Помоћници министра

  • доц. др Саша Трандафиловић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за економско-финансијске послове
  • Милош Јанковић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
  • Јована Миловановић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте
  • Нина Митић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
  • Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
  • Стеван Ђуровић, вршилац дужности помоћника директора Инспектората за рад