Демографски преглед

Наслови "Демографских прегледа":

Број 70 -  ДА ЛИ ЈЕ СМРТ БРАЧНОГ ПАРТНЕРА И ДЕФИНИТИВНИ КРАЈ ПАРТНЕРСКОГ ЖИВОТА ОБУДОВЕЛИХ?

Број 69 -  Истраживање о миграцијама студената

Број 68 -  СРБИЈА 2017. ГОДИНЕ: РЕКОРДНО НЕГАТИВАН ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ

Број 67 - СТАРОСНИ МОДЕЛ РАЂАЊА СРБИЈЕ И ДРЖАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Број 66 - Промоција сексуалног и репродуктивног здравља младих у Србији: Зашто? Ко? Како?

Број 65 - Истраживање: усклађивања рада и родитељства

Број 64 - Грађани Србије у иностранству: колико их је, где иду, ко су и одакле су?

Број 63 - Кључни демографски изазови Србије и њихове будуће тенденције

Број 62 - Транзиција у родитељство младих у Србији476.8 KB

Број 61 - О удовцима и удовицама у Србији из демографског угла529.73 KB

Број 60 - Рађање детета ванб рачне заједнице: Жељени избор мајке?373.24 KB

Број 59 - Пушење као фактор ризика у смртности становништва Србије1.24 MB

Број 58 - Смањење и старење радне снаге у Србији: Има ли решења?582.71 KB

Број 57 - Све је мање самоубистава, али...891.18 KB

Број 56 - Низак фертилитет (феномен рађања) у Републици Србији: Нови увиди380.9 KB

Број 55 - Етнички хомогене и хетерогене средине у Србији453.5 KB

Број 54 - Истраживање о коришћењу слободног времена у Србији. Разлике између жена и мушкараца491.86 KB

Број 53 - Сексуално и репродуктивно здравље Рома из ромских насеља536.83 KB

Број 52 - Присилни мигранти са простора бивше СФРЈ507 KB

Број 51 - Висока смртност као узрок депопулације у Републици Србији661.71 KB

Број 50 – 50 SEEMIG пројекат Управљање миграцијама и последице миграција у Југоисточној Европи год XIII 2013

Број 49 – Истраживање о сексуалном и репродуктивном понашању младих корисница интернета у Србији, год. XIII, 2013.

Број 48 – ВАНБРАЧНО РОДИТЕЉСТВО У СРБИЈИ - резултати дубинског истраживања, год. XIII, 2013

Број 47 – Попис становништва 2011. – Основне структуре популације Србије

 

Број 46 – Родни аспект демографског развоја Србије – питања фертилитета и морталитета

Број 45 – Превремена смртност становништва Србије, год. XII, 2012

Број 44 - Да ли је реално очекивати промене у моделу планирања породице у Србији у непосредној будућности, год. XII, 2012.

Број 43 - Први резултати пописа 2011: Велико смањење становништва, год XII, 2012.

 

Број 42 - Просторне карактеристике емиграције из Србије - од гастарбајтера до мигрантских мрежа, год. XI, 2011.

Број 41 - Рађање у адолесценцији у Србији на прелазу два века, год. XI, 2011.

Број 40 - Како избећи демографску судбину Црне Траве?, год. XI, 2011.

Број 39 - Узроци смрти у Србији - типични за старе популације, год. XI, 2011.

 

Број 38 - Активација локалне самоуправе у примени мера популационе политике - Пример Београда, год. X, 2010.

Број 37 – Ванбрачна рађања и ванбрачне заједнице: Између маргинализације и модернизације, год. X, 2010.

Број 36 – Социоекономски показатељи: Картографски приказ по општинама, год X, 2010.

Број 35 – Демографски показатељи: Картографски приказ по општинама, год X, 2010.

 

Број 34 – Дневни боравак као право и услуга у систему социјалне заштите, год. IX, 2009.

Број 33 – Да ли је имиграција будућност Србије?, год. IX, 2009.

Број 32 – Србија 2008. – више рођених, мање умрлих, год. IX, 2009.

Број 31 – О сиромашним старим људима у Србији, год. IX, 2009.

 

Број 30 – У сусрет Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, год VIII, 2008.

Број 29 – Зашто градови Србије брже старе од села?, год VIII, 2008.

Број 28 – Пет заблуда релевантних за популациону политику; и Последице спонтаног расељавања насеља на територији Републике Србије, год VIII, 2008.

Број 27 – Стратегија подстицања рађања, год. VIII, 2008.

 

Број 26 – Да ли је Француска демографски рај?, год. VII, 2007.

Број 25 – Србија средином 21. века – малобројнија и остарела?, год. VII, 2007.

Број 24 – Демографски аспект родне неједнакости, год. VII, 2007.

Број 23 – Недовољно рађање деце: Феномен који упозорава, год. VII, 2007.

 

Број 22 – Самоубиства у Србији: И даље око европског просека, год. VI, 2006.

Број 21 – Одлагање рађања у оптимланој доби живота – основна демографска цена 1990-их у Србији, год. VI, 2006.

 

Број 20 – Колико деце треба Србији?, год. V, 2004.

Број 19 – Образовање и промоција репродуктивног здравља младих у Србији, год. V, 2004.

Број 18 – Основне карактеристике становништва Србије по националности, год. V, 2004.

Број 17 – Старење становништва Србије и могући правци политичког одговора, год. V, 2004.

 

Број 16 – Слика неписмености у Србији, год. IV, 2003.

Број 15 – Ставови адолесцената о рађању и родитељству, год. IV, 2003.

Број 14 – Сложеност политичког одговора на недовољно рађање год. IV, 2003.

Број 13 – Национална припадност становништва Србије – Попис 2002., год. III, 2003.

 

Број 12 – Вољна стерилизација, год. III, 2002.

Број 11 – Демографско старење у Србији, год. III, 2002.

Број 10 – Попис становништва, домаћинстава и станова 2002 – први резултати, год. III, 2002.

Број 9 – Закон о финансијској подршци породици са децом, год. III, 2002.

 

Број 8 – Избеглице и друга ратом угрожена лица у Србији 2001. године, год. II, 2001.

Број 7 – Репродуктивно здравље, год. II, 2001.

Број 6 – Сценарио демографског развоја Београда у првим деценијама 21. века, год. II, 2001.

Број 5 – Демографска слика становништва Београда у деведесетим годинама, год. II, 2001.

 

Број 4 – Фертилитет Републике Србије у склопу ширег европског окружења, год. I, 2000.

Број 3 – Програм за планирање породице републике Србије, год. I, 2000.

Број 2 – Сложеност политичког одговора на недовољно рађање, год. I, 2000.

Број 1 – Природно кретање становништва током деведесетих, год. I, 2000.