Бивши савезни закони и подзаконска акта

docЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА

pdfПравилник о бањском и климатском лечењу војних инвалида

pdfПравилник о борачком додатку

pdfПравилник о ортопедским помагалима војних инвалида

pdfПравилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка за негу и помоћ

pdfПравилник о начину исплате новчаних примања прописаних Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца

pdfПравилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу

pdfПравилник о облицима војне обуке који изазивају повећану опасност за оштећење организма

pdfПравилник о обрасцу легитимације управног инспектора за борачко-инвалидску заштиту

pdfПравилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене

pdfПравилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила

pdfПравилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца

pdfПравилник о утврђивању процента војног инвалидитета

pdfПравилник о висини и условима коришћења накнаде за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту

pdfУпутство о одређивању органа месно надлежних за решавање о правима странаца који имају пребивалиште у иностранству

docЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ЛИЦА ОДЛИКОВАНИХ ОРДЕНОМ НАРОДНОГ ХЕРОЈА

docЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА ШПАНСКОГ НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИЛАЧКОГ И РЕВОЛУЦИОНАРНОГ РАТА ОД 1936. ДО 1939. ГОДИНЕ

docЗАКОН О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ

docЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА НОСИЛАЦА "ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941"

docЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ЛИЦА ОДЛИКОВАНИХ ОРДЕНОМ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ С МАЧЕВИМА, ОРДЕНОМ БЕЛОГ ОРЛА С МАЧЕВИМА И ЗЛАТНОМ МЕДАЉОМ ОБИЛИЋА

pdfПравилник о начину уређења и одржавања гробаља и гробова бораца у иностранству, прикупљања података и вођења евиденције

pdfПравилник о начину вођења евиденције о гробљима и гробовима припадника савезничких армија и других страних армија на територији Југославије