Документа, информације, мишљења и друго

СМЕРНИЦЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД НА ОТВОРЕНОМ ПРИ ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

pdfИзвештај о раду Управе за 2015313 KB

pdfИзвештај о раду Управе за 2016306 KB

pdf Практични водич - азбест5.89 MB

pdfУпутство за подношење захтева правних лица и предузетника који су носиоци лиценце у области безбедности и здравља на раду97.72 KB

pdfПревентивни и периодични прегледи опреме за рад1.74 MB

zipИздавање лиценци за обављање послова безбедности и здравља на раду167.03 KB

zipСтручни испит за координатора на привременим или покретним градилиштима282.94 KB

zipСтручни испит у области безбедности и здравља на раду207.91 KB

pdfНеобавезујући водич о доброј пракси за примену Директиве 1999 92 ЕЗ1012.61 KB

pdfБрошура МОР-а - Контролне тачке за превенцију стреса на раду3.39 MB

pdfСмернице за рад на високим температурама148.45 KB

linkКомпаније које су добиле бесповратна средства (грант) везано за пројекат «УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СРБИЈИ»

zipБрошуре Кампања 2012-13 Радимо заједно на превенцији ризика

pdfИзвор и Узрок повреде на раду Међународна шифра

pdfМишљење о примени Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима

pdfСмернице за процену ризика Европске Уније

pdfАкт о процени ризика

pdfСписак координатора за извођење радова442.51 KB

pdfСписак координатора за израду пројекта420.39 KB

pdfСтручно упутство за израду методологија прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине

zipИстраживање јавног мнења у Европи

docСаопштење Европске агенције за безбедност и здравље на раду – Напо за учитеље

docИзвештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду48 KB