Уредбе и правилници

2. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама215.15 KB

3. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина199.74 KB

4. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на пловилима која обавављају риболов154.83 KB

6. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту722.36 KB

6.1 Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета79.98 KB

7. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности57.93 KB

Уредба о утврђивању опасног рада за децу

Образац - Извештај о повреди на раду docWORD75 KB - pdfObrazac_1.pdf83.91 KB

Образац - Извештај о професионалном обољењу docWORD62 KB - pdfPDF78.67 KB

17. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду54.51 KB

18. Правилник о висини трошкова поступка утврдјивања прописаних услова у области безбедности и здравља на раду54.46 KB

19. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за лични заштиту на раду106.9 KB

20. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета84.11 KB

22. Правилник о обезбеђивању ознака за бебедност и здравље1.11 MB

23. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолишким штетностима263.22 KB

25. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту146.91 KB

26. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима117.12 KB

27. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама223.01 KB

29. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању електромагнетском пољу181.41 KB

30. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању вибрацијама98.48 KB

31. Одлука о Дану безбедности и здравља на раду43.5 KB

32. Правилник о садржини и изгледу националних признања из области безбедности и здравља на раду60.11 KB

32.1 Прилози1.13 MB

33. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих67.71 KB

34. Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете83.32 KB

35. Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи379.02 KB