Инспекторат за рад

Стеван Ђуровић, в.д. директора Инспектората за рад

Инспекторат за рад обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду, који се односе на редовни , ванредни, контролни и допунски инспекцијски  надзор, а који обухвата и  инспекцијске надзоре поводом  смртних, тешких , колективних и лаких повреда на раду.

Активности Инспектората за рад у области радних односа и безбедности и здравља на раду усмерене су ка сузбијању рада „на црно“ , смањењу броја повреда на раду и радно-правној заштити запослених и радно ангажованих лица  ( неисплата зарада, недостављање обрачуна зараде, дискриминација, прековремени рад и др.).

Адреса:

  • Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд (Седиште)
  • Немањина 22-26 11070 Нови Београд (Адреса за пријем поште)
  • Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд (Инспекција рада за Град Београд)

Телефон: + 381 11 2017 485 ; + 381 11 2017 495