SARADNjA SA POLjSKOM

Opremanje prostorija „Udruženja građana multiple skleroze – Aranđelovac“ opremom za vežbanje u vrednosti od 450.000,00 RSD.

Ambasada Republike Poljske u Beogradu će u sistemu „Mali  grantovi” 2018. godine realizovati projekte ukupne vrednosti od 20.000 evra u okviru tematskih prioriteta poljske razvojne saradnje.

Udruženju obolelih od multiple skleroze Aranđelovac  će se kroz projekat obezbediti nabavka novih sprava za vežbanje prilagođenih osobama sa invaliditetom. Nova oprema u sali za vežbanje će podići nivo kvaliteta usluge i pružiti mogućnost članovima da redovnim vežbanjem poboljšaju zdravstveno stanje. Druga značajna komponenta projekta je doprinos socijalnoj integraciji osoba koje spadaju u ugroženu društvenu grupu, s obzirom da njihovo zdravstveno stanje sprečava radno angažovanje, a time i ekonomsku nezavisnost, utičući na celokupno funkcionisanje i kvalitet života.