ИПА

     ИПА ПРОЈЕКТИ

 

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.

 

Надлежности за самостално управљање програмима претприступне помоћи ЕУ (индиректно управљање) пренете су на одговарајућа тела у Републици Србији која су испунила неопходне захтеве, на основу Одлуке Европске комисије о преносу овлашћења за управљање програмима претприступне помоћи ЕУ. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је једна од корисничких институција која има акредитовану ИПА јединицу одговорну за спровођење ИПА пројеката различитих модалитета.

Други модалитет је директно управљање средствима ЕУ у ком је ЕУ Делегација Уговорно тело.