Извештај Инспектората за рад за 2016. годину

Уторак, 31 Јануар 2017 |

Инспекторaт за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  је у периоду 01. јануар – 31. децембар 2016. године предузимао мере и активности у области радних односа и безбедности и здравља на раду са примарним циљем да се обезбеди примена одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о штрајку, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о равноправности полова, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о заштити узбуњивача, Закона о упућивању запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, Закона о волонтирању и других закона, подзаконских прописа и колективних уговора.

Приоритетно деловање Инспектората за рад било је усмерено на смањење броја повреда на раду и професионалних обољења, као и на сузбијање рада ''на црно'', и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем.

Извештај преузмите ОВДЕ368.5 KB