SARADNjA SA ŠVAJCARSKOM

Aktuelno:

 

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“
 

Rezultati konkursa - poziv za podršku organizacijama civilnog za sprovođenje socijalno - inovativnih projekata (06-2018)

 

U cilju doprinosa smanjenom nivou socijalne isključenosti u lokalnim samoupravama, Swiss PRO program pokrenuo je podršku u društveno - inovativnim aktivnostima koje implementiraju organizacije civilnog društva (OCD) s ciljem rešavanja prepoznatih potreba marginalizovanih grupa sa ciljem da doprinese smanjenom nivou socijalne isključenosti u lokalnim samoupravama i poboljšanom pristupu pravima i ispunjavanju potreba o najmanje 2.000 građana iz marginalizovanih grupa.

 

Javni poziv koji je trajao od 20. juna do 3. avgusta 2018.godine. Bio je otvoren za organizacije civilnog društva iz 99 gradova i opština Šumadije, Zapadne, Istočne i Južne Srbije. Pripremne aktivnosti i info sesije održane su u junu i julu, evaluacija projekata izvršena je u avgustu, a projekti odobreni u septembru 2018. godine.

 

Minimalna vrednost donacije po projektu je 10.000 evra, a maksimum je 14.000 evra.

Od 85 blagovremeno primljenih prijava, 56 su iz Južne i Istočne Srbije, a 29 iz Šumadije i Zapadne Srbije.

Odabrano je 26 predloga projekta (11 predloga se odnosi na osnaživanje marginalizovanih grupa kroz obuke, a 15 na poboljšanje javnih službi.).

Spisak odabranih projekata možete pogledati na linku:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/95-401-rezultati-poziva-civilno-drustvo-srb.pdf

 

Ukupan budžet preporučenih projekata odgovara ukupnom budžetu poziva u iznosu od 350.000 evra.

 

  1. Rezultati konkursa - poziv za pružanje tehničke pomoći lokalnim samoupravama za  unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (07-2018)

 

U cilju smanjenja nivoa socijalne isključenosti u lokalnim samoupravama, program Swiss PRO pokrenuo je podršku lokalnim samoupravama da postanu odgovornije i transparentnije u identifikovanju, finansiranju i adresiranju javnih interesa kroz projekte koje su razvile i implementirale lokalne organizacije civilnog društva.

 

Poziv će imati dve faze:

Prva faza - Tehnička pomoć koji će trajati do 7 (sedam) meseci za 16 lokalnih samouprava kako bi procenile svoj trenutni status u pogledu svojih politika i praksi u finansiranju lokalnih projekata organizacija civilnog društva.

 

Druga faza - Obezbeđivanje grantova za zajednički razvijene projekte do pet partnera jedinica lokalne samouprave (kao vodećeg partnera) i organizacija civilnog društva u vrednosti do 14.000 evra po projektu.

 

Javni poziv koji je trajao od  20. juna do 3. avgusta 2018. godine. Bio je otvoren za gradove i opštine Šumadije, Zapadne, Istočne i Južne Srbije. Pripremne aktivnosti i info sesije održane su u junu i julu, evaluacija projekata izvršena je u avgustu, a prijave opština odobrene u septembru 2018. godine.

 

Od 16 blagovremeno primljenih prijava, deset (10) je iz Južne i Istočne Srbije, dok je šest (6) došlo iz Šumadije i zapadne Srbije.

Za prvu fazu-tehnička pomoć jedinicama lokalne samouprave je odabrano 16 predloga projekata.

 

Spisak odabranih jedinica lokalne samouprave možete pogledati na linku:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/96-729-rezultati-poziva-tehnicka-podrska-srb.pdf


1. Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“  

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) uz učešće Stalne konferencije gradova i opština kao partnera.

Vrednost  ovog programa je u iznosu od 5.800.000 evra, a finansira Vlada Švajcarske. Navedeni program obuhvata 99 gradova i opština u Srbiji (Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija).

 

2.   Vlada Švajcarske Konfederacije / SDC - SIPRU

„Podrška implementaciji Programa reforme politike zapošljavanja i socijalne politike, sa fokusom na politiku zapošljavanja i zapošljivosti mladih”

Projekat treba da doprinese povećanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih, kroz sprovođenje Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, sa ciljem unapređenja kreiranja i implementacije zakonodavnog okvira na nacionalnom i lokalnom nivou.

Glavna faza Projekta oktobar 2016 – decembar 2019. godine.


 

PROJEKAT PERFORM:

U okviru drugog ciklusa saradnje sa projektom PERFORM 2017/2018. godine, Republički sekretarijat za javne politike je uputio poziv Ministarstvima da kandiduju teme za studije, odnosno analize koje će poslužiti kao osnova u kreiranju javnih politika u narednom periodu. Cilj je omogućavanje kvalitetnije analitičke podrške donošenju javnih politika (strategija) i njihovog praćenja, kao i uključivanje naučno-istraživačke zajednice u proces kreiranja javnih politika.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kandidovalo je tri teme iz oblasti socijalne zaštite, koje su podržane za istraživanje u vrednosti od 3.690.000,00 dinara:

  1. Istraživanje teškoća  usled kojih dolazi do izdvajanja dece iz porodica;             
  2. Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti; 
  3. Istraživanje teškoća do kojih dolazi  u obezbeđivanju primarne zdravstvene zaštite osiguranicima koji su korisnici domskog smeštaj za odrasle i starije.

 

Istraživanja sprovode izabrani instituti, odnosno konzorcijumi instituta, uz finansijsku podršku projekta PERFORM u periodu januar - jun 2018.