Министарство издваја додатних 170 милиона динара за преквалификацију у ИТ сектор

Недеља, 13 Август 2017 |

Влада Републике Србије и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања настављају са мерама у циљу смањења незапослености.


Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, изјавио је да Министарство до краја 2017. планира додатних 170 милиона динара за преквалификацију у ИТ сектор.


Захваљујући преквалификацији, путем Националне службе за запошљавање 100 људи је већ ушло у овај сектор, а Министарство наставља тај тренд и издваја средства за оспособљавање још 900 људи.


Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања каже:

- Само у овој години ће хиљаду особа бити преквалификовано у ИТ стручњаке и, с обзиром на потребе тржишта, извесно је да ће свих хиљаду потом добити посао. У буџету за 2018. годину, план нам је да поред опредељивања средстава за оспособљавање ИТ стручњака, омогућимо преквалификацију и за нека друга занимања која су актуелна и за које постоји тражња на тржишту рада. Тиме ћемо сигурно допринети и да стопа незапослености буде смањена.

До сада је за спровођење мера активне политике запошљавања у 2017. години обезбеђено 2,8 милијарди динара које је Национална служба за запошљавање већ расподелила за реализацију планираних мера.
 

Стопа незапослености у Србији најмања је у последњих 25 година, а Влада Србије спроводи бројне програме како би се тај тренд наставио. Према Националној служби за запошљавање, тренутно је стопа незапослености у првом кварталу 14,6%, што је 4,4 индексна поена мање у односу на исти период прошле године, са тенденцијом даљег пада. У периоду јануар-јул ове године запослило се 159.471, што представља повећање у односу на исти период прошле године за 3,5%.


Позитиван тренд повећања запослености и смањења незапослености од првог квартала 2016. до првог квартала 2017. године, одразио се и на младе од 15 до 24 године старости и то за 7,1%.


Најтраженија занимања су: ИТ стручњаци, дипломирани машински и инжењери електротехнике, а када су у питању профили нижег нивоа образовања, најлакше долазе до посла продавци, возачи, кројачи и кувари.


Минстарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спремно је да учини све, у циљу смањења незапослености, подстицања запошљавања и побољшања положаја незапослених лица на тржишту рада.