Медији

За све упите медија према министарству, питања и сваку релацију укупних односа с медијима, током пуног радног времена контакти су:


За хитне и ванредне упите који се односе на непосредни догађај, ван радног времена можете контактирати број мобилног телефона:

  • 064 86 22 148