18. мај – Дан сећања на убијене жене, жртве насиља

Петак, 18 Мај 2018 |

Влада Републике Србије је прошле године донела Закључак да се 18. мај прогласи за Дан сећања на убијене жене, жртве насиља. Од почетка 2018. годне, како показује статистика, већ 18 жена је смртно страдало од својих партнера или у оквиру породице или домаћинства.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подржава деловање центара за социјални рад, који се свакодневно сусрећу и континуирано раде на спречавању насиља над женама и насиља у породици. Само у 2017. години, пружили су подршку за 16 499 лица са искуством насиља и изрекли 5 253 мера заштите од насиља у породици.

 

Поступци, који се код нас примењују на основу Закона о спречавању насиља у породици, који је почео да се примењује од јуна прошле године – доминантно се тичу физичког насиља, а у мањем обиму психичког и сексуалног. Примери интервенција у ситуацијама економског насиља су ретки, а у економској сфери, у оквиру поделе моћи у породици, постављеним неједнаким улогама у расподели стечених средстава, традиционалним обрасцима располагањем новцем – леже корени дискриминације, који воде у насиље и примену насиља.

 

Како би се ојачао положај жена, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у последљих неколико година додељивало средства на основу конкурса за пројекте економског оснаживања жена у домену органске производње, модерних технологија и занатства. Национална служба за запошљавање редовно издваја средства и субвенције намењена подршци и покретању производње за жене са искуством насиља у породици и за та се средства у филијалама Службе може конкурисати.

 

Ипак, у примени поступака усмерених ка материји насиља питање економског насиља се мора на много ефикаснији начин решавати. Потребне су пресуде, прве казне и јасно стављање до знања да економска доминација у породици није ништа друго него обична дискриминација и повреда људских права.

 

Зато се у наредном периоду са оправданим разлогом може очекивати појачано ангажовање органа Републике Србије на сузбијању економског насиља не заборављајући, при том, постојеће жртве и чинећи све да оне буду достојанствено збринуте и поново укључене у све токове друштва.