Архива - септембар 2013.

30. септембар 2013.

Процесни положај центара за социјални рад пред судовима

 Процесни положај центара за социјални рад пред судовима

У оквиру пројекта „Партнерством до реформисане социјалне заштите“, Асоцијација ЦСР Србије, у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, организовала је стручни скуп на Дивчибарама, 26. и 27.9.2013. године, са темом „Процесни положај центара за социјални рад као органа старатељства пред судовима“.

Стручни скуп је отворио Председник Скупштине Асоцијације ЦСР Србије Зоран Полић,   а говорили су: Драган Вулевић, представник Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,  проф. др. Гордана Станковић, Сања Буква, судија Првог основног суда у Београду и Сузана Видановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. Скупу су присуствовали и представници Републичког  Завода за социјалну заштиту, као  и струковних удружења.

Драган Вулевић је у својој презентацији истакао преблеме у оставаривњу процесног положаја  органа старатељства у поступцима пред судовима у области породичних односа. Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства, у смислу Породичног закона, врше центри за социјални рад као органи старатељства. Може се говорити о индиректним и директним овлашћењима органа старатељства пред судовима. Драган Вулевић је посебан осврт учинио на налаз и стручно мишљење органа старатељства и обавезу судова да исти затраже од органа старатељства или породичног саветовалишта, или друге специјализоване установе за посредовање у породичним односима. Истакнути су и субјективни и објективни проблеми у остваривању процесног положаја органа старатељства у поступцима пред судовима из области породичних односа.

 Процесни положај центара за социјални рад пред судовима

Проф. др Гордана Станковић, коју питање органа старатељства и прецесног положаја центара за социјални рад пред судовима окупира као прецесуалисту, дефинисала је центар за социјални рад као јавну установу социјалне заштите и као орган старатељства који врши јавна овлашћења, специјализован за правну заштиту породице, њених чланова који имају потребу за правном заштитом и помоћи породици. Центар за социјални рад, према породичноправним прописима, представља основног носиоца комплексне правне заштите породице, који има задатак да врши стални надзор над вршењем родитељског права. Из тог разлога, центар за социјални рад, као орган старатељства, у сваком грађанском судском поступку може да има разноврсне процесне улоге и функције које треба да омогуће да се постулирана породичноправна заштита оствари у фактичким животним односима. Орган старатељства има различите задатке у домену материјалног права, па самим тим и различите процесне улоге у парничном поступку, и у општем и у посебним парничним поступцима. У процесној литератури мишљење органа старатељства је специфична експертиза стручне службе, која је специјализована за одређене видове заштите и која због тога и може да пружи одређену помоћ суду у суђењу. Органу старатељства су доступни многи подаци о околностима које се тичу породичноправних односа или личности странака, са којима суд нити располаже, нити по природи ствари до тих података може да дође. Проф. др Гордана Станковић је истакла и процесну улогу центара за социјални рад као органа старатељства у ванпарничном поступку, а и у поступку извршења и поступку обезбеђења – по Закону о извршењу и обезбеђењу. Породични закон, закључила је проф. др Гордана Станковић, не садржи систематизоване одредбе о улози и овлашћењима органа старатељства у грађанском судском поступку којима би се на генералан начин уредила његова процесна позиција и овлашћења која треба да има као орган правне заштите породице и њених појединих чланова. Процесне функције органа старатељства нису детаљно операционализоване, што изазива одређене практичне проблеме.

 Процесни положај центара за социјални рад пред судовима

Другог дана стручног скупа, судија Првог основног суда у Београду, Сања Буква, обрадила је неколико практичних питања у вези са положајем центара за социјални рад као органа старатељства пред судовима.  Судија Сања Буква истакла је потребу одлучнијег поступања центара за социјални рад и потребу судова за образложеним  налазом  и мишљењем стручних радника. Заључак је да треба координирати, односно остварити бољу сарадњу судова и центара за социјални рад.

Судија Апелационог суда у Крагујевцу, Сузана Видановић, својим излагањем приближила је присутнима начин поступања Апелационог суда и положај центара за социјални рад као органа старатељства пред судовима, са посебним освртом на првостепене одлуке судова и стручни налаз и мишљење органа старатељства. Појашњена  је улога стручног налаза и мишљења као доказног средства и његовог значаја као таквог.

Стручни скуп је пропраћен сталном дискусијом предавача и колега, што је додатно допринело појашњењу разматране теме.

Након успешног  рада, стручни скуп је затворио председник Скупштине Асоцијације Зоран Полић.

30. септембар 2013.

Весело у Кулини

Дом за смештај одраслих лица „Кулина“ обележио је 30. септембра 60 година постојања и успешног рада. Јубилеј се поклопио са изласком четвртог  броја „Кулинског сунца“, часописа  који прати и описује живот и дешавања у Дому Кулина. Истог дана одржана је и спортска манифестација „Весело кулинско лето“, која је попримила традиционални карактер, па је ове године приређена по четврти пут. „Весело кулинско лето“ подразумева низ спортских игара у којима учествују особе са сметњама у развоју из домова у Србији.

 Весело у Кулини

Ову манифестацију отворила је државна секретарка Бранкица Јанковић, а осим представника Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, у публици су се нашли и представници Општине Алексинац, Града Ниша, као и бројних установа социјалне заштите, који су пратили спортско надметање око 50 корисника из пет домова – „Стамнице“, „Сремчице“, „Малих пчелица“, „Великог Поповца“ и „Кулине“. Победник овогодишњих игара је екипа Дома „Стамница“.

На крају такмичарског дела одржана је представа „Цвет на длану“, коју су приредили корисници из Кулине.

30. септембар 2013.

Сpбија обучава регион

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за родну равноправност, организовало је у хотелу ''Зира'' радни доручак за новинаре који прате теме везане за област родне равноправности. Састанак са новинарима одржала је државна секретарка Стана Божовић са својим сарадницима. Државна секретарка информисала је новинаре о плановима до краја године.

У оквиру Програма за реализацију приоритета Националног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређивање родне равнопавности који реализује Министарство рада, запошљавања и социјалне политике уз донацију Краљевине Шведске, реализују се активности у три приоритетне области :

-          Присуство жена у јавном и политичком животу
-          Економско оснаживање жена
-          Жене и медији (родна равноправност у медијском сектору)

 Сpбија обучава регион

У оквиру треће приоритетне области, једна од главних активности била је и оснивање Клуба новинара пријатеља родне равноправности који је основан током претходне године. У оквиру те активности, до сада је организовано неколико састанака, кроз које је прошло више од 50 новинара и новинарки. Осим састанака у ранијим фазама пројекта, организована је и студијска посета Паризу за новинаре и новинарке.

Као важан резултат, треба истаћи и Водич за родно осетљив приступ медијима, који садржи низ питања и препорука, које би новинаркама и новинарима требало да помогну да о различитим питањима пишу на родно осетљив начин.

У наредном периоду, планирано је да се одржи тренинг о родној равноправности  намењен представницама и представницима медија и по један неформални радни састанак месечно.

Први састанак ове године одржан је 30. септембра 2013. На састанку се говорило о следећим темама: Одржавање регионалне школе за родну равноправност, ратификација Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици и будућим пројектима, који има ју за циљ тачан приказ стања на терену и предлагање мера за побољшање ситуације.

Стручњакиње и стручњаци из Србије одржаће предавања и радионице у оквиру Регионалне школе за родну равноправност, која ће бити организована до краја ове године и коју ће похађати државни службеници и службенице из Хрватске, Црне Горе, БиХ и Македоније. Задатак предавача окупљених око Министарства рада, запошљавања и социјалне политике је да помогну запосленима у државним управама земаља региона у стручном усавршавању, тако што ће их обучавати о важности родне равноправности у политичком управљању, сектору безбедности, заштити животне средине, економији и политичкој партиципацији.

О посвећености Србије унапређењу родне равноправности, а тиме и унапређењу друштва, осим организовања Регионалне школе за родну равноправност, говори и чињеница да је Србија пред ратификацијом Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (ЦАХВИО конвенција).

 Сpбија обучава регион

“Чињеница да је ову Конвенцију Савета Европе ратификовало свега пет земаља до сада, говори у прилог томе да је Србија по питању родне равноправности једна од најагилнијих држава у Европи”, истакла је Стана Божовић, државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и додала: “Родна равноправност је веома важна за развој и напредак ка праведном друштву, а поштовање права жена је предуслов за то. За релативно кратко време, успели смо да дођемо до тога да наше стручњакиње и стручњаци обучавају колегинице и колеге из региона и помажу им у даљем усавршавању. Важно је што се договори о тако значајним обукама догађају уочи ратификовања Истанбулске, односно ЦАХВИО конвенције у Скупштини Србије. То је следећи корак у елиминацији насиља над женама, а нарочито у породици, са циљем заштите људских права.”

Ратификовањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици биће ојачана позиција надлежних органа, који ће лакше и ефикасније моћи да спречавају и кажњавају починиоце насиља у породици и насиља над женама. Тиме ће бити обезбеђене и ефикасне мере заштите и пружања помоћи жртвама таквог насиља. Колико је важна ратификација Конвенције говори податак да је у првих шест месеци 2013. у Србији забележено 29 жртава насиља, од којих су 22 жене. Толико жртава је забележено за целу прошлу годину.

Развијање модерне дневне неге у основним школама и истраживање о социо-економском положају самохраних мајки Управа за родну равноправност најавила је и пројекат који се односи на развијање и промоцију модерне дневне неге у основним школама. С обзиром да се радно време запослених у Србији последњих година променило, постоји потреба да деца имају продужени боравак у школи, тј. да се тај боравак подудара са радним временом родитеља. Експерти и експерткиње из Србије и иностранства ће на основу успешних модела, развити посебан модел који ће бити примењив у Србији. На тај начин би се усклађивало радно време основних школа, да би се омогућио продужени боравак у школама деце чији су родитељи запослени.

 Сpбија обучава регион

Такође, Управа за родну равноправност најавила је и завршетак истраживања које ће показати какав је социо-економски положај самохраних мајки у друштву, какве могућности имају за образовање и напредовање у каријери, са циљем озбиљног приступања решењу тих проблема у Србији. Да би се испунио тај циљ, веома је важно охрабити жене да континуирано унапређују своја знања и вештине, развијају своје таленте и одваже се на неку врсту предузетништва. Важно је, затим, осмислити и реализовати пројекте који ће бити од конкретне помоћи, дати подршку кроз законодавни и институционални оквир.

28. септембар 2013.

Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта

Министар културе господин Иван Тасовац предводио је 28. септембра 2013. године комеморативну церемонију на српском војничком гробљу Зејтинлик поводом обележавања 95. годишњице пробоја Солунског фронта.

 Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта

Церемонији су такође присуствовали чланови делегација Министарства Одбране и Војске Србије, Министарства рада и борачке заштите Републике Српске, генерални конзул Амбасаде Србије у Солуну, представници Амбасаде Републике Србије у Атини, начелник Генералштаба Војске Грчке, министар националне одбране Грчке, остали званичници Републике Грчке као и дипломатски представници Француске, Британије, Русије и Италије. После церемоније на српском војничком гробљу, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић положио је венце на савезничким гробљима из Првог светског рата и то: на Француском, Италијанском, Британском и Руском у присуству државног секретара Министарства за омладину и спорт Ненада Боровчанина.

Дан касније, 29. септембра 2013. године одржана је церемонија полагања венаца и одавања почасти код савезничког меморијала на Поликастру поводом обележавања 95. Годишњице пробоја Македонског фронта у организацији Општине Поликастро. Том приликом државни секретар Негован Станковић положио је венце на савезнички споменик као и на споменик Николи Пашићу. Церемонији су присуствовали представници Конзулата Србије у Солуну, Амбасаде Србије у Атини, војни изасланик Амбасаде Србије у Атини као и бројна удружења грађана.

 Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта


*
*         *


Пробој Солунског фронта представља један од најтежих и најсудбоноснијих периода новије националне историје. Било је то доба великог страдања цивилног становништва и српских војника који су месецима истрајавали у борбама које су за циљ имале пораз непријатеља на Солунском фронту.

Борбе на Солунском фронту уткане су у колективну свест као раздобље безмало античке трагичности, несебичног јунаштва и истинске хуманости. Чувајући дубоко у себи лучу слободе и националног поноса, непоражена српска Војска и део избеглог цивилног становништва нашао је уточиште у пријатељској грчкој земљи. Постојбина јунака код Маратона и Термопила отворила је широм своје срце и пригрлила нововековне јунаке који су, ношени истим идеалима као и њихови антички узори, били светао пример херојства и слободe.

По окончању ратних дејстава одлучено је да се на заједничком гробљу сахране сви погинули ратници на Солунском фронту. За место је одређен плато на коме се налазило гробље Главне војне пољске болнице српске војске.

Припреме за овај подухват почеле су 1926. године, када Саво Михаиловић бива постављен на чело групе која је добила задатак да прикупи посмртне остатке изгинулих ратника раштрканих по широком простору на ком су се водиле борбе на Солунском фронту.
Идејно решење изгледа српског војничког гробља добијено је исте године на конкурсу, а дело је архитекте Александра Васића чију је идеју разрадио Николај Краснов. Сав материјал за изградњу гробља потицао је из Југославије, где је претходно и обрађен.

Завршни радови отпочели су 1933. године под руководством архитекте Будимира Христодула, једног од 1300 каплара. Приведени су крају крајем 1936. године, да би 11. новембра1936, на Дан примирја у Првом светском рату, било обављено свечано освећење маузолеја са капелом и костурницом.

 Oбележавање 95. годишњице пробоја Солунског фронта


Погледајте Фото галерију

27. септембар 2013.

Paзвој регионалне сарадње

Државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, мр Стана Божовић учествовала је, на позив Министарства за људска права и избеглице Босне и Херцеговине у студијској посети институцијама Босне и Херцеговине које се баве родном равноправношћу.

Заједно са парламентарном делегацијом Републике Србије разменила је  искуства са комисијом за равноправност полова парламента Босне и Херцеговине у погледу унапређивања законодавног оквира у области родне равноправности.

Унапређивање тема као што су насиље над женама, економско оснаживање жена и учешће жена у политици једнако су значајне за обе земље тако да је размена искустава у спровођењу националних стратегија у овој области од велике помоћи.

 Paзвој регионалне сарадње
Стана Божовић, МИНРЗС и Самра Филиповић Хаџиабдић, директорка Агенције за равноправност сполова БиХ


Размена искустава предуслов је и за развијање регионалне сарадње у области родне равноправности. Директорка агенције за равноправност полова БиХ Самра Филиповић-Хаџиабдић и државна секретарка Стана Божовић сагласиле су се да ће у циљу развијања механизама који се боре за бољи положај жена и родну равноправност наставити да развијају регионалну сарадњу како би што пре унапредиле животе својих грађана.

Упознајући се са праксама у Босни и Херцеговини државна секретарка Стана Божовић нагласила је: „ Развијањем регионалне сарадње у свим областима друштвеног живота унапредиће животе наших грађана и помоћи нам да превазиђемо све препреке које имамо у развијању бољег друштва“.

Од посебног значаја из овог сусрета издвајамо и упознавање са пројектима економског оснаживања жена у Босни и Херцеговини који би могли бити спроведени и у Србији.

26. и 27. септембар 2013.

„Бесмртним херојимa”

Крф, Видо (Грчка) – Председник Владе Републике Србије господин Ивица Дачић предводио је 26. септембра 2013. године, на грчким јонским острвима Крф и Видо, комеморативне манифестације у знак сећања на око две стотине педесет хиљада страдалих цивила и припадника српске Војске. Председник Владе положио је ловорове венце код спомен костурнице у Маузолеју на острву Видо, код морнаричког крста као и у „плаву гробницу”.Комеморативним церемонијама присуствоваo је министар културе Иван Тасовац, висока делегација Министарства Одбране и Војске Србије, начелник Генералштаба Војске Грчке, министар за националну безбедност Грчке, остали званичници Републике Грчке, градоначелник Крфа, министар Јонске области Републике Грчке као и представници више српских удружења опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

27. септембра 2013. године одржане су церемоније полагања венаца и одавања почасти које је предводио државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић. Венци су положени код спомен плоче на Гувији, споменика Дринској дивизији и код споменика Јанису Јанулису у Агиос Матеосу. Церемонијама су присуствовали представници Министарства одбране и Војске Србије, представници Града Крфа, као и удружења и грађани из Србије.

 „Бесмртним херојимa”


*
*         *

После неуспелог покушаја да се српска Војска повлачи долином Вардара, а због продора бугарске армије и пресецања комуникација те изостанка планираног продора савезника из Солуна у сусрет српској Војсци Врховна Команда је 24. новембра 1915. године одлучила да се трупе повуку преко Црне Горе и Албаније на Јадранско приморје. После више од месец дана тешких маршева по најтежем времену и беспућу, српска Војска се прикупила код Скадра, Драча и Валоне одакле се повукла на Крф на којем се до априла прикупило 151.828 војника, у Бизерти око 13.000 војника, а на Корзици и у Француској њих око 5.000. Начелник Врховне Команде генерал Петар Бојовић на Крф је стигао међу последњим ешалонима 5.(18) априла 1916. године. Крфска епопеја представља један од најтрагичнијих и најсудбоноснијих периода новије националне историје. У питању је раздобље великог страдања цивилног становништва и припадника оружаних снага који су, исцрпљени дуготрајним маршевима кроз Косово и Метохију и Албанију, спас потражили на грчким јонским острвима Крф и Видо.

 „Бесмртним херојимa”


Погледајте Фото галерију

26. септембар 2013.

Брига о малим Вршчанима

Анализа Кампа „Пешчара 2013“ за социјалну рехабилитацију деце из социјално угрожених породица са подручја општине Вршац одржана је у Вршцу, 25. септембра 2013. године, у присуству више од стотину деце и гостију, уз подршку државне секретарке у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкице Јанковић.

 Брига о малим Вршчанима

Једнодушан закључак свих присутних је био да је Камп у потпуности испунио постављене циљеве, а уз то је наглашено како је сваке године све више истицао празнину у окупирању деце током године, те је потекла иницијатива да се уведе нова услуга у локалној заједници: Центар за дневни боравак деце у ризику.

Током боравка у Вршцу, делегацију организатора Кампа са државном секретарком на челу примио је председник општине Вршац Чедомир Живковић, и том приликом размотрене су могућности даље сарадње.

26. септембар 2013.

Програм реформи у области запошљавања и социјалне политике

Потпредседник Владе РС и министар рада, запошљавања и социјлне политике, др Јован Кркобабић и министар задужен за евро интеграције, Бранко Ружић, састали су се са евопским комесаром за запошљавање, социјалну политику и инклузију, Ласлом Андором. Тиме је почео процес креирања Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике. Скупу су присуствовали представници државне управе, социјалних партнера и цивилног друштва.

Програм реформи ће бити усредсређен на највеће изазове Србије везане за запошљавање и социјалу, како би се држава припремила за свеобухватну социјалну реформу која ће проблеме санирати у средњорочном и дугорочном периоду.

Потпредседник Владе РС и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован Кркобабић, истакао је да су највећи проблеми у Србији велика незапосленост и недостатак послова као последица привредне неразвијености, смањене економске активности других последица које су настале услед периода дуге транзиције и неадекватно спроведене приватизације.  

Кркобабић је упозорио да Србији предстоји мукотрпан рад на решавању свих ових дилема, јер је реч о широком дијапазону проблема којима се мора прићи озбиљно и одговорно.
"Лако је рећи хоп, тешко је скочити, тако да је пред нама тежак искорак. Колико ћемо бити способни да ефикасно решавамо ове проблеме зависи искључиво од нас. Земља је у дубоким социјалним и економским проблемима али упоран рад и добро осмишљен посао на решавању проблема, координација и укључивања свих категорија грађана могу уродити успехом", рекао је Кркобабић.

Према његовим речима, Србија неће бити способна да сама реши све проблеме и зато рачуна на подршку и разумевање ЕУ.

Министар задужен за евро интеграције, Бранко Ружић је истакао да је важно да Србија усвоји и имплементира стратешки документ због показатеља који говоре да 9 одсто становништва живи испод границе сиромаштва, да је незапослених 24 одсто, а да је међу младима та стопа чак 50 одсто.

"Ове бројке указују на стање које не кореспондира са нашим европским духом и жељом да крупним корацима наставимо процес приступања ЕУ и зато је важно да се тај процес верификује и на терену", рекао је Ружић. Он је истакао да ће комесар Андор у билатералним разговорима са ресорним министрима бити упознат са стремљењима и очекивањима Србије на социјално-економском плану, а да ће са друге стране доћи одговор та је конкретно могуће урадити на овом пољу.

Према Ружићевим речима, на састанку је било речи и о инклузији Рома и других мањинских група, правима детета и о свим осталим сегментима социјално праведног амбијента којем Србија тежи.

 Програм реформи у области запошљавања и социјалне политике

Комесар Андор објаснио је да Програм чија је израда иницирана отпочетим стратешким дијалогом за циљ има да државе кандидате припреми за будуће уцешће у европској политици у области запошљавања и економског управљања.

Тај програм ће, како је објаснио, дати одговор у областима тржишта рада, запошљавања, развијања вештина и знања, социјалне правде и инклузије, а у његово прављење и праћење примене биће укључени сви социјални партнери и представници цивилног друштва.

Према његовим речима, у Србији је економска криза оставила велики траг повећањем стопе незапослености, сиромаштва и социјалних разлика, а посебно забрињава алармантан ниво незапослености међу младима.

Србија je прва земља у региону којој ће ЕУ помоћи реализацију оваквог програма. "Верујем да је стварање радних места посебан изазов и потребно је Србију охрабрити да створи нови економски модел како би то било могуће. "Верујем да ови изазови као што су незапосленост и сиромаштво, или проблеми у образовању, захтевају свеобухватни приступ и реформу, а Србија треба да размотри делотворност постојећег социјалног система и мера", рекао је Андор и нагласио значај интензивирања социјалног дијалога који је, како сматра, у Србији недовољно развијен.


 


Погледајте Фото галерију

26. септембар 2013.

153. годишњица смрти кнеза Милоша Великог

Саборној цркви у Београду, обележена је данас 153. годишњица смрти кнеза Милоша Великог. Манифестација је обухватила верски обред, церемонију одавања државних и војних почасти, као и полагање ловорових венаца на владарев саркофаг.Венце су положили представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства одбранe и Генералштаба Војске Србије. Организатор комеморативне свечаности је Одбор Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.


*
*         *


Кнез Милош Велики (владао од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. године) био је један од најзначајнијих нововековних српских владара. За предводника Другог српског устанка изабран је на Цвети, 23. априла 1815. године, у Такову крај Горњег Милановца.

Владавине кнеза Милоша Великог обележило је постепено успостављање аутономије Београдског пашалука у оквиру Османског Царства, као и завођење личне власти и сукоби са политичким противницима. Био је велики противник доношења устава који би ограничио његову до тада апсолутну власт у Србији. Након што је 1835. године усвојен Сретењски устав унутрашњеполитичка криза у Србији почела је да се захуктава да би кулминирала 1838. године проглашењем тзв. Турског устава и абдикацијом кнеза Милоша до које је дошло 1839. године.

Након свргавања кнеза Александра (Карађорђевића), кнез Милош се по други пут нашао на српском престолу и то од 1858. до своје смрти 26. септембра 1860. године.

25. септембар 2013.

Најбољи програми ангажовања запослених у локалним заједницама

Државни секретар Министартсва рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић, присуствовао је додели награда за корпоративно волонтирање које су уручене у среду, 25. септембра 2013. године, у просторијама Смарт колектива.

Доделу Награде за корпоративно волонтирањепо трећи пут организовали су Форум пословних лидера Србије и Смарт колектив, са циљем да препознају и награде програме који су у протеклих годину дана највише допринели развоју локалних заједница и развоју запослених. О добитницима награде, одлучивао је жири у саставу: Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања  и социјалне политике Републике Србије, Драгана Ротер, чланица УО Форума пословних лидера и Руководилац корпоративних комуникација у Компанији Вип мобиле, Небојша Рако, директор Асоцијације ХР професионалаца, Богдан Гавански, шеф мисије Института за одрживе заједнице и Сузана Крстић, менаџерка Групе “Хајде да… “.Добитник главне награде која се додељује за  Најбољи програм волонтирања је Ерсте Банка за програм “Прави дан за велику ствар”, који се спроводи већ пет година и чини интегрални део стратегије друштвено одговорног пословања Банке.

Компанија ГлаxоСмитхКлине Србија и Црна Гора добитник је награде у категорији Развој запослених, за програм „Златни изазов“ који поред доприноса локалној заједници, посебну пажњу поклања развоју личних и професионалних вештина код запослених.

У категорији Најуспешније партнерство у локалној заједници, која награђује успешна партнерства између компанија и непрофитних организација при спровођењу програма волонтирања, награђена је компанија Кока-Кола Систем за програм Кока-Кола новогодишњи караван „Покренимо чаролију заједно“. Сакупљено  више од 15 хиљада дечјих књига и реновиране су дечје собе у 11 болница.

У категорији Мерење резултата награђен је програм Societe Generale Banke „Инклузивна академија“ за  методологију праћења и мерења ефеката које је програм остварио на повећање запошљивости  особа са инвалидитетом.Државни секретар у Министарству рада,  запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић,  истакао је да „волонтирање подразумева учење, размену искустава и помагање другима, те се волонтирањем стичу нова или развијају професионалне вештине и знања волонтера, развија солидарност и врши активно укључивање грађана у друштвене процесе што доприноси развоју хуманијег и равноправнијег друштва. Закон о волонтирању ступио је на снагу 6. децембра 2010. године, чиме је створен  правни основ за организовање волонтирања, остваривање права волонтера, као и  заштиту њихових права и права корисника волонтирања. До сада је Министарству достављено 135  пријава за упис у Евиденцију организатора волонтирања. Најчешће области волонтирања су - заштита животне средине, култура, социјална заштита, спорт и хуманитарни рад.“

23. септембар 2013.

ПОЛА ВЕКА ЦСР „ШАБАЦ“

Центар за социјални рад „Шабац“ свечано је, 23. септембра 2013, обележио свој јубилеј, педесет година рада, у присуству бројних званица, међу којима су били државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић, затим представници локалне Градске управе, институција са којима Центар сарађује, представници других центара, као и запослени у ЦСР Шабац.

 ПОЛА ВЕКА ЦСР „ШАБАЦ“

Након кратког филма о Центру и поздравног обраћања директора Бранке Давидовић, званицама се обратила и Бранкица Јанковић, која је резимирала рад Центра кроз протекло време, упутила најлепше жеље и изратила наду да ће се у будућности створити више могућности за квалитетнији рад у области социјалне заштите као и за бољи стандард запослених у тој области.

У оквиру посете Шапцу, државни секретар Бранкица Јанковић обишла је, заједно са директором ЦСР Шабац Бранком Давидовић, и Дом за децу и омладину са сметњама у развоју, који би требало да прими прве кориснике почетком 2014. године.

20. септембар 2013.

НАСТАВАК ДИЈАЛОГА СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Четврти редовни састанак организација КОЦД мреже и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике одржан је 20. септембра у Палати СРБИЈА.

Састанак је отворила Ивана Ђирковић, директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, а потом су Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, и Божидар Дакић, директор Републичког завода за социјалну заштиту, представили Акциони план за примену Закона о социјалној заштити.

Акциони план садржи јасне смернице за програме Министарства и свих других кључних институција система у складу са њиховим улогама и одговорностима. То је план активности које ће се предузимати до 2015. године с циљем пуне примене Закона о социјалној заштити.

Овај, четврти редовни састанак, наставак је системског дијалога између МРЗСП и организација цивилног друштва. У доброј, конструктивној атмосфери, постигнут је висок степен сагласности око кључних проблема примене Закона.

20. септембар 2013.

ПОДРШКА ОБОЛЕЛИМА ОД АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ

Поводом обележавања Светског дана борбе против Алцхајмерове болести, државна секретарка Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, обратила се на стручном скупу „Алцхајмерова болест – изазов смештаја оболелих“, који је 20. септембра 2013. године у Дому Бежанијска коса приредио Горонтолошки центар Београд.

 ПОДРШК </div><!--if:subpage--><ul class=

 • Архива - фебруар 2014.
 • Архива - јануар 2014.
 • Архива - децембар 2013.
 • Архива - новембар 2013.
 • Архива - октобар 2013.
 • Архива - септембар 2013.
 • Архива - август 2013.
 • Архива - јул 2013.
 • Архива - јун 2013.
 • Архива - мај 2013.
 • Архива - април 2013.
 • Архива - јануар - март 2013.
 • Архива - септембар - децембар 2012.