АКТУЕЛНО

ИПА 2013

1. Развој ефикасних друштвених услуга у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу – Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговор је 5.500.000 евра, а потписан је 05.06.2017. године. Додељено је 30 грант уговора (бесповратне помоћи) за развој најосетљивијих група. Позив је обухватао три приоритета (партије, лота) на који су подношени предлози пројеката:

- ЛОТ 1 - Пружање социјалних услуга у заједници осетљивим и маргинализованим групама са подкомпонентом -  де-институционализација: прелазак из становања у институцији ка принципу лечења у заједници/породици (наставак ИПА 2011), у оквиру кога су додељена 22 уговора,

- ЛОТ 2 - Спровођење иницијативе социјалног предузетништва са јасним друштвеним циљем, у оквиру кога су додељена 4 уговора,

- ЛОТ 3 – Превенција раног напуштања школе и осипања из система образовања, у оквиру кога су додељена 4 уговора.

 

2. Подршка развоју регулаторних механизама из области социјалне заштите – Врста уговора - Техничка помоћ за спровођење бесповратне помоћи (Уговор о услугама).

Вредност уговора је 700.000 евра, а потписан је 06.06.2017. године. 

А, има задатак да оствари следеће резултате:

- Резултат 1 - пружање подршке Министарству и Уговорном телу у спровођењу уговорених пројеката (грантова) изградњом капацитета обе инстиутције и то у имплементацији и прећењу спровођења и провере на терену (мониторингу грантова), писању  финансијских и наративних делова извештаја, набавки итд. Подршка се првенствено односи на свакодневни рад са запосленима из ИПА јединице и Уговорног тела који су одговорни за праћење и верификацију 30 пројекта (грант уговора).

- Резултат 2 - пружање подршке корисницима пројекта (грантова) на локалу, на експертском и било ком другом нивоу, како у спровођењу својих уговора, тако и у поступцима неопходним за лиценцирање услуга социјалне заштите.

- Резултат 3 - пилотирање и евалуација нових регулаторних механизама у социјалној заштити, а пре свега израда нове Стратегије социјалне заштите

 

3. Подршка програму запошљавања Националне службе за запошљавање -  Директна бесповратна помоћ (Директни грант)

Вредност уговора је 5.000.000 евра, а потписан је 16.05.2017. године.  
Циљ овог пројекта је повећање ефикасности и укључености у мере политике запошљавања кроз подршку програма запошљавања НСЗ-а. Начин пружања наведене подршке су обуке и субвенције за отварање нових радних места и за самозапошљавање.

4. Техничка помоћ за изградњу капацитета у области политике запошљавања  Техничка помоћ (Уговор о услугама).

Вредност уговора је 2.000.000 евра, а потписан 1.06.2017. године.  А, има задатак да оствари следеће резултате:

Резултат 1 – Унапређење програма које пружа Национална служба за запошљавање (НСЗ)

Резултат 2 –  Унапређење процес организације тренинга у НСЗ

Резултат 3 -  Унапређење мера за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом  које пружа НСЗ

Резултат 4 – Унапређење квалитета програма професионалне рехабилитације за предузећа за професионалну рехабилитацију у запошљавање особа са инвалидитетом

Резултат 5 – Пружање подршке у спровођењу директног гранта Националној служби за запошљавање и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Сектору за рад и запошљавање и ИПА јединици).

 

5. Унапређење услова живота и становања ромске популације која тренутно пребива у неформалним насељима - Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговора је 9.500.000 евра, а потписано је 11 уговора.

- Потписано је 11 уговора, вредност 9.500.000 евра. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре je задужено за спровођење уговора, док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања укључено у процес спровођења из домена социјалне укључености.

 

6. Техничка помоћ за унапређење услова живота и становања ромске популације која тренутно пребива у неформалним насељима - Техничка помоћ за спровођење бесповратне помоћи (Уговор о услугама)

Вредност уговора је 1.500.000 евра.

- Вредност уговора је 1.500.000 евра. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре je задужено за спровођење уговора, док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања укључено у процес спровођења из домена социјалне укључености.


 

ИПА 2014

 

1.Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - Бесповратна помоћ (Грант шема)

Износ предвиђених средстава је 4.000.000 евра, а рок за уговарање је 24.  децембар 2018. године. 

- Позив за подношење понуда отворен је 16. марта 2018, а затворен 3. маја 2018.  Општи циљ овог уговора је подстицање запошљавања кроз спровођење приоритета Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕSRP), док је његов специфични циљ  - повећање запослености кроз повећање активности младих, рано стицање радног искуства, предузетништва и активирање корисника социјалне заштите.

2.Техничка помоћ социјалном укључивању младих кроз иновативне, интегрисане и скројене услуге - Техничка помоћ за спровођење бесповратне помоћи (Уговор о услугама).

Износ предвиђених средстава је 1.000.000 евра, а рок за уговарање је 24.  децембар 2018. године. 

- Предвиљен је пружање подршке Министарству и Уговорном телу у спровођењу уговорених пројеката (грантова), истовремено ће бити пружана подршка корисницима бесповратне помоћи у спровођењу њухивих пројеката уз складу са PRAG ппроцедурама. Техничка помоћ ће подржати јачање институционалног оквира у сектору активне инклузије и запошљавања младих као резултат анализе садашње ситуације у сектору и  дати препоруке на основу резултата и напредака постигнутих крз имплементацију грант шеме.


 

ИПА 2015

 

Регионални савет за сарадњу (РСС) ИПА 2015 вишекорисничка грант шема

„Платформа за запошљавање и социјалну политику” (ЕСАП)

 

Пројекат има за циљ да допринесе унапређењу политика, институционалном оквиру и резултатима, као и регионалној сарадњи у областима запошљавања, људског капитала и социјалне политике у земљама западног Балкана.

Главна фаза Пројекта 2016-2018. година.


 

ИПА 2016

 

1.  Подршка ЕУ инклузији Рома  - Уговор - Директна бесповратна помоћ (Директни грант)

Вредност уговора додељеног  Сталној конференцији градова и општина  и потписаног у децембру 2017. године је 4.000.000 евра (2.000.000 евра за бесповратну помоћ – конкурс за локалне самоуправе и 2.000.000 евра за набавке).

- Тема пројекта је  оснаживање локалних заједница за инклузију Рома , а улога Министарства је надзор, контрола и одобравање процеса спровођења уговора.