ZAVRŠENI PROJEKTI

IPA 2012

 

1. Podrška socijalnoj inkluziji naj ugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice - Bespovratna pomoć (Grant šema)

Vrednost ugovora iznosila je 5.000.000 evra .

Cilj ugovora bio je unapređenje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među pripadnicima naj ugroženijih i naj siromašnijih društvenih grupa. 

2.  Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu - Tehnička pomoć za sprovođenje bespovratne pomoći (Ugovor o uslugam)

Vrednost ugovora iznosila je 1.500.000 evra.

Tehnička pomoć  pružala je pomoć kako Ministarstvu tako i dobitnicima bespovratne pomoći u sprovođenju grantova.

3.   Povećanje efektivnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupa - Direktna bespovratna pomoć (Direktni grant)

Vrednost ugovora dodeljenog Nacionalnoj službi za zapošljavanje iznosila je  6.500.000 evra.

4.   Tehnička pomoć za upravljanje Dirktnim grantom u oblasti poloitike zapošljavanja - Tehnička pomoć za sprovođenje direktnog granta (Ugovor o uslugama).

Vrednost ugovora iznosila je 1.500.000 evra.

5.   Unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji - Tvining ugovor

Vrednost ugovora iznosila je 1.500.000 evra.