Одржан округли сто „Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада“

Среда, 30 Јануар 2019 |

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић учествовао је на Округлом столу „Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада“, где је истакао да је израда нове листе занимања иницијатива Министарство за рад, које је заједно са Министарством просвете и другим организацијама и институцијама, образовало Радну групу која је интензивно радила на попису занимања у Републици Србији, пратећи потребе привреде и тржишта рада.

 

„На предлог Министарства за рад, Влада Србије усвојила је 17. јула 2018. године Одлуку о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада, чији саставни део су два нова шифарника - Шифарник занимања и Шифарник нивоа квалификација. Саставни део ове одлуке чине и Шифарник држава усклађен са Међународним шифарником држава, ажурирани Шифарник општина у Србији, као и Шифарник насеља у Србији“, истакао је министар.

 

Ђорђевић је навео да је до скоро у употреби била листа занимања из 1990. године, која је у највећем делу превазиђена због динамичних промена у свету рада, а које су условиле нестанак једних и појаву нових занимања.

 

„Област информационо-комуникационих технологија доживела је велику експанзију у последњих 30 година, што је праћено појавом читавог низа нових занимања која су нашла своје место у новом шифарнику“, рекао је министар и додао да ће увођење нових занимања обезбедити видљивост запошљавања, а тиме и повећање квалитета података о целокупној понуди и потражњи за занимањима у Србији.

 

Он је истакао да је увођење нових занимања од изузетне важности како за образовни систем, тако и за утврђивање мера политике запошљавања и других програма и мера усмерених на развој привреде и друштва у целини.

 

„Нови шифарници обухваћени Одлуком, а посебно Шифарници занимања и нивоа квалификација, представљају велику промену са становишта рада корисника – послодаваца, а имајући то у виду, Министарство је, у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Привредном комором Србије, уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, спровело низ активности које имају за циљ да се олакша примена нових шифарника“, рекао је министар.

 

Како наводи министар, припремљен је Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада, који се налази на сајту министарства, одржано је укупно 10 информативних сесија са послодавцима и другим корисницима у осам градова, а у току је и припрема веб странице на којој ће моћи да се врши претраживање шифарника и где ће корисници моћи да добију одговоре на постављена питања у вези са применом шифарника.

 

„Нови Шифарник занимања биће део Националне стандардне класификације занимања, за чије даље успостављање ресорно министарство планира да изради методологију за описе појединачних занимања и опис појединачних занимања која су утврђена Шифарником занимања“, посебно је истакао министар и додао да ће министарство радити и на дефинисању институционалног оквира и надлежности за успостављање, одржавање и унапређење Националне стандардне класификације занимања у оквиру Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

 

Поред министра Ђорђевића у уводном делу говорили су и руководилац Центра за едукацију и дуално образовање Мирјана Ковачевић, помоћник министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање проф. др. Габријела Грујић Гарић и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.