Читај ми

Помоћник министра Овлашћења помоћника уређена су чланом 25. Закона о државној управи. Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада у министарству за које се образује сектор и за свој рад одговара министру. Помоћника министра поставља Влада на период од пет година према закону којим се уређује положај државних службеника.

  • Милош Јанковић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за рад и запошљавање
  • Сузана Мишић вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
  • Mирјана Ћојбашић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте
  • Нина Митић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
  • Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту
  • Биљана Барошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
  • проф.др Саша Трандафиловић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг