Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса у надлежности Министарства укључујући и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Контакт:

Адреса: Теразије 41/III спрат/канцеларија бр. 61, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 33 45 665

E-mail: jasna.vucinic@minrzs.gov.rs

pdfЕтички кодекс интерне ревизије179.05 KB

pdfПовеља интерне ревизије Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања241.45 KB