Помоћници министра

  • Милош Јанковић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
  • Јована Миловановић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте
  • Нина Митић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
  • Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту
  • Биљана Барошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
  • Бојана Станић, вршилац дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за рад и запошљавање.
  • доц.др Саша Трандафиловић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг