Министар Ђорђевић на 17. Економском самиту Србије

Уторак, 24 Октобар 2017 |

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић обратио се учесницима 17. Економског самита Србије под називом "Mапа пута ка унапређењу конкурентности".

Том приликом, министар Ђорђевић рекао је да су позитивна макроекономска кретања у претходном периоду резултат промена политика и свеукупног окружења од значаја и утицаја на стварање и очување стабилног пословног амбијента који је предуслов раста привредне и инвестиционе активности. 

На одрживост растa додатно утичу свеобухватни реформски процеси које Влада Републике Србије спроводи, како наводи министар, да би се отклониле баријере и ризици са циљем подстицања приватне иницијативе, развоја предузетништва, као и напредних и иновативних технологија, а које као крајњи резултат имају отварање нових радних места, запошљавање и смањење незапослености.

„Побољшање стања и кретања на тржишту рада, поткрепљено је и подацима из Анкете о радној снази за II квартал 2017. године где је забележена најнижа стопа незапослености, за становништво старије од 15 година од 11,8% и највиша стопа запослености од 48,1%, уколико се посматра претходни трогодишњи период“, истакао је министар Ђорђевић.

Министар је додао да су смањењу стопе незапослености допринеле поред појачане привредне активности и улагања у нова радна места и подршка развоју приватног сектора. 

„Добри резултати Године предузетништва 2016. условили су неопходност обезбеђивања континуиране подршке развоју предузетништва кроз успостављање програма Деценије предузетништва, посебно имајући у виду да сектор малих и средњих предузећа представља кључни ресурс креирања и отварања нових радних места“, констатовао је министар.

Према речима министра и субвенције које се одобравају за инвестициона улагања кроз сукцесивно отварање нових радних места доприносе повећању запошљавања, посебно у неразвијеним подручјима које карактерише висока стопа незапослености и ниска стопа активности становништва. 

„Субвенција за запошљавање на новоотвореним радним местима лица из категорија теже запошљивих и субвенција за самозапошљавање су мере, поред запошљавања које имају и додатни циљ, а то је да омогуће почетно смањење трошкова пословања и сузбијање сиве економије преласком пословања у легалне токове“, образложио је министар.

Ђорђевић је додао и да је Министарство интензивирало и активности на даљем унапређењу радног законодавства, кроз припрему прописа о агенцијама за привремено запошљавање, ваучерима за сезонско запошљавање у пољопривреди, мирном решавању спорова и др.

„Процес даље реформе радног законодавства, интензивирање активности на унапређењу ефикасности инспекцијских служби, јачање дијалога са социјалним партнерима и свим релевантним актерима на националном и локалном нивоу, у корелацији је и мора бити подржано активностима промовисања инвестирања и субвенција, а унапређење њиховог утицаја на запошљавање треба да се одвија кроз координисане секторске политике“, рекао је министар.

На крају излагања, Ђорђевић је нагласио да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и даље подржавати активности које су у функцији стварања боље инвестиционе климе у Републици Србији, а тиме и очувању конкурентске позиције економије Републике Србије на глобалном тржишту капитала.