Стање и кретање на тржишту рада у септембру 2017. године Анкетни подаци Републичког завода за статистику (РЗС)

Петак, 06 Октобар 2017 |

Према подацима Републичког завода за статистику из Анкете о радној снази за II квартал 2017. године, анкетна стопа незапослености износи 11,8% (за становништво узраста од 15 и више година), што представља смањење за 2,8 процентна поена у односу на I квартал 2017. године, док је у односу на II квартал 2016. године смањена за 3,4 процентнa поенa.
У прилогу је Саопштење за јавност Националне службе за запошљавање о стању и кретању на тржишту рада у септембру 2017. године

http://www.minrzs.gov.rs/files/stanje_i_kretanje_na_trzistu_rada_u_septembru_2017._godine.pdf