Информације о социјалним давањима

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да исплата корисницима:

- Основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине;

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и посебне новчане накнаде (по Закону о социјалној заштити);

- Дечјег додатка и родитељског додатка

за месец ЈУЛ почиње дана 18.08.2017.године.