Сектор за развојне послове и послове планирања

Сектор за развојне послове и послове планирања обавља послове који се односе на: опште правне послове,  управљање кадровима, послове поступања у вези са траженом информацијом за брзо достављање одговора, послове јавних набавки, информатичке послове, предузимање активности у области одбране и ванредних ситуација, као и друге послове из ове области.

У Сектору за развојне послове и послове планирања образоване су уже унутрашње јединице, и то:

  1. Одсек за усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима и организацијама
  2. Одељење за управљање кадровима
  3. Група за јавне набавке
  4. Канцеларија за брзе одговоре 
  5. Одељење за информатику