САРАДЊА СА ДАНСКИМ САВЕТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ДАНСКИ САВЕТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

 

Пројекат „Унапређење заштите и хуманитарне помоћи у Македонији и Србији“ финансираног од стране Европске комисије – генералног директрата за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (ECHO).

У оквиру овог пројекта изведена је реконструкција јавног осветљења простора око основне школе „Бранко Радичевић“ у Шиду.

Вредност пројекта је око 5.219,000 РСД.

Обезбеђивање адекватног осветљења на свим пешачким површинама у близини школе допринело је повећању опште безбедности и сигурности грађана, а посебно родитеља деце која похађају школу. У основну школу "Бранко Радичевић" је уписано 40 мигрантске деце у школској 2017/18 и похађа је укупно око 600 деце.