Фотографије

Сектор за борачко-инвалидску заштиту поред осталих надлежности бави се и неговањем традиција ослободилачких ратова Србије као и заштитом споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије. Према евиденцији са којом тренутно Сектор располаже у Србији постоји око 5000 споменика и спомен обележја док ван територије Србије се налази преко 600 и то у четрдесет држава.

У прилогу је регистар одабраних фотографијаса локацијом, описом и назнаком на који период се обележје односи.

galerija/boracko-invalidska-zastita:::0:0{/gallery}