Набавка горива за потребе пројекта Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом - Supply of fuel for the purposes of the Project Strengthening the capacities in managing the migration / refugees crisis

Уторак, 23 Мај 2017 |

Набавка горива за потребе пројекта „Јачање капацитета у управљању мигрантском / избегличком кризом у Републици Србији“, П 41/2017

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања намерава да додели уговор за снабдевање горивом за моторна возила за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Комесаријата за избеглице и Министарства унутрашњих послова на целој територији Републике Србије, уз финансијску подршку Европског регионалног МАДАД фонда за одговор на кризу у Сирији. Конкурсна документација доступна је за преузимање на веб страници:
http://www.minrzs.gov.rs

Рок за подношење конкурсних пријава је 08. септембар 2017. године у 14.30 часова.
Све додатне информације и питања биће објављена на страници:
http://www.minrzs.gov.rs

Преузмите:Конкурсна документација2.60 MB

Supply of fuel for the purposes of the Project ‘Strengthening the capacities in managing the migration / refugees crisis in the Republic of Serbia’ P 41/2017

Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs of the Republic of Serbia intends to award a supply contract for the supply of fuel for motor vehicle fleet of the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs, the Commissariat for Refugees and Migration, and the Ministry of Interior at the whole territory of the Republic of Serbia with financial assistance from the EU Regional Trust Fund in response to the Syrian Crisis, the ‘Madad Fund’. The tender dossier is available from:
http://www.minrzs.gov.rs

The deadline for submission of tenders is by 1430 CET on 8 September 2017. 
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the following webpage:
http://www.minrzs.gov.rs

Download:Tender documents2.60 MB