Републички закони и подзаконска акта

doc Правилник о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида88 KB

docЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

pdfПравилник о начину преноса средстава за исплату новчаних примања по Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица

pdfПравилник о условима коришћења накнаде за превоз и накнаде трошкова за исхрану и смештај по Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица

pdfПравилник о Јединственој евиденцији података о корисницима у области борачко-инвалидске заштите

pdfПравилник о начину исплаћивања новчаних примања по Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица

docЗАКОН О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

docЗАКОН О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА БОРАЦА

pdfПравилник о евиденцији о гробљима и гробовима бораца

docЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА БОРАЦА ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ