SOCIJALNE KARTE

Uvođenje socijalnih karata kao prioritet rada MINRZS

 

Potreba za uvođenjem socijalnih karata sadržana je u ekspozeu o Programu Vlade R. Srbije u Narodnoj skupštini 28. juna 2017. godine i predstavlja jedan od prioriteta rada ministarstva.

Osnov za uvođenje socijalnih karata je Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade, koji je Vlada donela na sednici održanoj 09. novembra 2017. godine. Svrha formiranja socijalnih karata je doprinos pravednijem ostvarivanju socijalnih prava građana koji se zasniva na njihovom socijalno-ekonomskom statusu, podizanje efikasnosti u domenu socijalne politike, brže i lakše ostvarivanje prava građana i sprečavanje eventualnih zloupotreba prava. Radi uvođenja socijalnih karata u toku su aktivnosti na uređenju zakonskog okvira i aktivnosti vezane za izradu informacionog sistema koji ima za cilj da omogući automatizovanje i podršku poslovnim procesima organa iz sistema socijalne zaštite.

Prema Akcionom planu do kraja 2019. godine treba završiti pilotiranje delova informacionog sistema, a do kraja mandata Vlade realizovati ceo projekat.
Kontekst razvoja informacionog sistema socijalna karta iziskuje i paralelne aktivnosti na unapređenju postojećih aplikacija iz oblasti socijalne zaštite, tako da se na kraju očekuje vidno unapređenje informatizacije servisa, postupaka, podataka i informacija u sektoru socijalne zaštite i opšti doprinos procesu digitalizacije u R. Srbiji. U uvođenju socijalnih karata ministarstvo sarađuje sa Kraljevinom Danskom koja važi za jednu od najuspešnijih zemalja u ovoj oblasti.

 

  • Linkovi za Socijalne karte

Ministar Đorđević i ambasador Danske Hogard o uvođenju socijalnih karata u Srbiji

Ministar Đorđević predstavio projekat socijalnih karata u funkciji finansijske kontrole Društvu lobista Srbije

Saradnja Srbije i Danske u oblasti digitalizacije i izrade socijalnih karata

Saradnja Srbije i Finske po pitanju socijalnih karata

Ministar Đorđević sa ambasadorima nordijskih zemalja