Министар Ђорђевић на конференцији „Нове могућности за достојанствен рад младих“

Среда, 30 Јануар 2019 |

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић говорио је на завршној конференцији пројекта „Нове могућности за достојанствен рад младих“ где је истакао да је Министарство на чијем је челу у својим активностима посебно посвећено младима који имају велики значај у друштву.

 

„Као последња у низу иницијатива које је Министарство предузело јесте формирање Координационог тима који ће сагледати стање и предложити неопходне интервенције са циљем превенције даљег одласка грађана из Републике Србије, а првенствено високообразованих припадника млађих генерација“, рекао је Ђорђевић.

 

Према његовим речима, у последњих годину дана дошло је до смањења броја незапослених младих до 30 година старости за 20,6 одсто, а такође се смањило учешће младих у укупном броју регистрованих незапослених са 22,4 одсто у 2017. години на 19,9 процената у децембру 2018. године.

 

„Највећи број незапослених младих укључује се у мере активног тражења посла, чија је сврха да се млади упознају са стањем на тржишту рада и да се обуче за тражење посла и представљање послодавцу“, истакао је министар и додао да је најдоминантније учешће младих у програмима стручне праксе, као и у обукама за развој предузетништва и у мери субвенције за самозапошљавање.

 

Министар Ђорђевић истакао је да је Министарство у Националном акционом плану запошљавања за 2019. годину увело две нове мере - програм приправника за младе са високим образовањем и програм приправника за незапослене са средњим образовањем који подразумевају стручно оспособљавање уз заснивање радног односа и подразумевају доминантно укључивање младих незапослених лица свих категорија.

 

Како је навео министар, паралелно са спровођењем политике запошљавања, Министарство ће наставити са активностима на смањењу сиве економије, где су млади посебно изложени који неретко, након завршених студија, прихватају послове у сивој зони.

 

Министар је истакао да Влада Републике Србије, са Међународном организацијом рада и репрезентативним синдикатима и удружењима послодаваца већ годинама уназад континуирано ради на стратешком планирању и сарадњи у области достојанственог рада.

 

„У том циљу, у претходном периоду спроводили смо „Програм достојанственог рада за Републику Србију 2013-2017ˮ, а почетком марта очекује се и потписивање новог споразума о Програму достојанственог рада за период до 2022. године, који има за циљ промовисање највиших међународних стандарда у домену рада, запошљавања и социјалне политике и њихово уграђивање у законодавство и праксу у Републици Србији“, рекао је Ђорђевић и додао да ће Министарство наставити да се залаже за поштовање принципа достојанственог рада како за младе, тако и за све грађане државе Србије.