NEMAČKA ORGANIZACIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNjU (GIZ)

Aktuelno:

1. Projekat „Inicijativa za inkluziju“ (podsticanje zapošljavanja povratnika na lokalnom nivou)

Memorandum o saradnji za projekat „Inicijativa za inkluziju“između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)  potpisan je 19. marta 2018. godine.

Vrednost projekta je 1.800.000 evra. 

 

Svrha projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražioca azila, Roma i pripadnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa kao i razmenu iskustava i primera dobrih praksi koje će proizaći iz primene konkretnih projekata u sedam odabranih gradova i opština: Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i beogradska opština Mladenovac, kao i njima susednim gradovima i  opštinama, ukoliko je to primenljivo.

Vremenski okvir saradnje je do 30. aprila 2019. godine.

 

2. Projekat „Savetovanje o migracijama u Srbiji - Nemački informacioni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) – „Migracije za razvoj“

 

Sporazum o sprovođenju tehničke saradnje na projektu „Savetovanje o migracijama u Srbiji - Nemački informacioni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) između  Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) potpisan je 9. novembra 2016. godine.

 

Sveobuhvatni cilj Projekta je jačanje razvoja zemalja porekla migranata, kao i pospešivanjedoprinosa migranata u zemljama porekla i unapređivanje okvirnih uslova za legalnu radnu migraciju i cirkularnu migraciju u određenim partnerskim zemljama, pružanje informacija potencijalnim migrantima o perspektivama i mogućnostima za legalnu radnu migraciju, o stručnom obrazovanju i šansama za karijeru - kako u Nemačkoj, tako i u Srbiji.

Ovaj cilj se realizuje u okviru pet oblasti delovanja:

  1. Savetovanje za migracionu politiku,
  2. Savetovanje za migracije,
  3. Razvojno orijentisan povratak migranata-prenos znanja putem povratka stručnjaka u zemlju porekla,
  4. Saradnja sa dijasporom (organizacije migranata i stručnjaci iz dijaspore),
  5. Poslovne ideje za razvoj.

Vremenski okvir saradnje je do 31. oktobra 2019. godine.

 

3. Projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih”

Projekat ima za cilj unapređenje uslova za bolje pozicioniranje mladih između 15 i 35 godina starosti na tržištu rada, uz uspostavljanje i jačanje lokalnih incijativa za zapošljavanje mladih. Projekat je inicirao stručni Nacionalni dijalog za podsticanje zapošljavanja mladih koji će preporuke, iskustva i znanja stečena u toku sprovođenja projekta integrisati u politički dijalog u okviru Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje.

Glavna faza Projekta jul 2015 - jun 2019. godine.


 

U pripremi:

1. Projekat „Socijalne usluge za osetljive grupe“

 

Predlog projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive kategorije“ odobren je od strane nemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ). Projekat ima za cilj da osnaži razvoj institucija socijalne zaštite na lokalnom nivou kako bi se poboljšalo pružanje socijalnih usluga osetljivim kategorijama stanovništva, unapredi proces prikupljanja relevantnih podataka i nadzor prilikom obezbeđivanja socijalnih usluga osetljivim grupama na lokalnom  i nacionalnom nivou kao i da se ojača koordinacija i saradnja između relevantnih učesnika i između učesnika i osetljivih kategorija takođe.

Prema predlogu projekta biće izabrano 12 opština kojima će biti pružena podrška u osnaživanju usluga socijalne zaštite.

Vrednost projekta je 3.000.000 evra. 

Vremenski okvir saradnje je 31. decembar 2020. godine.