Program dostojanstvenog rada za RS 2013-2017

Na 102. zasedanju Međunarodne konferencije rada, koje se održava u Ženevi, u Palati nacija, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zoran Martinović, 19. juna 2013. godine, potpisao je sa direktorkom Međunarodne organizacije rada (MOR) za Evropu i Aziju, Suzanom Hofman, poseban sporazum o saradnji pod nazivom „Program dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju 2013-2017. godine“. Pored Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, potpisnici sporazuma su i Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost” i Unija poslodavaca Srbije.

 Potpisan sporazum o saradnji

Program predstavlja strateško planiranje saradnje MOR sa Republikom Srbijom za period 2013- 2017. godine. Pripremljen je u saradnji MOR, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i  svih reprezentativnim udruženja radnika i poslodavaca u Srbiji, koji su i potpisnici sporazuma.

Program ima za cilj promovisanje dostojanstvenog rada u Republici Srbiji, odnosno promovisanje  najviših međunarodnih standarda u domenu rada, zapošljavanja i socijalne politike i njihovo ugrađivanje u zakonodavstvo i praksu u našoj zemlji.

Označena su tri glavna prioriteta koji će odrediti pravac i cilj delovanja pomoći MOR  u  periodu do 2017. godine:

  • Jačanje kapaciteta državnih institucija i socijalnih partnera radi unapređenja upravljanja tržištem rada
  • Povećanje mogućnosti zapošljavanja
  • Jačanje sistema socijalne zaštite

Potpisujući dokument, strane učesnice odobrile su Program dostojanstvenog rada i istakle su svoja zajednička nastojanja ka ostvarivanju njegovih ciljeva.  

 

docProgram dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju 2013-2017. godine