САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ

Актуелно:

1. Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“  

Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) уз учешће Сталне конференције градова и општина као партнера.

Вредност  овог програма је у износу од 5.800.000 евра, а финансира Влада Швајцарске. Наведени програм обухвата 99 градова и општина у Србији (Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).

 

2.   Влада Швајцарске Конфедерације / СДЦ - СИПРУ

„Подршка имплементацији Програма реформе политике запошљавања и социјалне политике, са фокусом на политику запошљавања и запошљивости младих”

Пројекат треба да допринесе повећању запошљавања и запошљивости младих, кроз спровођење Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, са циљем унапређења креирања и имплементације законодавног оквира на националном и локалном нивоу.

Главна фаза Пројекта октобар 2016 – децембар 2019. године.


 

ПРОЈЕКАТ ПЕРФОРМ:

У оквиру другог циклуса сарадње са пројектом ПЕРФОРМ 2017/2018. године, Републички секретаријат за јавне политике је упутио позив Министарствима да кандидују теме за студије, односно анализе које ће послужити као основа у креирању јавних политика у наредном периоду. Циљ је омогућавање квалитетније аналитичке подршке доношењу јавних политика (стратегија) и њиховог праћења, као и укључивање научно-истраживачке заједнице у процес креирања јавних политика.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кандидовало је три теме из области социјалне заштите, које су подржане за истраживање у вредности од 3.690.000,00 динара:

  1. Истраживање тешкоћа  услед којих долази до издвајања деце из породица;             
  2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити; 
  3. Истраживање тешкоћа до којих долази  у обезбеђивању примарне здравствене заштите осигураницима који су корисници домског смештај за одрасле и старије.

 

Истраживања спроводе изабрани институти, односно конзорцијуми института, уз финансијску подршку пројекта ПЕРФОРМ у периоду јануар - јун 2018.