Saopštenja

Najava aktivnosti

Dan „Otvorenih vrata“ u okviru Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti biće održan u četvrtak, 7. novembra 2018. godine od 10 do 12 časova, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Velika sala, VI sprat, ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd), u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

Potrebno je posetu prethodno najaviti i zakazati na broj telefona: 011/3110589 ili putem

e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Prijava na razgovor treba da sadrži:

-ime i prezime,

-broj lične karte,

-kontakt telefon,

-temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.

 


Najava aktivnosti

Ministarstvo z arad, zapošljavanje, boračka i oscijalna pitanja  sprovodi akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

„Otvorena vrata“ biće održana u četvrtak, 21.juna 2018. godine od 10 do 12 časova, u Maloj sali na VI spratu, ulica Nemanjina br. 22-26,  u Beogradu.

Potrebno je posetu prethodno najaviti i zakazati na broj telefona: 011/3110574  ili putem

e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Prijava na razgovor treba da sadrži:

-ime i prezime,

-broj lične karte,

-kontakt telefon,

-temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.


Najava aktivnosti

Ministarstvo z arad, zapošljavanje, boračka i oscijalna pitanja  sprovodi akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

„Otvorena vrata“ biće održana u četvrtak, 31.maja 2018. godine od 10 do 12 časova, u Velikoj sali na VI spratu, ulica Nemanjina br. 22-26,  u Beogradu.

Potrebno je posetu prethodno najaviti i zakazati na broj telefona: 011/2686 795  ili putem

e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs  

Prijava na razgovor treba da sadrži:

-ime i prezime,

-broj lične karte,

-kontakt telefon,

-temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.


Najava aktivnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i oscijalna pitanja sprovodi akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

„Otvorena vrata“ biće održana u četvrtak, 26. aprila 2018. godine od 10 do 12 časova, u Maloj sali na VI spratu, ulica Nemanjina br. 22-26,  u Beogradu.

Potrebno je posetu prethodno najaviti i zakazati na broj telefona: 011/2686 795 ili putem

e-mail adrese

antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs

Prijava na razgovor treba da sadrži:

-ime i prezime,

-broj lične karte,

-kontakt telefon,

-temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unaprešenje rodne ravnopravnosti.


18.7.2017. Program ,, Jake porodice“

Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razgovarali su sa direktorom Kancelarije UN u Srbiji za pitanje droge i kriminala i regionalnim projektnim menadžerom Milošem Stojanovićem o preventivnom  programu ,,Jake porodice“.

Stojanović je objasnio da  program  ,,Jake porodice“  ima za cilj prevenciju nasilja i jačanje mentalnog zdravlja. Naveo je da je u planu da se sa pilot fazom programa krene od oktobra meseca u Vranju i da će kroz taj program biti obuhvaćeno 150 porodica iz Avganistana. Sa porodicama, prema rečima Miloša Stojanovića, ćetri nedelje raditiobučeni treneri i  nakon toga sagledaće se analiza rezultata da bi taj program mogao da postane operativan i u nekom budućem periodu.

Predstavnici resornog ministarstva podvukli su da će ta institucija pružiti Kancelariji UN u Srbiji za pitanje droge i kriminala neophodnu podršku prilikom sprovođenja programa i obuke trenera.

Program ,,Jake porodice“ vredan je 35.000 dolara.


18.8.2017. Sastanak sa predstavnikom Međunarodne organizacije za migracije ( IOM )

V.d. pomoćnica ministra za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost Nina Mitić sastala se sa predstavnikom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Markom Perovićem.

Mitić je sa svojim sagovornikom razgovarala o saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije po pitanju readmisije i edukacije i obuke zaposlenih u Centrima za socijalni rad koji se bave pitanjima trgovine ljudima.

Predstavnik IOM-a preneo je da je ta organizacija 2014. godine uradila određene indikatore za prepoznavanje žrtava trgovine ljudima i da su ove godine organizovane obuke i radionice na temu prepoznavanja žrtava u migrantskoj krizi, i da se Međunarodna organizacija za migracije na polju readmisije bavi isključivo dobrovoljnim povratkom lica.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu razmene informacije o budućim koracima mogućih planiranih aktivnosti.


 

15.8.2017. Srbija dobar primer implementacije politika za Rome i Romkinje

V.d. pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja Nina Mitić sastala se sa predstavnicima Saveta za regionalnu saradnju koji sprovodi projekat ,, Integracija Roma 2020“.

Menadžer projekta Orhan Usein, objasnio je da projekat ,, Integracija Roma 2020“ podrazumeva monitoring, izveštavanje i budžetiranje u vezi sa Strategijom i Akcionim planom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na Zapadnom Balkanu i Turskoj i da je Savet za regionalnu saradnju pomogao vladama da izrade izveštaj o sprovođenju implementacije tih dokumenata na regionalnom nivou. Usein je naveo da Savet namerava da izradi okvir koji bi koristio ceo region i koji bi prema njegovim rečima mogao postati zvanični aneks za inkluziju Roma i Romkinja.  Menadžer projekta pohvalio je Srbiju ne samo po dobroj primeni Strategije već i za dobro razvijen sistem budžetiranja.

Mitić je istakla da je naša zemlja po pitanju inkluzije Roma i Romkinja značajno napredovala  i da će se nastojati da taj napredak bude još veći u budućem periodu. V.d. pomoćnica ministra je ukazala da je od velike važnosti dobiti preciznije podatke o broju Roma u Srbiji imajući u vidu stalne migracije i poteškoće u utvrđivanju koliko njih zapravo živi i radi u našoj zemlji.

Na sastanku je osim projekta ,, Integracija Roma 2020“ bilo reči i o seminaru o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja kao i o donatorskoj konferenciji u Tirani koja će se održati 14. i 15. oktobra.


 

14.8.2017. Sastanak sa predstavnicom Udruženja ,, Žena +“

Predstavnici sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti  u Ministarstvu za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja, razgovarali su sa predsednicom udruženja ,, Žena +“ Dubravkom Malohodžić.

Malohodžić je pohvalila akciju ,, Otvorena vrata“ koju organizuje resorno ministarstvo kao značajnu za rešavanja otvorenih pitanja društveno osetljivih grupa. Ona je predstavila rad te organizacije koja nastoji da kroz kulturne sadržaje svojih aktivnosti skrene pažnju javnosti na reproduktivno zdravlje. Dubravka Malohodžić je tokom sastanka navela da u srpskom društvu postoji  diskriminacija prema HIV infestiranim osobama, ali da je ta diskriminacija ipak , prema njenim rečima , manja u odnosu na period od pre nekoliko godina.

Predstavnici resornog ministarstva svojoj sagovornici preneli su uveravanja da će za svoje edukativne akcije dobiti podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da će se saradnja sa udruženjima za pomoć osobama koje žive sa HIV i AIDS-om još više produbiti u narednom periodu.


 

14.8.2017. Program ,, Nasilje nad ženama: primena normi, promena svesti“

Predstavnici sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti  u Ministarstvu za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja, prisustvovali su informativnom sastanku za organizacije civilnog društva koje su zainteresovane da apliciraju na projekte u okviru programa UNWomen ,, Nasilje nad ženama: primena normi, promena svesti“.

Tokom informativne sesije organizacijama civilnog društva predstavljen je regionalni program ,, Nasilje nad ženama: primena normi, promena svesti“ koji finansira Evropska komisija, a koji se implementira na Zapadnom Balkanu i u Turskoj od februara 2017. godine do januara 2020. godine. Predstavnici UN Woman naveli su da će kroz taj program konkursom biti podržano pet projekatakoji se odnose na pet različitih oblasti:

  1. Usluge za žene sa invaliditetom koje su preživele silovanje
  2. Istanbulska konvencija i  CEDAW izveštaj iz senke
  3. Istraživanje o femicidu
  4. Prikupljanje podataka i rodni stereotipovi
  5. Razvoj kapaciteta Romske mreže

Na sastanku je dogovoreno da se 25. avgusta održi još jedan sastanak da bi se pomoglo organizacijama ukoliko imaju nedoumice prilikom pisanja projekta.


 

11.8.2017. Dobar odziv građana na akciju ,,Otvorena vrata“

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja veliku pažnju pridaje konstruktivnim razgovorima u cilju zaštite od diskriminacije. Stoga je po drugi put organizovana akcija ,,Otvorena vrata“ koja za cilj ima da doprinese unapređenju položaja osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa. Građani su se u velikom broju odazvali ovoj inicijativi resornog ministarstva, ne krijući zadovoljstvo što im je pružena mogućnost da ih nadležni saslušaju i nađu način, u okviru svojih nadležnosti, da im izađu u susret i reše njihova otvorena pitanja koja su se uglavnom odnosila na iskustvo ili osećanje doživljene diskriminacije po raznim osnovama.

Ukoliko i u narednom periodu interesovanje građana bude veliko, ovo ministarstvo će u skladu sa svojim opredeljenjem dati svoj doprinos efikasnoj antidiskriminacionoj politici i nastojati da akcija ,,Otvorena vrata“ postane redovna.


 

10.8.2017. Sastanak sa predstavnicima Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Pomoćnica ministra za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti  u Ministarstvu za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja Nina Mitić, razgovarala je sa zamenicom menadžera Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Draganom Jovanović Arijas i koordinatorkom za rodnu ravnopravnost Jovanom Đinđić.

Mitić je istakla da resorno ministarstvo ima u planu da u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda početkom jeseni, sprovede projekat u vezi sa edukacijom Roma i Romkinja u romskim naseljima, kao i da se ima u vidu uvođenje više zvučnih semafora na ulicama Grada.

Arijas i Đinđić predstavile su dosadašnje, trenutne i planirane aktivnosti Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. U toj instituciji, prema njihovim rečima, u toku je izračunavanje novog indeksa rodne ravnopravnosti i taj proces bi trebalo da bude gotov  krajem ove  godine. S obzirom na to da Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ima u planu predstavljanje novog indeksa rodne ravnopravnosti početkom decembra, one su pozvale nadležno ministarstvo da sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva učestvuje na tom događaju.

Na sastanku je osim predstavljanja rada obe institucije bilo reči i o nasilnom iseljavanju romskih porodica. Obe strane su takve akte osudile, a v.d pomoćnica ministra Nina Mitić navela je da je resorno ministarstvo po tom pitanju uputilo dopis lokalnim samoupravama podsetivši ih da postupaju u skladu sa antidiskriminacionom politikom Republike Srbije. Dopis će prema njenim rečima biti i na zvaničnom sajtu nadležnog ministarstva.

Na kraju razgovora dogovorena je razmena informacija u vezi sa zajedničkim temama i unapređivanje dosadašnje saradnje.


 

10.8.2017. Tribina ,, Mi sa diskriminacijom na ne“ 

Predstavnici Sektora za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prisustvovali su u Skupštini grada Beograda, tribini ,, Mi sa diskriminacijom na ne“ koju je organizovalo Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd.

Glavna okosnica tribine bio je realizovan projekat ,, Mi sa diskriminacijom na ne“ u koji su bile uključene žene sa invaliditetom, pripadnice romske nacionalne manjine , raseljena lica starosti od 25-40 godina sa teritorija beogradskih opština Zvezdara i Stari grad. Predstavnici nadležnih institucija predočili su šta je do sada urađeno po pitanju antidiskriminacione politike u našoj zemlji kao i po pitanju zapošljavanja grupa građana koji spadaju u teže zapošljive kategorije. Učesnici psiholoških radionica koje su se održale u okviru spomenutog projekta, izneli su svoje lične primere susretanja sa diskriminacijom. Oni su mišljenja da bi se diskriminacija smanjila kada bi im, kako su naveli sva mesta bila dostupna , i kada bi imali mogućnosti da se školuju za ono što žele i kada bi, prema njihovim rečima, bili trajno zaposleni i sa redovnim primanjima. Podaci koji su izneti na skupu govore o tome da je diskriminacija u našoj zemlji najviše prisutna u oblasti rada, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstva.

Na tribini je zaključeno da je potrebna veća koordinacija institucija, intenzivnije uključivanje nevladinog sektora u rešavanje problema sa kojima se susreću osetljive društvene grupe kao i primena postojećih zakona.

Projekat ,, Mi sa diskriminacijom na ne“  sprovelo je Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd u partnerstvu sa Udruženjem izbeglih, doseljenih i raseljenih lica ,, Zavičaj“ uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Projekat je  trajao četiri meseca, od aprila do kraja jula  i realizovao se u tri faze, kroz psihološke radionice, informatičke obuke i kroz organizovanje tribina i izleta.


 

9.8.2017. „Otvorena vrata“ Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ponoviće akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

„Otvorena vrata“ biće održana po drugi put u četvrtak, 10. avgusta 2017. godine od 10:00 do 12:00 časova, u Nemanjinoj 22-26, krilo A, Mala sala na 6. spratu.

Potrebno je posetu prethodno najviti i zakazati na broj telefona 011/2765-676 ili putem e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs .

Prijava za razgovor treba da sadrži:

  • ime i prezime,
  • broj lične karte,
  • kontakt telefon,
  • temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.

 

3.8.2017. SAOPŠTENjE

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nina Mitić, razgovarala je sa koordinatorom za Srbiju Međunarodne organizacije rada(International Labour Organization) Jovanom Protić o sprovođenju aktivnosti projekta ,,Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou smanjenju pojave zloupotrebe dečijeg rada (Country level engagement and assistance to reduce child labour - CLEAR).

Međunarodna organizacija rada je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava.

Projekat ,,Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou smanjenju pojave zloupotrebe dečijeg rada bavi se sprečavanjem i zaštitom dece od zloupotrebe dečijeg rada, unapređenjem zakonodavnog okvira koji reguliše oblasti zabrane dečijeg rada, a jedna od predstojećih aktivnosti jeste realizovanje obuke za predstavnike Inspektorata za rad, Centara za socijalni rad i policije.

Na sastanku je zaključeno da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja aktivno učestvovati u realizovanju aktivnosti i da će pružiti svu neophodnu podršku ovom projektu.


 

2.8.2017. Pomoćnica Ministra u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, Nina Mitić, najavila je akciju „Otvorena vrata“


 

31.7.2017. „Otvorena vrata“ Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, po prvi put, sprovodi akciju „Otvorena vrata“ u cilju unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.
„Otvorena vrata“ biće održana u četvrtak 03. avgusta 2017. godine od 10.00 do 12.00 časova, u prostorijama Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti u Beogradu, ul. Terazije br.41, na 3.spratu.

Potrebno je posetu prethodno najviti i zakazati na broj telefona 011/2765-676 ili putem e-mail adrese antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs .
Prijava za razgovor treba da sadrži: 
-ime i prezime,
-broj lične karte,
-kontakt telefon,
-temu za sastanak, koja se isključivo odnosi na delokrug rada Sektora za
antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.


 

25.7.2017. SAOPŠTENjE

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nina Mitić sastala se danas sa predsednikom ''Svetske organizacije Roma'' Jovanom Damnjanovićem u cilju uspostavljanja saradnje i razgovora oko obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve  Holokausta.
Svetska organizacija Roma bavi se unapređenjem položaja Roma na svetskom nivou i čine je predstavnici 24 zemalja, a sedište se nalazi u Beogradu. Sagovornici su se složili  da je razmena iskustva i obostrana saradnja od velike važnosti i da u budućnosti treba raditi na zajedničkim aktivnostima koje su bitne za unapređenje borbe protiv diskriminacije, pitanja nacionalnih manjina i sprečavanja nasilja.
Na sastanku je dogovoreno da se saradnja ove dve institucije nastavi i da bude i dalje na zadovoljavajućem nivou.


 

25.7.2017. SAOPŠTENjE

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nina Mitić razgovarala je danas sa specijalistkinjom za rodnu ravnopravnost agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost (UN Women)  u Srbiji Milanom Rikanović  o sprovođenju aktivnosti koje za cilj imaju upravo unapređenje rodne ravnopravnosti.
Tokom sastanka predstavljene su oblasti rada ove agencije, koja je specijalizovana za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i dogovoreno je da se realizuju obuke u cilju unapređenja kapaciteta državnih službenika u oblasti rodne ravnopravnosti i sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja žena koji će realizovati Agencija UN Women u okviru programa  IPA 2016.
Sagovornice su se složile da je potrebno raditi i na medijskoj promociji, jer je rodna ravnopravnost od prioritetnog značaja za resorno ministarstvo i novoformiranog Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.


 

25.7.2017. SAOPŠTENjE 

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nina Mitić  razgovarala je danas sa pomoćnikom generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Nikolom Tarbukom o sprovođenju programa ,,Inicijativa za inkluziju – Podrška lokalnoj promociji zapošljavanja marginalizovanih grupa“.
Program sprovodi nemačka organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uz tehničku podršku Stalne konferencije gradova i opština. Cilj programa je zapošljavanje socijalno ugroženih grupa stanovništva, kao što su pripadnici romske nacionalne manjine, povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i ostalih marginalizovanih grupa. 
Na sastanku je dogovorena intenzivnija saradnja u narednom periodu, koja će se odvijati u pružanju stručne podrške u sprovođenju programa. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će svoje kapacitete bezuslovno dati na raspolaganje, u cilju zapošljavanja marginalizovanih grupa.


 

20.7.2017. Uskoro smeštaj za žrtve trgovine ljudima  

Pomoćnica ministra za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti  u Ministarstvu za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja Nina Mitić, razgovarala je sa direktorkom Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanjom Kljajić.
Na sastanku je predstavljen rad ove ustanove kao jedne od specijalizovanih za bavljenje pitanjima žrtava trgovine nasiljem. 
Pomoćnica ministra Nina Mitić rekla je da će resorno ministarstvo nastojati da pruža dalju podršku centru, a jedan od zajedničkih budućih aktivnosti biće i osposobljavanje objekta namenjenog za smeštaj žrtava trgovine ljudima , koji do sada nije postojao.
Direktorka Centra za zaštitu trgovine ljudima  Sanja Kljajić, ukazala je i na potrebu izrade obavezujućeg uputstva u kojem bi bili obuhvaćeni već napravljeni indikatori kao stručni instrumenti koji mogu da posluže za prepoznavanje žrtava trgovine ljudima. Kljajić je iznela i podatak da je prošle godine ta institucija identifikovala 55 žrtava trgovine ljudima, od čega je 21 bilo maloletnih žrtava.
Centar za zaštitu trgovine ljudima je ustanova socijalne zaštite koju je osnovala Vlada Republike Srbije 2012. godine sa ciljem obezbeđivanja adekvatne pomoći žrtava trgovine ljudima.


 

20.7.2017. Nastavlja se uspešna saradnja Ministarstva za rad i institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 
                                         

Pomoćnica ministra za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti  u Ministarstvu za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja Nina Mitić, sastala se sa zamenicom Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjanom Jokanović. Jokanović i Mitić razgovarale su obukama svih inspektora rada kao i o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.
Pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Jokanović, pohvalila je dosadašnju saradnju sa resornim ministarstvom i informisala pomoćnicu ministra o već dogovorenim obukama svih 250 inspektora rada. Dvodnevne obuke, kako je objasnila, sprovodiće se u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju ( OEBS ) misije u Srbiji u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu sa ciljem informisanja inspektora o antidiskriminacionom zakonodavstvu. Sagovornice su se saglasile i u vezi sa određeni koracima koji će se preduzeti kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.
Na sastanku je dogovoreno da se saradnja ove dve institucije nastavi i da bude i dalje na zadovoljavajućem nivou.


 

19.7.2017. Započeti razgovori o uspostavljanju nacionalne SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja      

Pomoćnici Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razgovarali su sa predstavnicama  nevladinih organizacija koje se bave pravima i zaštitom žena o uspostavljanju nacionalne SOS telefonske linije.
Imajući u vidu da nadležno ministarstvo teži da unapredi sistem za borbu protiv nasilja nad ženama, tokom razgovora predstavnici resornog ministarstva nastojali su svojim sagovornicima da ukažu na moguća rešenja uspostavljanja nacionalne SOS linije koja bi bila u skladu sa normativno pravnim okvirom Republike Srbije. Sa druge strane, direktorka Autonomnog ženskog centra Slobodanka Macanović i koordinatorka mreže ,, Žene protiv nasilja“ Aleksandra Nestorov, pomoćnicima resornog ministra predočile su dosadašnji način funkcionisanja njihovih organizacija i predložile model uspostavljanja SOS linije.
Na sastanku je dogovoreno  da se u narednom periodu napravi pilot projekat koji će dovesti do uspostavljanja SOS telefonske linije i koji će biti finansiran iz alternativnih izvora u skladu sa pravnim okvirom naše zemlje. U skladu sa tim, organizovaće se naredne aktivnosti  na kojima će se predstaviti zajednički predlog projekta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja , Autonomnog ženskog centra i mreže ,, Žene protiv nasilja“.


 

18.7.2017. Sastanak sa predstavnicima Populacionog fonda UN ( UNFPA ) radi  unapređenja procedura za prevenciju i zaštitu izbeglica i migranata od rodno zasnovanog nasilja

Pomoćnici Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razgovarali su sa predstavnicima  Populacionog fonda UN ( UNFPA ).
Prioritetne teme sastanka bile su Standardne operativne procedure za prevenciju i zaštitu izbeglica i migranata od rodno zasnovanog nasilja koje je izradio Populacioni fond u saradnji sa nadležnim institucijama.  Predstavnici resornog ministarstva predočili su svojim sagovornicima da su u Republici Srbiji procedure veoma jasne i da se primenjuju evropski standardi kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje, upoznavši ih sa trenutnom situacijom na terenu i šta je ono što bi na tom polju trebalo unaprediti.
Programska koordinatorka Populacionog fonda ( UNFPA ), Marija Raković pozdravila je dosadašnje napore Republike Srbije kada je migrantska kriza u pitanju i podvukla da su izrađene  Standardne operativne procedure bitne, bez obzira na već postojeće koje se primenjuju,  imajući u vidu, kako je rekla, da te procedure sadrže nove smernice za intervenciju protiv rodno zasnovanog nasilja.
Tokom razgovora je dogovoreno da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razmotri Standardne operativne procedure i da svoje mišljenje na taj dokument.