Информације о социјалним давањима

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец новембар дана 19.12.2018. године

-   додатака за помоћ и негу другог лица

за месец новембар дана 19.12.2018. године

-   Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 19.12.2018.године директно од стране Министарства по новом закону

-   Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец новембар дана 19.12.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

-   Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец новембар дана 20.12.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-   Надокнаде за исплату уџбеника за децу на породичном смештају за школску 2018/2019 годину

дана 27.11.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец октобар дана 20.11.2018. године

- Додатака за помоћ и негу другог лица

за месец октобар дана 20.11.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец октобар дана 20.11.2018. године

- Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 20.11.2018.-21.11.2018.године директно од стране Министарства по новом закону

- Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец октобар дана 21.11.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец октобар дана 20.11.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају

за месец септембар дана 18.10.2018. године

- додатака за помоћ и негу другог лица

за месец септембар дана 19.10.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец септембар дана 20.10.2018. године

- Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 19.10.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

- Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец септембар дана 19.10.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец септембар дана 20.10.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец август дана 19.09.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец август дана 20.09.2018. године

- Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 20.09.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

- Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

за месец август дана 21.09.2018. године директно од стране Министарства по новом закону

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец август дана 20.09.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец јул дана 18.08.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јул дана 21.08.2018. године

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец јул дана 18.08.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-    Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец jun дана 19.07.2018. године

-    Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец jun дана 20.07.2018. године

-    Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец jun дана 20.07.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-     Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец април дана 18.05.2018. године

 -     Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец април дана 18.05.2018. године

-     Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец април дана 19.05.2018. године

-      Исплата годишњег новчаног примања за: опоравак носилаца „партизанске споменице 1941 године“, лица одликована орденом народног хероја, чланове породица народних хероја и чланове породица  одликованих орденом Карађорђеве звезде с мачевима за 2018. годину почеће  17.05.2018. године.


 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-Новчане социјалне помоћи, додатака за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец март дана 19.04.2018. године

-Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец март дана 20.04.2018. године

-Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец март дана 20.04.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

-Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец фебруар дана 17.03.2018. године

-додатка за помоћ и негу другог лица,

за месец фебруар дана 19.03.2018. године

-Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец фебруар дана 20.03.2018. године

-Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца

за месец фебруар дана 20.03.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец јануар дана 20.02.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јануар дана 20.02.2018. године

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јануар дана 20.02.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  саопштава да исплата корисницима:
-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатка за помоћ и негу другог лица на територији АП КиМ  
за месец ДЕЦЕМБАР 2017. године почиње дана 02.02.2018.године.


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да исплата корисницима:

- Основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине;

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити);

- Дечјег додатка и родитељског додатка

за месец ЈУЛ почиње дана 18.08.2017.године.