Награда "28 април"

НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА

ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

У циљу промоције безбедности и здравља на раду а поводом обележавања „28. априла” Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са социјалним партнерима организује такмичење за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду.

Национална признања из области безбедности и здравља на раду могу се доделити правним и физичким лицима, одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у овој области.

Врсте националних признања из области безбедности и здравља на раду су: 

  • Повеља „28. април”;
  • Плакета „28. април”;
  • Похвалница „28. април”.

Детаљније информације можете наћи у обавештењу о условима за доделу националних признања у области безбедности и здравља на раду за 2017. годину.

Рок за подношење пријава за доделу националних признања је 23. март 2018. године.

 Национална признања из области безбедности и здравља на раду за 2017. годину биће додељена на манифестацији која ће бити одржана 28. априла 2018. године, поводом обележавања Светског дана безбедности и здравља на раду и Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији.
За све остале информације, особа за контакт: Биљана Ђурић, 011/33-47-391, е-пошта: biljana.djuric@minrzs.gov.rs

Одлука о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији.

ОБРАЗАЦ 1 И 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ