НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)

Актуелно:

1. Пројекат „Иницијатива за инклузију“ (подстицање запошљавања повратника на локалном нивоу)

Меморандум о сарадњи за пројекат „Иницијатива за инклузију“између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке организација за међународну сарадњу (ГИЗ)  потписан је 19. марта 2018. године.

Вредност пројекта је 1.800.000 евра. 

 

Сврха пројекта је стварање основе за реализацију иновативних локалних идеја за запошљавање повратника - тражилаца азила, потенцијалних тражиоца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група као и размену искустава и примера добрих пракси које ће произаћи из примене конкретних пројеката у седам одабраних градова и општина: Пожаревац, Ариље, Сокобања, Кучево, Нови Пазар, Бечеј и београдска општина Младеновац, као и њима суседним градовима и  општинама, уколико је то применљиво.

Временски оквир сарадње је до 30. априла 2019. године.

 

2. Пројекат „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) – „Миграције за развој“

 

Споразум о спровођењу техничке сарадње на пројекту „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) између  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) потписан је 9. новембра 2016. године.

 

Свеобухватни циљ Пројекта је јачање развоја земаља порекла миграната, као и поспешивањедоприноса миграната у земљама порекла и унапређивање оквирних услова за легалну радну миграцију и циркуларну миграцију у одређеним партнерским земљама, пружање информација потенцијалним мигрантима о перспективама и могућностима за легалну радну миграцију, о стручном образовању и шансама за каријеру - како у Немачкој, тако и у Србији.

Овај циљ се реализује у оквиру пет области деловања:

  1. Саветовање за миграциону политику,
  2. Саветовање за миграције,
  3. Развојно оријентисан повратак миграната-пренос знања путем повратка стручњака у земљу порекла,
  4. Сарадња са дијаспором (организације миграната и стручњаци из дијаспоре),
  5. Пословне идеје за развој.

Временски оквир сарадње је до 31. октобра 2019. године.

 

3. Пројекат „Подстицање запошљавања младих”

Пројекат има за циљ унапређење услова за боље позиционирање младих између 15 и 35 година старости на тржишту рада, уз успостављање и јачање локалних инцијатива за запошљавање младих. Пројекат је иницирао стручни Национални дијалог за подстицање запошљавања младих који ће препоруке, искуства и знања стечена у току спровођења пројекта интегрисати у политички дијалог у оквиру Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање.

Главна фаза Пројекта јул 2015 - јун 2019. године.


 

У припреми:

1. Пројекат „Социјалне услуге за осетљиве групе“

 

Предлог пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије“ одобрен је од стране немачког Савезног министарства за привредну сарадњу и развој (БМЗ). Пројекат има за циљ да оснажи развој институција социјалне заштите на локалном нивоу како би се побољшало пружање социјалних услуга осетљивим категоријама становништва, унапреди процес прикупљања релевантних података и надзор приликом обезбеђивања социјалних услуга осетљивим групама на локалном  и националном нивоу као и да се ојача координација и сарадња између релевантних учесника и између учесника и осетљивих категорија такође.

Према предлогу пројекта биће изабрано 12 општина којима ће бити пружена подршка у оснаживању услуга социјалне заштите.

Вредност пројекта је 3.000.000 евра. 

Временски оквир сарадње је 31. децембар 2020. године.