Кабинет министра

Читај ми

Кабинет министра је посебна унутрашња јединица Министарства која обавља студијско-аналитичке, оперативно-техничке и административне послове за потребе министра, државних секретара и Кабинета министра; планирање, припрему и организацију радних и протоколарних активности министра и усаглашавање обавеза са надлежним протоколима.