Државни секретар Ненад Нерић отворио конференцију „Заједно можемо више“

Уторак, 14 Новембар 2017 |

Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Ненад Нерић заједно са шефом Делегације ЕУ у Србији Семом Фабрициом отворио је конференцију и изложбу ауторске графике под називом „Заједно можемо више“.

                Конференција је организована поводом завршетка пројекта „Подршка Евроспке уније инклузивном друштву“ у организацији Делегације ЕУ у Републици Србији, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и ЕУ инфо центра.

                Државни секретар истакао је да је ова конференција изузетно важна због социјалног укључивања осетљивих друштвених група, представљања примера добре праксе, резултата и добробити које су грађани и локалне самоуправе Републике Србије имали и имају од пројекта, али и због указивања на значај и место корисника у систему социјалне заштите, као и дефинисање квалитета услуга које је друштво дужно да обезбеди.

                „Особама са инвалидитетом, старијима, младима, деци, женама, припадницима ромске националне мањине – сваком појединцу који наилази на препреке приликом укључивања у заједницу, потребни смо сви ми са својим професионалним и људским капацитетима како бисмо им пружили подршку и помогли да уживају једнака права и шансу да живе достојанствено као и сви други грађани. Јер, “сва људска бића се рађају слободна и једнака у достојанству и правима”, рекао је Нерић.

                Државни секретар истакао је да социјална укљученост не треба да буде ничија привилегија јер је то право свих грађана и додао да верује да је овај пројекат испунио све планиране циљеве и значајно допринео унапређењу система социјалне заштите и социјалне укључености.

                „Овај пројекат нам даје могућност да искуства стечена током реализације примењујемо у свакодневној пракси, да развијамо потребне услуге тамо где недостају, да развијамо услуге социјалне заштите у заједници за угрожене групе, да јачамо институционални оквир, дамо подршку пружаоцима услуга у заједници“, прецизирао је Нерић и рекао да је веома важно и подржати све инцијативе активне инклузије осељивих групација становништва.

                „Намера нам је да нарочито побољшамо оквир за већу ефикасност, обухват, доступност и одрживост услуга у заједници кроз сарадњу свих актера и промовисање и унапређење укључености угрожених група на свим нивоима“, закључио је Нерић.