ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

Четвртак, 07 Децембар 2017 |

Нацрт закона о родној равноправности са предложеним изменама и допунама надлежних органа у коментарима електронског документа доставља Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на on line јавне консултације грађанима и грађанкама, органима државне управе и јединицама локалне самоуправе, организацијама цивилног друштва, академској заједници, правним лицима и другим заинтересованим субјектима у друштву.

Коменатре могу дати на приложеном обрасцу и послати их најкасније до 31. децембра 2017. године и то на електронску адресу Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs, са назнаком: Коментари на Нацрт закона о родној равноправности.

1. Нацрт закона о РР са измeнама и допунама, 7. дeцeмбар 2017.

1. Образац комeнтари на Нацрт закона о родној равноправности са измeнама и допунама 07.12.2017.