Архива - Смештај у установама социјалне заштите

xlsТрошкови смештаја лица - фебруар 2014.

xlsТрошкови смештаја лица - јануар 2014.

xlsТрошкови смештаја лица - децембар 2013.

 

 - ЈУЛ 2013. -

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  06.08. 2013.

ДАТУМ ВАЛУТЕ:                                                                                          

УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА:       4.352
           


Категорија

Број лица

Поједин.цена издржавања

Укупна средства

Укупно из буџета

Лица до 26 год.

6.015

24.161,00

240.859.626,88

232.495.010,82

Лица преко 26 год.

648

18.586,00

20.992.160,59

18.098.419,83

У К У П Н О :

6.663

 

261.851.787,47

250.593.430,65

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  06.08.2013

Категорија

Број лица

Укупна средства

Буџетска средства

Домови за децу и омладину

711

21.752.178,00

20.933.272,57

Домови за одрасла и стара лица

7.861

272.744.752,00

88.136.771,35

Домови за лица ометена у развоју

5.402

166.213.035,00

110.971.570,89

У К У П Н О :

13.974

460.709.965,00

220.041.614,81

 

ОВИ  ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА

У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ

 

 

                                                - МАЈ 2013. -

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  05.06. 2013.

УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА:       4.331
           


Категорија

Број лица

Поједин.цена издржавања

Укупна средства

Укупно из буџета

Лица до 26 год.

5.968

23.969,00

237.031.423,94

229.827.815,79

Лица преко 26 год.

642

18.438,00

20.405.400,95

18.108.195,31

У К У П Н О :

6.610

 

257.436.824,89

247.936.011,10

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  05.06.2013.

Категорија

Број лица

Укупна средства

Буџетска средства

Домови за децу и омладину

724

22.232.940,00

21.461.813,90

Домови за одрасла и стара лица

7.742

269.753.376,00

90.561.375,00

Домови за лица ометена у развоју

5.381

165.623.612,00

113.893.198,50

У К У П Н О :

13.847

457.609.928,00

225.916.387,40

 

ОВИ  ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА

У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ

 

 

                                                - АПРИЛ 2013. -

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  09.05. 2013.

УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА:       4.334
           


Категорија

Број лица

Поједин.цена издржавања

Укупна средства

Укупно из буџета

Лица до 26 год.

5.985

23.969,00

240.473.309,37

232.044.493,97

Лица преко 26 год.

644

18.438,00

20.885.974,63

18.259.056,71

У К У П Н О :

6.629

 

261.359.284,00

250.303.550,68

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  09.05.2013.

Категорија

Број лица

Укупна средства

Буџетска средства

Домови за децу и омладину

730

22.183.329,00

21.340.666,33

Домови за одрасла и стара лица

7.852

274.287.237,00

88.644.923,37

Домови за лица ометена у развоју

5.407

166.850.287,00

112.589.293,97

У К У П Н О :

13.989

463.320.853,00

222.574.883,67

 

ОВИ  ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА

У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ

 

 

                                                - ФЕБРУАР 2013. -

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  08.03. 2013.

УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА:       4.281
           


Категорија

Број лица

Поједин.цена издржавања

Укупна средства

Укупно из буџета

Лица до 26 год.

5.886

23.708,00

241.884.180,37

234.570.521,79

Лица преко 26 год.

627

18.237,00

20.808.806,69

18.559.155,42

У К У П Н О :

6.513

 

262.692.987,06

253.129.677,21

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  08.03.2013.

Категорија

Број лица

Укупна средства

Буџетска средства

Домови за децу и омладину

740

21.866.472,00

21.141.273,39

Домови за одрасла и стара лица

7.891

267.242.811,00

88.505.645,33

Домови за лица ометена у развоју

5.424

162.239.093,00

111.859.619,83

У К У П Н О :

14.055

451.348.376,00

221.506.538,55

 

ОВИ  ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА

У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ

 

 

                                                - ОКТОБАР 2012. -

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  08.11. 2012.

УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА:       4.193
           


Категорија

Број лица

Поједин.цена издржавања

Укупна средства

Укупно из буџета

Лица до 26 год.

5.773

22.634,00

220.820.753,80

213.817.425,69

Лица преко 26 год.

604

17.411,00

18.634.373,55

16.624.381,80

У К У П Н О :

6.377

 

239.455.127,35

230.441.807,49

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :

ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА:                                                  08.11.2012

Категорија

Број лица

Укупна средства

Буџетска средства

Домови за децу и омладину

739

21.456.598,00

20.633.738,84

Домови за одрасла и стара лица

7.866

263.007.375,00

86.020.925,64

Домови за лица ометена у развоју

5.445

161.155.914,00

112.073.463,78

У К У П Н О :

14.050

445.619.887,00

218.728.128,26

 

ОВИ  ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА

У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ