Дeташман радника: унапрeђeњe административнe сарадњe и приступа информацијама

Програм за запошљавање и социјалне иновације

Деташман радника: унапређење административне сарадње и приступа информацијама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у својству коапликанта подржано финансијски од стране Европске комисије за пројекат ''Деташман радника: унапређење административне сарадње и приступа информацијама'' у оквиру Програма за запошљавање и социјалне иновације Европске комисије (ЕаSI програм).

Пројекат укључује представнике 8 држава, од којих су 4 државе чланице Европске уније (Аустрија, Немачка, Словенија и Италија) и 4 државе које су кандидати за чланство (Србија, Македонија, Црна Гора и Албанија):

Европски центар за социјалну политику и истраживање (Беч)

Истраживачки центар Словеначке академије науке и уметности (Љубљана)

Италијански центар радова салезијанских жена – Асоцијација за стручно оспособљавање (Рим)

Центар за социјално истраживање (Хале)

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Београд)

Завод за запошљавање Црне Горе (Подгорица)

Европски покрет у Албанији (Тирана)

Асоцијациjа за истраживање, комуникацију и развој (Скопље)

Дужина трајања пројекта је од јануара 2018. године до децембра 2019. године.

Позадина пројекта:

Једна од главних карактеристика миграцијa радне снаге унутар Европске уније је мобилност из земаља са ниским дохотком, често из јужне и источне Европе, према земљама чланицама са вишим приходима, на западу и на северу Европе. Стога су транзициони периоди за потпуни приступ слободи кретања радника на унутрашњем европском тржишту примењени на најновије земље приступања. Као резултат, упућивање радника регулисано Директивом о упућивању радника (96/71/ ЕЦ) је један од главних канала за запошљавање радника из ових земаља у остале земље Европске уније до укидања забране. Очекује се да ће се миграциони тренд наставити када земље кандидати Западног Балкана постану пуноправни чланови, имајући у обзир њихову недавну историју миграција према земљама чланицама ЕУ од пада претходних политичких режима.

Циљ пројекта:

Пројекат има за циљ проактивно решавање питања упућивања радника у предприступној фази, пружањем помоћи земљама источне Европе, а посебно следећим земљама које су у статусу кандидата за чланство – Србија, Албанија, Македонија и Црна Гора, у имплементацији Директиве пре њеног ступања на снагу, као и спречавање социјалног дампинга и минимизирање сродних ризика за раднике.

Начин на који се то ради:

процена институционалних потреба земаља кандидата у циљу припреме за примену Директиве и спречавање социјалног дампинга;

спровођење активности заједничког учења у земљама чланицама заједно са земљама кандидатима како би се омогућило учење од најбољих пракси;

рад у партнерству са политичарима, државним службеницима, државним агенцијама и социјалним партнерима.

Пројекат доприноси европској кохезији и солидарности унутар Европске уније и између Европске уније и земаља кандидата на Западном Балкану, помаже у даљој консолидацији националних стратегија и јача транснационалну координацију између релевантних актера ширег региона Европске уније. Специфични циљеви укључују побољшање транснационалне сарадње са више заинтересованих страна, повећање приступа информацијама, јачање базе података путем емпиријских истраживања и изградњу институционалних капацитета.