SARADNjA SA MEĐUNARODNIM KLUBOM ŽENA

Nabavka logopedskog seta „Behringer“ za Dom za decu i omladinu “Stanko Paunović” u Negotinu u vrednosti od 400.000,00 RSD.

Logopedski set „Behringer“ najmodernijije logopedski instrument, koji će pružiti pomoć u rehabilitaciji dece i omladine sa poremećajima govora i jezika, a koji su korisnici Doma “StankoPaunović” u Negotinu. Ova ustanova socijalne zaštite, osnovana 1919. godine kao dom za decu bez roditeljskog staranja i internat za mlade iz Srbije koji pohađaju srednje škole u Negotinu. Od 2017. godine u okviru ustanove postoji i dnevni boravak za 10 dece sa smetnjama u razvoju.