23 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3788.06 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 5757.59 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 6736.03 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 7735.16 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 8734.95 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 9735.84 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 10735.77 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 11672.06 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 12672.11 KB

pdfОдлука о додели уговора3.06 MB

docxПојашњење Конкурсне документације 118.73 KB

docПојашњење Конкурсне документације 241.5 KB

docПозив за подношење понуда49.5 KB

docКонкурсна документација280.5 KB

Набавка једног новог санитетског возила уз пратећу медицинску опрему у склопу решавања мигрантске кризе на основу споразума са Владом Републике Словачке Бр. ЈН 26/2016

pdfОбавештење о закљуечном уговору567.66 KB

pdfОдлука о додели уговора1.57 MB

docПозив за подношење понуда37 KB

docКонкурсна документација305 KB

Услуге превођења Бр. ЈН 25/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1726.6 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2742.16 KB

pdfОдлука о додели уговора2.08 MB

docПозив за подношење понуда31.5 KB

docКонкурсна документација286 KB

Поправка и одржавање службених аутомобила из седишта Министарства Бр. ЈН 24/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 31637.61 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 29563.26 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 30562.03 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 27563.69 KB

pdfОдлука о додели уговора3.8 MB

docПојашњење конкурсне документације 335.5 KB

docПојашњење конкурсне документације 235 KB

docПојашњење конкурсне докуменатције 145 KB

docПозив за подношење понуда93 KB

docКонкурсна документација580 KB

Службена обућа - ципеле за инспекторе рада Бр. ЈН 23/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору675.28 KB

pdfОдлука о додели уговора1.3 MB

docПозив за подношење понуда38.5 KB

docКонкурсна документација296.5 KB

Набавка два нова санитетска возила намењена за транспорт и збрињавање пацијената, намењена мигрантској популацији у Србији на Пројекту "Хуманитарна помоћ Републике Кореје мигрантској популацији у Србији: потврђивање пријатељских односа између двеју земаља" Бр. ЈН 22/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору568.7 KB

pdfОдлука о додели уговора2.36 MB

docПојашњење конкурсне документације 133.5 KB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка542.7 KB

docКонкурсна документација336.5 KB

Набавка горива за потребе послова логистике на Пројекту "Хуманитарна помоћ Републике Кореје мигрантској популацији у Србији: потврђивање пријатељских односа између двеју земаља" Бр. ЈН 21/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору570.5 KB

pdfОдлука о додели уговора2.95 MB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка544.46 KB

docКонкурсна документација325.5 KB

Гориво партија 1 Евро премијум БМБ 95 Бр. ЈН 20/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1657.56 KB

pdfОдлука о додели уговора1.97 MB

docПозив за подношење понуда41.5 KB

docКонкурсна документација251 KB

Одржавање софтвера, партија 1 Одржавање апликативног софтвера за дечије и родитељске додатке за потребе 140 служби дечије заштите у РС Бр. ЈН 19/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору529.39 KB

pdfОдлука о додели уговора1.32 MB

docПозив за подношење понуда31.5 KB

docКонкурсна документација290.5 KB

Поправка и одржавање службених аутомобила за потребе Инспектората за рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обликоване по партијама Бр. ЈН 18/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 17621.31 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 18621.42 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2563.93 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 19563.9 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 25566.2 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1563.71 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 21567.28 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 23567.42 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3564.7 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 6565.12 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 12565.58 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 16565.7 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 20565.47 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 13561.23 KB

pdfОбавештење о обустави поступка543.41 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 9665.39 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 4696.43 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 8668.33 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 15697.33 KB

pdfОдлука о додели уговора3.77 MB

pdfОдлука о обустави поступка за партије 5,10,11 и 241.33 MB

zipИзмена Конкурсне документације332.12 KB

docПојашњење конкурсне документације 335.5 KB

docПојашњење конкурсне документације 235.5 KB

docПојашњење Конкурсне документације 147 KB

docПозив за подношење понуда102.5 KB

docКонкурсна документација3.17 MB

Набавка хране намењене мигрантској популацији у Србији за потребе Пројекта „Хуманитарна помоћ Републике Кореје мигрантској популацији у Србији: потврђивање пријатељских односа између двеју земаља“ Бр. ЈН 17/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору519.67 KB

pdfОдлука о додели уговора3.43 MB

docПојашњење конкурсне документације 333.5 KB

docПојашњење конкурсне документације 234 KB

docПојашњење конкурсне документације 133.5 KB

pdfОбавештење о покретању поступка544.33 KB

docКонкурсна документација327 KB

Услуге штампања, по партијама партијa 1 - Штампање материјала, публикација, приручника, лиценци и других аката у домену бриге о породици и социјалне заштите Бр. ЈН 16/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору561.4 KB

pdfОдлука о додели уговора1.8 MB

docПозив за подношење понуда30 KB

docКонкурсна документација230.5 KB

Услуге одржавања софтвера NexTBIZ за економско-финансијско пословање Бр. ЈН 15/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору518.19 KB

pdfОбавештење о покретању поступка538.6 KB

docКонкурсна документација218 KB

Набавка горива, партија 2 Евро Дизел Бр. ЈН 14/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору568.68 KB

pdfОдлука о додели уговора1.37 MB

docПојашњење конкурсне документације 237 KB

docИзмена конкурсне документације250.5 KB

docПојашњење и измена конкурсне документације 137.5 KB

docПозив за подношење понуда47 KB

docКонкурсна документација250 KB

Услуге штампања, партија 4 штампање публикација у вези неговања традиција ослободилачких ратова Србије и међународних активности посвећених очувању достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба Бр. ЈН 13/2016

pdfОбавештење о обустави поступка544.21 KB

docПојашњење конкурсне документације 435 KB

docПојашњење конкурсне документације 337.5 KB

docПојашњење конкурсне документације 238 KB

docПојашњење конкурсне документације 134 KB

docПозив за подношење понуда31.5 KB

docКонкурсна документација239.5 KB

Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине - Београд, и Дому за децу ометену у развоју "Колевка" у Суботици Бр. ЈН 12/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору532.41 KB

pdfОдлука о додели уговора1.66 MB

docПојашњење конкурсне документације 337 KB

docПојашњење конкурсне документације 235 KB

docПојашњење конкурсне документације 132.5 KB

docПозив за подношење понуда39.5 KB

docКонкурсна документација313.5 KB

Стручно усавршавање запослених, Партија 4 Обука и едукација за лиценцирање у области социјалне заштите Бр. ЈН 11/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору521.53 KB

pdfОдлука о додели уговора1.71 MB

docПозив за подношење понуда35.5 KB

docКонкурсна документација325.5 KB

Услуга ауто прања службених возила, по партијама Бр. ЈН 9/2016

pdfОдлука о додели уговора4.25 MB

docПозив за подношење понуда42.5 KB

docКонкурсна документација238.5 KB

Организовање присуствовања комеморативним свечаностима у иностранству ради обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2016. години Бр. ЈН 8/2016

pdfОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права513.67 KB

pdfОдлука о додели уговора4.36 MB

docПозив за подношење понуда62 KB

docКонкурсна документација363 KB

Организовање семинара на пројекту "Подршка малолетним мигрантима без пратње у Србији" извођење радионица и округлих столова Бр. ЈН 7/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору520.82 KB

pdfОдлука о додели уговора1.44 MB

docПозив за подношење понуда30.5 KB

docКонкурсна документација373 KB

Услуга бањско и климатско лечење и опоравак корисника у области борачко инвалидске заштите, по партиjама. Бр. ЈН 6/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2648.45 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 4686.42 KB

pdfОдлука о додели уговора - Партије 2 и 4614.95 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1565.52 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3564.4 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 5564.33 KB

pdfОдлука о додели уговора415.48 KB

docxПојашњење конкурсне документације 471.34 KB

docxПојашњење конкурсне документације 371 KB

docПојашњење конкурсне документације 261.5 KB

docПојашњење конкурсне документације 148.5 KB

docПозив за подношење понуда54.5 KB

docxКонкурсна документација129.34 KB

Услуге одржавања софтвера за јединствену матичну евиденцију корисника права у области борачко.инвалидске заштите Бр. ЈН 5/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору528.47 KB

pdfОдлука о додели уговора1.43 MB

pdfОбавештење о покретању преговарачког поступка538.63 KB

docКонкурсна документација261 KB

Израда анализе на пројекту "Подршка малолетним мигрантима без пратње у Србији", по партијама Бр. ЈН 4/2016

pdfОдлука о додели уговора1.81 MB

docПозив за подношење понуда32 KB

docКонкурсна документација355.5 KB

Услуга обнове лиценци, по партијама Бр. ЈН 3/2016

Обавештење о закљученом уговору.

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1518 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору517.19 KB

pdfОдлука о додели уговора1.84 MB

docПозив за подношење понуда31.5 KB

docКонкурсна документација200 KB

Набавка венаца, цвећа, застава, јарбола и других државних симбола за потребе обележавања значајних датума Бр. ЈН 2/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1659.93 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2575.99 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3563.37 KB

pdfОдлука о додели уговора362.69 KB

docПојашњење конкурсне документације 237 KB

docПојашњење конкурсне документације 138 KB

docПозив за подношење понуда47.5 KB

docКонкурсна документација401.5 KB

Организовање и реализација свечаности поводом обележавања значајних историјских догађаја ослободаличких ратова Србије у 2016. години БР. ЈН 1/2016

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 1523.2 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 2 522.13 KB

pdfОбавештење о закљученом уговору - Партија 3523.88 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_4521.63 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_5525.18 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_6523.17 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_7522.68 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_8522.78 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_9523.79 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_10522.47 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_11522.83 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_12522.08 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_13522.87 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_14523.8 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_15522.91 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_16523.24 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_17523.12 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_18522.88 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_19522.07 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_20523.4 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_21523.94 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_22522.2 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_23523.65 KB

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_24525.07 KB

pdfОдлука о додели уговора801.67 KB

docПозив за подношење понуда74 KB

docКонкурсна документација436.5 KB