Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за 2017. годину

Среда, 31 Јануар 2018 |

Инспекција социјалне заштите, као организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је у периоду 01. јануар – 31. децембар 2017. године предузимала мере и активности у области социјалне заштите са циљем обезбеђивања законитости рада и успостављања квалитета услуга социјалне заштите, а на основу Закона о социјалној заштити, Закона о инспекцијском надзору и припадајућим подзаконским актима.

Приоритетно деловање инспекције социјалне заштите било је усмерено на сузбијање илегалних пружалаца услуга социјалне заштите са тенденцијом превођења у легални сектор услуга, као и унапређење квалитета услуга социјалне заштите кроз лиценцирање организација социјалне заштите и контролу квалитета услуга, и поштовање права корисника у систему. 

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за 2017. годину

Предлог Плана инспекција социјалне заштите