Архива - октобар 2013.

31. октобар 2013.

РАТИФИКОВАНА КОНВЕНЦИЈА СЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ (CAHVIO)

Данас је усвојен Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. Тиме је постала шеста земља, чланица Савета Европе, која је потврдила овај регионални међународни споразум, као и трећа земља у региону, поред Црне Горе и Албаније.

 РАТИФИКОВАНА КОНВЕНЦИЈА СЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ (CAHVIO)

Полазећи од чињенице да је Влада Републике Србије јасно уочила и указала да насиље над женама и насиље у породици представља тежак друштвени проблем, својим Планом за 2013. годину предвидела је иницирање поступка потврђивања наведеног инструмента Савета Европе у Народној Скупштини са циљем да се у национално законодавство имплементирају решења изнета у Конвенцији, која регулишу ефикаснији и квалитетнији одговор на појаву насиља над женама. Једно од њих је и издавање хитних налога за помоћ жртвама насиља, који обухватају и децу, нарочито децу сведоке насиља. Подаци центара за социјални рад у Републици Србији за 2012. годину, показују да је 9 325 жртава добило неки вид помоћи, од којих је 4 133 било жртава физичког насиља, 156 сексуалног насиља, 2 595 психичког и 2 443 осталих облика насиља, укључујући економско. Насиље се углавном дешавало у породици или у 8 925 случајева, односно у око 96 процената. Центри за социјални рад евидентирали су 6 121 починиоца насиља према деци и одраслим од којих су у 70 процената лица мушког пола

Потребе су, дакле, велике и оправдавају поступак потврђивања Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, који је, надамо се, још на време препознала Влада Републике Србије. Стога је Савет за родну равноправност Владе Републике Србије, на својој последњој седници 24. октобра 2013. године, закључио да се одмах по потврђивању Конвенције предузме низ корака и мера, које треба да створе институционалне и друге услове како би суочавање са насиљем над женама и насиљем у породици било делотворно. Те мере ће подразумевати измене и допуне постојећих закона, који се односе на ову материју, јачање капацитета како на државном, тако и на локалном нивоу за помоћ жртвама, сарадња са организацијама цивилног друштва и остало.

„Усвајањем овог Закона Србија је још једном потврдила јасан став да неће толерисати насиље над женама али ни насиље као културни образац“'- изјавила је Стана Божовић, предесдница Савета за равноправност полова и државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

*

Иначе, Конвенција је донета у Истанбулу 11. маја 2011. године, током председавања Републике Турске Саветом Европе. Република Србија је потписала Конвенцију 4. априла 2012. године у складу са својом Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности из 2009. године и Националном стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима од 2011. године. Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици ступа на снагу првог дана у месецу после истека периода од три месеца након дана када је 10 потписница изразило пристанак на обавезивање Конвенцијом.

Овај регионални инструмент из домена људских права уводи нова решења на пољу суочавања са насиљем над женама и насиљем у породици – од превенције, до обезбеђења адекватне помоћи жртвама. Предвиђа процедуре, које воде ка ефикаснијем и свеобухватнијем суочавању са овом врстом насиља, као што су – процене ризика и управљање ризиком, хитне мере заштите, правну помоћ. Наглашава принципе једнакости и недискриминације, дужности страна уговорница да у потпуној посвећености приступе изради родно осетљивих политика и да, при том, сарађују са удружењима грађана и цивилним друштвом. Захтева се рад на превенцији насиља над женама и насиља у породици, заштитним мерама и подршци у формирању сигурних кућа, успостављању СОС телефонских линија и специјализованих услуга подршке са нагласком на децу жртве насиља и децу сведоке насиља.

30. октобар 2013.

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Државна секретарка мр Стана Божовић, одржала је данас је у Влади Републике Србије Координациони састанак са представницима институција и међународних организација који на различите начине и у различитим деловима Србије подржавају развој капацитета локалних механизама за родну равноправност. Састанак је био посвећен размени информација о активностима и плановима за подршку локалним механизмима за родну равноправност у Србији.

 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Циљ састанка био је размена информација и искустава, разматрање заједничких изазова и потенцијалних области сарадње.

''Као председница Савета за родну равноправност Владе Републике Србије и државна секретарка у чијој је надлежности родна равноправност у последњих шест месеци , увидела сам да се највећи број активности у оквиру спровођења Стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности спроводи на локалном нивоу што је и једини начин да се принципи родне равноправности имплементирају међу крајњим корисницима'', рекла је државна секретарка мр Стана Божовић.

 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Она је рекла да се очекују измене и допуне Закона о равноправности полова , што ће бити прилика да се унапреде надлежности локалних механизама за родну равноправност.

Државна секретарка Божовић, на састанку је иницирала и пружање подршке женском предузетништву и запошљавању жена , са посебним акцентом на жене које су преживеле трауме због насиља. Она је истакла да ће запошљавање бити један од приоритета у наредном периоду. '''Као што образовање даје слободу, тако и економска независност жене чини срећним и слободним'', нагласила је државна секретарка Божовић.

Државна секретарка је саопштила закључке донесене на крају састанка :

- Активности Савета Владе за родну равноправност и међународних организација , усмерити у подизање капацитета родне равноправности.

- Циљ нам је да локалне самоуправе које немају формирано тело за родну равноправност да их што пре оформе (у том смислу , заказан је састанак са свим председницима општина и градоначелницима који ће се одржати 5.12.2013. године )

- Умрежавање локалних механизама у циљу унапређења родне равноправности

- Умрежавање међународних организација и Савета Владе за родну равноправности у циљу размене информација и унапређења процеса сарадње

- Подршка локалним акционим плановима

Састанку су присуствовали представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Управе за родну равноправност, Покрајинског секретаријата за економију, Покрајинског института за родну равноправност, Канцеларије за придруживање ЕУ, Сталне конференције градова и општина, делегације ЕУ, GIZ-a, OSCE-a, NDI-a, UNDP-a, UNOPS-a, UN Women.

29. октобар 2013.

ЖЕНЕ У ПОЛИТИЦИ НАЈЛАКША МЕТА

Након најновијег напада на министарку Зорану Михајловић и то у тренутку када се у Народној скупштини усваја Закон о потврђивању конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Стана Божовић, председница Савета Владе за равноправност полова Републике најоштрије осуђује неприкладно обраћање високог функционера Демократске странке и председника Општине Нови Београд Александра Шапића који је као носилац јавне функције путем средстава информисања дао изјаве којима се директно вређа министарка енергетике, развоја и животне средине госпођа Зорана Михајловић, али и омаловажавају припаднице женског пола.

 ЖЕНЕ У ПОЛИТИЦИ НАЈЛАКША МЕТА

Опасност од оваквог напада носиоца јавне власти је велика и тужно је што у тренутку када све снаге користимо да побољшамо друштво у целини носиоци јавне власти траже слабе тачке како би омаловажиле све успехе које управо жена постиже. Овим протестом јавно се супротстављамо језику мржње према женама и обавештавамо да појединци неће зауставити Србију у процесу напретка.

Стана Божовић наглашава да се жене у Србији једнако успешно као и мушкарци баве свим делатностима и да на све могуће начине равноправно доприносе свим сегментима друштвеног живота у Србији. Крајње је време да се жене у Србији, као и мушкарци, препознају по својим достигнућима, а не да се њихове способности процењују искључиво на основу припадности полу. С тим у вези осуђујемо свако јавно изношење неприкладних и увредљивих коментара и закључака којима се жене карактеришу као објекти или као мање интелигентне од мушкараца.

У тренутку када Република Србија, као и многобројни европски партнери улажу ресурсе у рушење стереотипног представљања жена у медијима, изјаве високих државних представника којима се вређају припаднице женског пола које заузимају исте позиције морају се најоштрије осудити. Оваквим изјавама грађанима и грађанкама Србије шаље се порука да се жене не процењују према степену стручности, већ се њихово политичко деловање деградира, што представља повреду њиховог професионалног достојанства.

Зато, председница Савета Владе за равноправност полова предлаже медијима да свакодневно критички прате изјаве носилаца јавних функција и да се и на тај начин процењује успешност њиховог рада. Само на овај начин, заједно ћемо моћи да променимо систем вредности који ће нам потом омогућити остваривање напретка и бољитка за целу заједницу.

28. октобар 2013.

САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

Државни секретари Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Бранкица Јанковић, Стана Божовић и Зоран Мартиновић, састали су се данас са члановима делегације Европског парламента – поткомитета за људска права (DROI) - Барбаром Лохбилер и Ласлом Токешом и представницима Делегације ЕУ у РС – Луком Бјанконијем, Јоландом Сан Хосе и Горданом Арачкић Николић. Тема састанка била је Права мањина, једнаке могућности: Шта се може учинити за побољшање административних капацитета у Републици Србији из надлежности Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

 САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

Европске парламентарце највише је занимао положај осетљивих друштвених група, нарочито Рома, особа са инвалидитетом и жена.

 САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

Представници Министарства су истакли да је Закон о дискриминацији из 2009. године потпуно усклађен са Европском повељом о људским правима. Даљи напори нашег Министарства ићи ће у правцу потпуне имплементације, са посебном пажњом обраћеном на жене, децу, особе са инвалидитетом, Роме. Посебно су наглашени напори државе у погледу спровођења активних мера политике запошљавањас који су усмерени ка најосетљивиојим друштвеним групама укључујући и Роме.

 САСТАНАК СА ЕВРОПСКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА

У области родне равноправности република Србија је усвојила релевантна законска и стратешка документа. Влада Србије се посебно залаже за борбу против насиља над женама и насиља у партнерским односима, као и унапређење положаја жена кроз три приоритетне активности – економско, медијско и политичко оснаживање жена. Ради се и на здрављу и едукацији жена. У скупштинској процедури је Истанбулска конвенција – регионални правни документ који ће унапредити механизме и правне институте у области заштите жена од насиља.

28. октобар 2013.

СЕКСУАЛНЕ МАЊИНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Асоцијацијом „Дуга“, организовала је, 28. октобра 2013. у београдском Медија центру, представљање обука запослених у свим центрима за социјални рад широм Србије за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица, у складу са програмом „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите“.

 СЕКСУАЛНЕ МАЊИНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Сврха тренинга који су реализовани у Крушевцу, Јагодини, Чачку, Нишу, Прокупљу, Врању, Пожаревцу, Крагујевцу, Панчеву, Новом Саду, Зрењанину, Суботици и Београду, којима је до сада обухваћено више од триста особа из 108 центара за социјални рад, јесте стицање знања и вештина стручних радника за адекватно поступање са ЛГБТ особама и члановима њихових породица, с циљем успешне социјалне инклузије и унапређивања њиховог положаја.

У програму приређеном у Медија центру учествовали су: Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Антје Ротемунд, шефица Канцеларије Савета Европе у Београду, Џејмс Мур, први секретар за политичка питања Британске амбасаде у Београду, и Александар Прица, председник Управног одбора Асоцијације „Дуга“.

Програм обуке, која ће обухватити укупно петсто особа из свих центара за социјални рад у Србији, спроводи се уз финансијску подршку Савета Европе и Британске амбасаде.

28. октобар 2013.

КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

Потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић примио је данас шефа Делегације Европске уније у Србији Мајкла Девенпорта. Разговор с представницима Делегације ЕУ у Србији био је посвећен структурним реформама посебно оним у домену рада и запошљавања.

 КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

- Уз интезивирање рада, измењени и допуњени Закон о раду могао би да уђе у скупштинску процедуру до краја ове или најдаље до јанаура следеће године, рекао је Кркобабић, нагласавши да се до тих промена не може доћи комотним решењима већ стрпљивим и пажљивим социјалним дијалогом, уз маскималан напор социјалних партнера на његовом усаглашавању. Само тако можемо доћи до прихватљивог текста закона, закључио је потпредседник Владе Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике.

 КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

Шеф делегације ЕУ у Србији поздравио је одлучност Владе Србије као и Министарства рада да удје у непходне реформе као и спремност да се препознати проблеми решавају. Девенпорт је изразио очекивања да се дијалогу социјалних партнера да додатни импулс. На том, реформском путу Европска унија је у сваком тренутку спремна да помогне Србији, нагласио је Шеф делегације ЕУ у Србији.

 КРКОБАБИЋ И ДЕВЕНПОРТ О РЕФОРМАМА У ОБЛАСТИ РАДА

Министарство ће, нагласио је Кркобабић, у пуном свом капацитету помоћи дијалог социјалних партнера како би се дошло до оптималних законских решења при чему ће примена евопских искустава И стандарда у овој материји бити од велике помоћи. У разговору је обострано констатовано да законска решења морају да воде рачуна и о социјалној димензији као и да треба охрабритит сваки потез који доприноси стварању амбијента за ново запошљавање.

27. октобар 2013.

OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Церемонијом одавања почасти, полагањем венаца, протоколарним обраћањима, као и уметничким програмом 27. октобра 2013. године обележена је 101. годишњица Кумановске битке, код Споменика победе српске војске на брду Зебрњак код Куманова (Република Македонија), у организацији Одбора Владе Републике Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

 OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Ловорове венце у име Владе Србије том приликом положили су државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Негован Станковић, у име Министарства Одбране и Војске Србије војни изасланик амбасаде Србије у Скопљу, представници Владе Републике Македоније, представници бројних удружења грађана опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

 OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Уметнички програм реализовало је: „Удружење сценских уметника, стручњака и сарадника у култури Србије” из Београда, уз учешће следећих глумаца: Гојко Балетић, Небојша Кундачина и Ива Стефановић. Редитељ програма био је Јован Ристић по драмском тексту Милована Витезовића, док је „Октетом” из Београда дириговао Ђорђе Стефановић.

*
*        *

Најзначајника битка Првог балканског рата одиграла се у кумановској долини 21. и 22. октобра 1912. године. Српска војска победила је тада надмоћније турске трупе и после више од пет векова донела слободу старим средњовековним српским областима.

 OБЕЛЕЖАВАЊЕ 101. ГОДИШЊИЦЕ КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Споменик кумановским јунацима првобитно висок преко 48 метара, рад истакнутог српског архитекте Момира Коруновића, подигнут је 1937. године да би свега пет година касније био већим делом уништен од стране бугарских окупационих трупа.

У крипти споменика положени су посмртни остаци више стотина српских јунака страдалих у Кумановској бици.

27. октобар 2013.

ОТКРИВЕН ОБНОВЉЕНИ СПОМЕНИК РУСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА

У оквиру обележавања стогодишњице почетка Првог светског рата, 27. октобра 2013. године на Петроварадинском војном гробљу откривен је обновљени споменик руским ратним заробљеницима из 1915 – 1918. године.

 ОТКРИВЕН ОБНОВЉЕНИ СПОМЕНИК РУСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА

Уз амбасадора Руске Федерације у Републици Србији Александра Чепурина, представнике Града Новог Сада, Војске Републике Србије и Српске православне цркве, церемонији је присуствовала и Бранкица Јанковић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 ОТКРИВЕН ОБНОВЉЕНИ СПОМЕНИК РУСКИМ РАТНИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА

Споменик у облику руског православног крста подигнут је 1929. године на месту сахране 96 војника руске војске, који су умрли од рана и болести у аустроугарском заробљеничком логору код Новог Сада. У последњој деценији минулог века споменик је руиниран, али је обновљен у јулу ове године државним средствима Руске Федерације.

25. октобар 2013.

ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

Потпредседник Владе Републике Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, др Јован Кркобабић и вицeгувeрнeр Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe, Миколај Довгилевиц, потписали су данас Оквирни споразум између Републике Србије и Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe (ЦЕБ) o спрoвoђeњу Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa зa трajнo рeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa избeглицa. Србиja је првa зeмљa учeсницa у Прoгрaму у кojoj ћe Oквирни спoрaзум ступити нa снaгу.

 ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

„Сведоци смо једног од најважнијих тренутака у процесу регионалне сарадње, који након сарајевске Донаторске конференције, чини велику прекретницу у окончању избегличке драме у региону Западног Балкана. Овај споразум ће омогућити непосредно спровођење Регионалног стамбеног програма и кров над главом за 17.000 најугроженијих избегличких породица. Поносан сам на чињеницу што смо коначно у прилици да видимо конкретне резултате процеса сарадње држава региона, у чему сам и сам учествовао 2008. године“ – изјавио је током церемоније потписивања потпредседник Владе, Јован Кркобабић.


Београд, Јован Кркобабић министар рада, запошљавања и социјалне политике, о значају споразума и регионалног стамбеног програма

Он се захвалио присутним представницима међународне заједнице и бројним билатералним донаторима који су и у тешким временима успели да обезбеде средства и истакао значај подршке Европске уније, Сједињених Америчких Држава, УНХЦР-а, ОЕБС-а и Банке за развој Савета Европе у процесу поновног успостављања сарадње земаља региона која је, између осталог, резултирала и Регионалним стамбеним програмом.

 ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

Миколај Довгилевиц, вицегувернер Развојне банке Савета Европе, која управља Фондом за стамбено збрињавања и пружа подршку земљама партнерима у спровођењу Регионалног пројекта стамбеног збрињавања честитао је Републици Србији што је прва међу четири земље партнера потписала Оквирни споразум. „У току је одабир корисника за први пројекат Србије који је одобрила Скупштина донатора, што указује на то да ћемо прве резултате на терену видети на пролеће 2014. године. Захваљујући донаторима који су приложили средства за РСП - ЕУ, САД, Немачка, Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска и Луксембург, већ је обезбеђено 260 милиона евра. Скупштина донатора Фонда за РСП је ове године већ одобрила два захтева Србије за исплату бесповратних средстава, а трећи захтев је поднет и одобрење се очекује до краја године. Ако буде одобрен, укупан износ одобрених бесповратних средстава Србији за 2013. годину износиће 24 милиона евра“, изјавио је Довгилевиц.


Београд, Миколај Довгилевиц вицегувернер Развојне банке Савета Европе, о изградњи првих домова за избеглице

Потписивању су присуствовали и представници донатора и партнерских организација - Делегације Европске Уније у РС, Амбасаде САД у Србији, УНХЦР-а, ОЕБС-а, Комесаријата за избеглице и миграције и представници инситуција Републике Србије.

*****

Регионални стамбени програм представља заједничку иницијативу четири земље - Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Црне Горе и Републике Србије, која има за циљ окончање расељења у региону кроз решавање стамбених потреба најугроженијих избеглица. Највећи донатор је ЕУ која је обезбедила 230 милиона евра, а највећи појединачни донатор су САД које су први талас пројеката подржале са 10 милиона долара.

Потписивање овог споразума омогућиће несметано спровођење планираних пројеката финансираних средствима донаторског фонда. Оно што предстоји је изградња око 17.000 домова.

државаброј избегличких породица
Србија16.780
БиХ5.400
Хрватска3.541
Црна Гора1.177

У Србији ће бити обезбеђене четири врсте стамбених решења и то изградња 10.000 стамбених јединица за социјално становање у заштићеним условима и са могућношћу откупа, донација и постављање 1.200 монтажних кућа, откуп 2.000 сеоских домаћинстава и обезбеђивање 3.580 пакета грађевинског материјала.

Република Србија је до сада поднела три потпројекта – први вредан 2.215.500 евра за 70 монтажних кућа и 125 пaкeтa грaђeвинскoг мaтeриjaлa, други вредан 12.933.600 евра за изградњу 200 стамбених јединица, донацију и постављање 120 монтажних кућа, донацију 300 пакета грађевинског материјала и откуп 250 домаћинстава са окућницом и трећи, укупне вредности 13.005.871 евра који ће омогућити израдњу 235 станова, донацију 80 монтажних кућа, 350 пакета грађевинског материјала и откуп 50 домаћинстава са окућницом.

 ПОТПИСАН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ РХП

Комесаријат за избеглице и миграције, уз подршку Кабинета потпредседника Владе Републике Србије, др Јована Кркобабића, носилац је активности на спровођењу Регионалног стамбеног програма. Програм се спроводи у сарадњи са другим релевантним институцијама и организацијама у Србији.

25. октобар 2013.

КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕФОРМИ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

У Загребу је, у октобру 2013. године, у организацији Министарства рада и мировинског сустава Републике Хрватске и Европске комисије а уз подршку коорганизатора Фондације Фридрих Еберт, одржана Конференција о реформи радног законодавства и развоју социјалног дијалога у земљама југоисточне Европе. Скуп су отворили г-дин Мирандо Мирсић, министар рада и мировинског сустава Републике Хрватске и г-дин Ласло Андор , европски комесар за запошљавање.

 КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕФОРМИ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Првог дана Конференције одржан је састанак министара задужених за област рада. Специфична тема овог министарског састанака била је рад на црно. Државни секретар Зоран Мартиновић је упознао учеснике о стању у овој области у Републици Србији као и о мерама за сузбијање ове појаве у нашој земљи.

Зоран Мартиновић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић и председник Уније послодаваца Србије, Небојша Атанацковић презентовали су информације о стању социјалног дијалога у Републици Србији и о колективном преговарању као важном сегменту социјалног дијалога.

Говрило се и о тренутној ситуацији у свакој појединачној земљи у подручју радног законодавства генерално. Представљени су резултати који су постигнути у претходном периоду и планови за наредни период – планови за реформе у овој области које имају за циљ усклађивање са стандардима ЕУ. Представници свих земаља су се сагласили да је у будућности потребно успоставити регионалну и прекограничну сарадњу о овој области.

Договорено је и да ће земље региона које су чланице ЕУ асистирати земљама које се налазе у процесу интеграције у ЕУ , било да су почеле процес преговора или су још увек у статусу кандидата односно потенцијалног кандидата, у имплементацији препорука и смерница које ће добити током скрининга за Поглавље 2 европског законодавства ,,Слобода кретања радника” и Поглавље 19 европског законодавства ,,Социјална политика и запошљавање”.

Поред представника Републике Србије, конференцији су присуствовали и представници Републике Хрватске, Савезне Републике Немачке, Републике Аустрије, Републике Пољске, Републике Румуније, Републике Бугарске, Републике Словеније и још неких држава чланица Европске уније, као и држава кандидата за чланство у ЕУ (Републике Албаније, Републике Црне Горе, Републике БиХ – Федерација БиХ и Република Српска).

Скупу су присуствовали и представници социјалних партнера из региона као и директор Регионалног пројекта Friedrich Ebert фондације за радне односе и социјални дијалог у Југоисточној Европи.

24. октобар 2013.

СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ У МЕДИЈИМА

Конференција посвећена старењу и старости у медијима, одржана 24. октобра у београдском Заводу за проучавање културног развитка, показала је да је неопходно повећати простор у медијима посвећен старима и старењу, уз разбијање негативних стереотипа, уз више аналитичности и уз разноврснији приступ сложености живота у трећем добу.

 СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ У МЕДИЈИМА

Конференцију су својим уводним излагањима отворили Јасмина Ивановић, виши саветник у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Нино Брајовић, генерални секретар Удружења новинара Србије, и др Милош Немањић, председник Геронтолошког друштва Србије.

Јасмина Ивановић говорила је о старењу и старости поводом Међународног дана старијих особа и месеца солидарности са старијима, др Милош Немањић о медијском и геронтолошком пољу као делу глобалног друштвеног простора, а Нино Брајовић о медијима у транзицији – изазову у презентовању некомерцијалних садржаја.

Живот старијих у штампаним медијима представила је др Љиљана Манић са Факултета за културу и медије, а научну периодику о старењу и старости – Бојана Вукотић из Народне библиотеке Србије.

 СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ У МЕДИЈИМА

Мр Радмила Урошевић, социолог и публициста, говорила је о улози медија у унапређењу свакодневног живота сениора у Србији, Славица Јосифовић, руководилац Центра за истраживања РТС-а – о перцепцији телевизијског програма од стране старијег становништва Србије, Нада Сенић, сарадница Центра за истраживања РТС-а – о телевизији у свакодневном животу старијег становништва Србије, др Драгана Динић са Института за политичке студије – о радијској посвећености старењу и старости, „Доживети стоту“, а новинарка „Гласа осигураника“ Весна Кадић – о интернету као новом изазову у информисању старијих.

Светлана Љубоја, руководилац медијске архиве ЕБАРТ-а, начинила је анализу прилога о старењу и старости у дневној штампи у периоду од 2003. до 2012. године.

Мирјана Соколовић и Центра за социјални рад Стара Пазова, говорила о старењу и старости у медијима локалних заједница, др Ружица Росандић – о специјализованим порукама пензионерима у „Гласу осигураника“, а Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије и Мреже „ХуманаС“ – о кампањама за промовисање старости и старења.

Новинарка Бранка Оташевић дала је на крају преглед свих излагања, са закључцима:

Чињеница да популација у Србији стари и да грађани старији од 65 година већ сад чине готово половину редовних корисника класичних медија (штампе, радија и телевизије) обавезује медије да се према њима одговорније и с више пажње односе двојако. С једне стране, да њихове егзистенцијалне интересе, проблеме, активности учине сталним делом свог програмског садржаја, а с друге стране да уважавају њихове потребе, жеље и афинитете у погледу опште понуде информативних, образовних и забавних медијских садржаја.

С обзиром да утицај савремених медија умногоме обликује јавно мњење, намеће моделе понашања и увелико одређује систем вредности, професионални однос према широком спектру тема о старењу и старости могао би да се побољша и специјализованим додатним стручним усавршавањем новинара, за шта би подједнако могли бити заинтересовани и ангажовани организатори Саветовања – Геронтолошко друштво Србије и Удружење новинара Србије.

Бољем, свеобухватније и исправнијем медијском бављењу старима и старошћу својом спремношћу да усавршавају сопствене вештине у комуницирању, представљању и оглашавању својих делатности, у ширењу вести путем нових медија и нових технологија, у великој мери могу и треба да доприносе институције социјалне заштите, удружења грађана, локалне самоуправе, стручне службе и научне институције којима су по природи посла у фокусу припадници генерација трећег доба.

24. октобар 2013.

OДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Друга седница Савета за родну равноправност Владе Републике Србије одржана је 24. октобра 2013. године у 11 часова у Влади Републике Србије. Седницом је председавала Стана Божовић, председница Савета и државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, а присуствовали су представници свих државних институција и организација цивилног друштва, које је Влада Републике Србије именовала у Савет својом Одлуком из априла 2013. године.

 OДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

На дневном реду ове седнице биле су тачке, које је председница Савета, у сарадњи са Управом за родну равноправност наведеног министарства, предложила за расправу и одлучивање имајући у виду тренутно најзначајнија питања остваривања родне равноправности у Републици Србији. На основу тога, чланови и чланице Савета су разматрали и предложили даље мере на основу Закључних запажања о Другом и трећем извештају Републике Србије поднетом Комитету УН за елиминацију дискриминације жена (CEDAW) од 25. јула 2013. године. Наиме, тај комитет је препоручио Републици Србији и њеним надлежним органима одређене мере из области: правосуђа, здравства, образовања, културе, положаја жена на селу, сарадње са организацијама цивилног друштва и друге, којима се унапређује статус жена и достижу међународни стандарди људских права на овом пољу. На седници Савета, још једном је подвучено да Република Србија са дужним поштовањем прихвата препоруке Комитета УН и да ће, у оквиру својих расположивих капацитета, радити на њиховом испуњавању.

Такође су иницирани поступци, које Република Србија треба да предузме након потврђивања Конвенције Савета Европе о спречавању насиља над женама и насиља у породици (CAHVIO). Наиме, Народна скупштина Републике Србије завршила је, ове недеље, расправу о Предлогу закона о потврђивању наведене конвенције, тако да се њено потврђивање може ускоро очекивати. Република Србија би, тако, постала 6 земља чланица Савета Европе, која се обавезала на примену овог међународног правног инструмента и, истовремено, приступила имплементацији одредби Конвенције у своје национално законодавство. Циљ овог процеса је, да се у Републици Србији успостави систем ефикасније заштите и превенције од насиља над женама и насиља у породици, а редослед будућих корака и решења на том путу предложиће Савет за родну равнопрвност на основу својих овлашћења регулисаних Пословником Владе.

 OДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

На седници је донета и одлука да се, у наредном периоду, обави евалуација Акционог плана уз Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, који истиче 2015. године, и Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација–„Жене, мир и безбедност” у Републици Србији (2010-2015).

У складу са тенденцијом у Републици Србији, којом се, како је недавно истакао први потпредседник Владе Републике Србије, пружа недвосмислена подршка у остваривању мера и политика родне равноправности у земљи – Савет за родну равноправност предложио је Влади Репубилике Србије да именује две нове чланице Савета, односно Лепојку Митановски из Организације за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом „Из круга–Београд” и Веру Курти